Özel Rota
Anaokulu
MAYIS
2014
EĞİTİM
BÜLTENİ
Teknolojinin Çocukların
Sosyalleşmelerine Olumsuz Etkileri
Teknolojinin hızla gelişmesinin ve ilerlemesinin, insan hayatını pek çok yönden etkilediği
kaçınılamaz bir gerçektir. Teknolojinin sosyal hayata zararlarının olup olmadığı sorusunun cevabı,
göreceli olarak değişse bile, bazı araştırmalar birtakım gerçeklikleri göz önüne sermektedir. Özellikle
belirli yaş aralığını oluşturan gruplar gözlemlendiğinde, sosyal hayat içerisindeki diyalog ve yüz
yüze iletişimin teknolojiden olumsuz etkilendiği söylenebilir.
Teknoloji artık her yerde… Okullarda, kafelerde, eğitim merkezlerinde, hastanelerde,
kütüphanelerde, eğlence merkezlerinde ve tabi ki evlerde… Özellikle çocukların ve genç neslin
sosyal hayatları incelendiğinde, karşılaşılan değişim bu yöndeki araştırmaların başlamasına neden
olmuştur. Araştırmaların temel amacı, teknolojinin ortaya çıkardığı ve hızla yaygınlaşmayı başaran
internet kullanımı, sosyal paylaşım siteleri, akıllı cep telefonları, online oyunlar gibi teknolojiye
bağımlı kalınmasına neden olan faktörlerin genç nesil ve çocuk psikolojisi üzerindeki olumlu ya da
olumsuz etkilerinin değerlendirilmesidir. Bu araştırma aile bireylerini de kapsamaktadır. Değişen
yaşantıların ortaya çıkardığı zıtlıklar karşısında, anne ve babalar da zaman zaman
endişelenmektedir. Bu konular üzerine yapılan araştırmalar çoğunlukla yetişkinlere yetersiz
gelmektedir. Oysa uzmanlar ve araştırmacılar, teknolojinin sosyal hayata zararları konusunu, her
geçen gün daha büyük çaplarda değerlendirerek toplumu bilgilendirmektedirler.
Özellikle şiddet ve cinsel içerikli video görüntüleri ve oyunların insan psikolojinde yol açtığı zararları
tartışmak bile yersizdir. Hiçbir eğitici özellik taşımayan bu videoların beynin çalışmasını yavaşlattığı
ve zihinsel etkinliklerde donuklaşmaya neden olduğu belirtilmektedir. Aynı zamanda şiddet içeren
videoların çocukların gelişimini olumsuz yönde etkilediği ve ilerleyen yaşlarda sosyal hayatlarında
beklenilmez ve gergin tutumlar sergilediği yapılan araştırmaların sonuçlarından biridir. Bu gibi
oyunların bağımlılık yaptığı herkes tarafından bilinir. Uzun süre şiddet içerikli oyunların oynanması
zamanla oyundaki kahraman ile oynayan kişinin karakterlerinde özdeşlemeye neden olmaktadır.
Yine bu durum empati duygusunun azalmasına sebep olmaktadır.
Yapılan araştırmalar, çocuklardaki “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu”nun her geçen
gün arttığını göstermektedir. Nedenleri incelendiğinde televizyon ve bilgisayarın önemli bir etken
olduğu görülmüştür. Oyalanıyor düşüncesi ile sesimizi çıkartmadığımız çocuklarımız, televizyon ve
bilgisayar başında saatlerini geçirmekteler. Böylece, küçük yaştan itibaren hızlı hareket eden
objelere odaklanmayı öğrenmekte, bu durum da hareketsiz nesnelere odaklanmalarını olumsuz
etkilemektedir.
Artık teknoloji olmadan gündelik yaşantımızı dahi yürütebilmemiz neredeyse imkansız hale geldi.
Ancak teknolojinin sosyal hayata zarar verecek derecede aşırı ve yanlış kullanımı çocukların ve
gençlerin rutin hayatlarını felç etmekte, okullardaki başarısızlık oranları yükselmekte, derslere ve
öğrenmeye merak duygusu azalmakta ve maalesef iletişim bozukluğu artmaktadır.
Teknolojinin yerinde ve gerekli olduğu kadar kullanıldığı bir nesil yetiştirmek ailelere ve
eğitimcilere düşmektedir. Sağlıklı ve mutlu bir nesil hepimizin eseri olacaktır.
Rehber Öğretmen
Aslı ÜZÜMCÜOĞLU
2
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
AYIN SAYISI :
AYIN RENGİ :
ÖĞRENİLEN
RAKAMLARIN
TEKRARI,
İKİ BASAMAKLI
20'YE KADAR OLAN
SAYILARI TANIMA.
AYIN ŞEKLİ :
ANA ve ARA
RENKLERİN
TEKRARI
AYIN PROJESİ :
Süt
ALTIGEN
KAVRAMLAR :
Kalabalık - Tenha
Aynı - Farklı
Sağ - Sol
Düzenli - Dağınık
Kokulu - Kokusuz
İnce - Dar
Eşit - Denge
*Rakam yazma: 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20
AİLE KATILIMI
*Süt kaynakları ile ilgili bilgi ve resim istenir.
