ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
YAZAR İLETİŞİM VE BİLDİRİ ÖZET FORMU
YAZAR İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Bildiri Yazarı 1
Adı ve Soyadı
(Bildirinin
sunuma kabulü Kurumu
durumunda
bildiride ilk isim Adresi
olarak yer alacak
ve özel bir durum MMO Sicil No.
bildirilmediği
T.C. Kimlik No.
sürece sunumu
(İsteğe bağlı)
gerçekleştirecek
kişi olarak kabul İş telefonu
edilecektir.)
Cep Telefonu
Bildiri Yazarı 2
Ev Telefonu
e-mail adresi
Adı ve Soyadı
Kurumu
Adresi
MMO Sicil No.
T.C. Kimlik No.
(İsteğe bağlı)
Bildiri Yazarı 3
İş telefonu
Ev Telefonu
Cep Telefonu
e-mail adresi
Adı ve Soyadı
Kurumu
Adresi
MMO Sicil No.
T.C. Kimlik No.
(İsteğe bağlı)
Bildiri Yazarı 4
İş telefonu
Ev Telefonu
Cep Telefonu
e-mail adresi
Adı ve Soyadı
Kurumu
Adresi
MMO Sicil No.
T.C. Kimlik No.
(İsteğe bağlı)
İş telefonu
Ev Telefonu
Cep Telefonu
e-mail adresi
Doküman Kodu: EK1a
Doküman Kodu: EK1a
BİLDİRİNİN SUNULACAĞI PLATFORM:
SEMPOZYUMLAR
Bina Fiziği Sempozyumu
Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
Isıl Konfor Sempozyumu
İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Termodinamik Sempozyumu
Bilimsel/Teknolojik Araştırma Oturumları
BİLDİRİ ADI:
BİLDİRİ ÖZETİ:
Download

12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Bildiri Özet Formatı ()