Dönüşüm Yoluyla Hegemonya:
Seçimler, Demokrasi
ve Modernite
Fuat KEYMAN
20 Mart 2014
1
Democracy,
Identity and
Foreign Policy in
Turkey:
Hegemony
Through
Transformation
2
Seçim Takvimi 2002-2011
Percentage of Votes
58
60
50
47
50
42 42
42
40
38
34
AKP
30
20
10
19
8
18
10
23
21
14
MHP
16
2002
7
6
5
2004
2007
BDP
13
0
Years
CHP
26
2009
2010
2011
2011 Seçimleriyle Türkiye
 Ak Parti egemen/hegemonik parti
 2014 seçimlerini kazanacak
 Zayıf muhalefet devam edecek
 2002-2011 seçim sonuçları
 Seçim yoluyla hegemonya kurmak
 Güç/hegemonya
 Demokrasi
 Çoğunlukçuluk – iyi yönetişim
5
Nasıl Sağlandı?
 Merkez Sağ - zayıf muhalefet
 Hizmet – yardım – güçlü ve geniş toplumla bağ
 Küresel algı: Türkiye = Ak Parti
 Ekonominin iyi gitmesi
 Yeni orta sınıf
 Ekonomik istikrar
6
KRİZ: Kimin Krizi?
 Yolsuzluk iddiaları
 İktidar kavgası
 Demokrasinin durgunlaşması, Hukukun askıya
alınması
 Hegemonya – demokrasi kopukluğu
7
Krize Yol Açan Sorunlar
 Başkanlık Sistemi arayışı
 Çözüm Süreci
 Gezi Muhalefeti
 Mısır Darbesi
 17 Aralık Yolsuzluk iddiaları
8
Endekslerde Türkiye: Demokrasi ve Hukukun
Üstünlüğü
ENDEKS
Freedom House
Freedom House
Basın Özgürlüğü
Endeksi
2002 2012 2013
Siyasi haklar
2014
AÇIKLAMA
Türkiye ‘kısmen
özgür’
4/7
3/7
3/7
3/7
Sivil özgürlükler 5/7
3/7
4/7
4/7
Basın Özgürlüğü 58/100 55/100 56/100
Türkiye ‘kısmen
özgür’
Reporters without
Borders
(Sınır Tanımayan
Gazeteciler)
Basın Özgürlüğü 99/139 148/17 154/179 154/180
9
Endekslerde Türkiye
ENDEKS
Economist Intelligence
Unit
Demokrasi Endeksi
2012
AÇIKLAMA
Türkiye ‘melez rejim’
5.76/10 167 ülkede 88.
Seçim süreci ve
çoğulculuk
7.92/10
Hükümetin işleyişi
6.79/10
Siyasi katılım
5.0/10
Siyasi kültür
5.0/10
Sivil özgürlükler
4.12/10
10
Endekslerde Türkiye
ENDEKS
Rule of Law Index, the
World Justice Project
2013
2014
Sınırlı Hükümet Yetkileri
68/97
72/99
Yolsuzluğun Olmaması
35/97
35/99
Düzen ve Güvenlik
70/97
67/99
Temel Haklar
76/97
78/99
Şeffaf Hükümet
57/97
69/99
Düzenleme Uygulama
39/97
38/99
Sivil Özgürlükler
44/97
47/99
Adalet Sistemi
71/97
62/99
11
Endekslerde Türkiye
ENDEKS
OECD
Global Competitiveness Report
PISA
(Uluslararası Öğrenci Değ. Programı)
Mutluluk Araştırması
SIRALAMA
36/36
44/148
2012 Matematik Sıralaması
2012 Bilimler Sıralaması
44/64
43/64
2012 Okuma Sıralaması
42/64
12
Sonuç
 Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı olamayacak
 Cumhurbaşkanı – Cumhurun Başkanı
 Ak Parti’de üç dönem sınırlamasının bitmesi
 Demokrasi, Hukukun Üstünlüğü, ve Güç ve Denge
Sisteminin önem kazanması
 Yeni istikrar anlayışı
 Dönüşüm, birlikte yaşama, demokrasi ilişkisinin
tartışmaya açılması
13
Download

Endekslerde Türkiye