*Yılsonu gösterilerine katılımı beklenir.
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
3
ANAOKULU BRANŞ DERS PROGRAMI
MÜZİK
Öğrendiğimiz “Enstrüman” ve “Do Mi Sol Do” şarkılarımızı vücudumuzu kullanarak ritim çalışması ile
pekiştiriyoruz.
Arkadaşım Piyano Şarkısı
Ben bir müzisyenim
Çalgılar benim arkadaşım
En güzel melodileri ben çalarım
En güzel melodileri ben çalarım
Keman davul piyano flüt gitar sesleri ile örneklendirilir.
Doğa sevgisi ve canlılar işlenir.
SESLERİN TINISI
Yağmur yağdı şıp şıp şıp
Cırcır böceği cır cır cır
Tren gelir çuf çuf çuf
Ya karınca?
Kurbağalar vrak vrak
Çocuklar ciyak ciyak
Şu çeşmecik tıp tıp tıp
Ya salyangoz?
Do Sol Mi Do Şarkısı
Do bir külah dondurma
Re masmavi bir dere
Mi denizde bir gemi
Fa gemide bir tayfa
Sol papatyalı bir yol
La güneşten bir damla
Si Ayşe'nin kedisi
Ve şimdi tekrar do sol mi do
İpek Ceren ÖZCAN
Müzik Öğretmeni
EKOLOJİ
*Düzenlenen hobi bahçemizi yeşillendiriyoruz.
*Bitkilerin sulanması ve bakımları ile ilgili sorumluluk bilincini
güçlendiriyoruz.
*Eski araba lastiklerini yeni ve rengarenk çiçek saksılarına
dönüştürüyoruz.
*Sütten yoğurt yapımını öğreniyoruz.
*Mevsim meyvelerinden meyveli süt yapıp afiyetle içiyoruz.
4
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
EkolojiÖğretmeni
BEDEN EĞİTİMİ
• Öğrencilere çevreyi nasıl kullanmaları
gerektiğini uygulamalı olarak gösterilir, okul
bahçesinde oyun kurma ve fiziki etkinlikler
yapılır.
• Eğitsel oyunlar oynanır.
• Yüzme eğitiminde sınıf içi yarışmalara
devam edilir.
• Teknik eğitimine devam edilir.
Ayşe KUŞ
Beden Eğitimi Öğretmeni
5 YAŞ İNGİLİZCE
Değerli Velilerimiz,
Nisan ayında kitabımızın üçüncü ve dördüncü üniteleri olan 'Let's Play've 'Let's Dress Up'ı işledik.
Mayıs ayı itibariyle de kitabımızın beşinci ve altıncı üniteleri olan 'Cherries' ve 'Shut the Gate'i
işleyeceğiz.
Beşinci ünitemiz 'Cherries' ile yiyecek ve içecek adlarını ve özellikle meyveleri öğreneceğiz.
Hedef kelimelerimiz;
*apple, orange, banana, cherry, plum, pear, grapes, sandwich, cookie, cake, ice-cream,
juice, milk
Bunun yanı sıra ünite şarkımız olan 'I'm helping'i öğreneceğiz.
Altıncı ünitemiz 'Shut the Gate' ile de bugüne dek öğrendiğimiz hayvanları tekrar edip aralarına
yenilerini ekleyeceğiz; özellikle çiftlik hayvanlarını öğreneceğiz.
Hedef kelimelerimiz;
*cow, sheep, duck, chicken, horse, pig, dog, farmer
Ayrıca ünite şarkılarımız olan 'Cluck, baaa, quack, mooo' ve 'Bingo'yu öğreneceğiz.
''Playtime'' adlı kitabımızın tüm ünite şarkılarına, şarkı sözlerine, oyunlarına ve başka alıştırmalara
aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://elt.oup.com/student/playtime/songs/level_b_menu/?cc=tr&selLanguage=en
Burcu KAYA
İngilizce Öğretmeni
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
5
6 YAŞ İNGİLİZCE
Değerli Velilerimiz,
Mayıs ayında ORT (Oxford Reading
Tree) serisinin beşinci ve altıncı kitapları
olan “The Lost Teddy” ve “The
Library'yi işleyeceğiz.
Mayıs ayının ilk iki haftası 'The Lost
Teddy' adlı kitabımızı işleyeceğiz. Bu kitapta
oyuncakları ve ulaşım araçlarını tekrar
edeceğiz, saati söylemeyi öğreneceğiz. Yer
imleçlerini öğreneceğiz. Konularla ilgili
alıştırmalar yapacağız.
Hedef kelimelerimiz;
Toys: teddy, yo-yo, doll, soldier, ball, kite, robot
Transportation: car, bicycle, bus, plane, train, motorcycle, ship, boat
Prepositions: on, in, under
Other Vocabulary: bus-stop, favourite, crying
Ayrıca ''What time is it?'' soru kalıbı ile saatin kaç olduğunu sormayı ve tam saatleri
öğreneceğiz.
Ör. – What time is it?
- It's one o'clock.
Mayıs ayının son iki haftası da 'The Library' adlı kitabımızı işleyeceğiz. Bu kitapta bugüne
dek öğrendiğimiz hayvanları ve meslekleri tekrar edeceğiz, aralarına yenilerini ekleyeceğiz ve
haftanın günlerini öğreneceğiz. Bu konularla ilgili alıştırmalar yapacağız ve workbook/alıştırma
kitabımızı bitireceğiz.
Hedef kelimelerimiz;
Animals: cat, dog, bird, fish, duck, pig, horse, tiger, monkey, lion, donkey, sheep, Mouse, giraffe,
snake, rhino, crocodile, kangaroo, elephant, bear, shark, octopus, seal, zebra, penguin, turtle,
rabbit, cow, camel, frog
Jobs: hairdresser, doctor, fireman/firewoman, policeman/policewoman, teacher, astronaut,
librarian
Days of the Week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday
Burcu KAYA - Funda GÖKTEPE
İngilizce Öğretmenleri
6
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
ALMANCA
Wir frühstücken (Kahvaltı Yapıyoruz )
• Marmelade (Marmelat)
• Orangensaft (Portakal Suyu)
• Butter (Tereyağı)
• Brot (Ekmek)
• Keske (Kek – Kurabiye)
• Tee (Çay)
• Milch (Süt)
Figen EROL - Büge KARAKUM
Almanca Öğretmenleri
YARATICI DRAMA
Öğrencilerimizle farklı
özelliklere sahip, çok işe yarayan,
hayatı kolaylaştıran bir robot
tasarlayarak özelliklerini
anlatacağız.
“Ninja Kaplumbağalar”
kimdir? İsimleri nereden
gelmiştir? Bu soruların cevabını
bulmak için sanat tarihine küçük
bir yolculuk yapacağız.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk'ün Samsun' a çıkışı ile
ilgili canlandırmalar yapacağız.
Düşüt olmanın getirileri ve olmamanın bizi düşüreceği durumlar üzerine karşılaştırmalı
canlandırmalar yapacağız.
Ebru KANDEMİR
Yaratıcı Drama Öğretmeni
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
7
BİLGİSAYAR
*Rakam bulma oyunu oynanır.
*Basit arttırma ve eksiltme
çalışmaları yapılır.
*Geometrik şekilleri boyama oyunu
oynanır.
*Labirent ve yol bulma
çalışmalarında sıralı rakamları takip
etme ve dikkat geliştirme etkinlikleri
yapılır.
*Çizgilerle özgün ürünler üretilir.
Sınıf Öğretmeni
BALE
Yapılan etkinlikler:
Dans figürleri ( çizgi, iki çizgi, daire, yarım daire,
iki daire , çapraz) tekrarlama çalışması yapılır.
Sahne giriş ve çıkış, sahne noktaları, ayna karşı
mimik çalışmaları, eş ile kol kola sağ dönüş
çalışılır. Yıl sonu gösterisi dans koreografi
oluşturması sahne provası yapılır.
Ksenia KIZILKAYA
Bale Öğretmeni
8
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
GÖRSEL SANATLAR
• Seramik Çalışması
Öğrencilerin yaratıcılıklarını kullanarak tasarım becerisini geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapılır.
Kullanılacak Malzemeler: Seramik kili - guaj boya.
• “Yaşadığım Çevre” Konulu Resim Çalışması
Çevre bilincini aşılama ve tekniği doğru kullanma çalışmaları yapılır.
Kullanılacak Malzeme: Resim kağıdı - sulu boya.
• Anneler Günü Kartı Yapıyorum
Günün anlam ve önemini kavrama ve grup bilincini aşılamak için belirlenen etkinlikler
yapılır.
Kullanılacak Malzeme: Renkli karton - renkli simler - çeşitli süsleme malzemesi.
İmren ULUDAĞ
Görsel Sanatlar Öğretmeni
SATRANÇ
Satranç oyununu
başlangıç düzeyinde
öğrenen öğrencilerimizle
masa başı pratikler yapılır.
Turnuvalara hazır olan
öğrencilerimiz, eğlenerek
öğrendiğimiz satranç
oyunu ile takım oluşturup
strateji geliştirmeyi,
karşılıklı hamle yapma
kazanımlarını edindiler.
Onur UYAN
Satranç Öğretmeni
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
9
DOĞUM GÜNLERİ
5-A
Deniz URUT
14.5.2009
6-B
Ada ZOR
05.05.2008
6-C
Ceylin SÜLÜN
18.05.2008
Sarp BATUR
28.05.2008
Ceyda KAÇAR
24.05.2008
6-E
Mehmet Çağan ELA 07.05.2008
10
Mayıs 2014 Eğitim Bülteni
www.rotakoleji.k12 tr
Download

Anasınıfı Mayıs 2014 Bülteni