HZ. PEYGAMBER VE SAMİMİYET KONULU YARIŞMA
GENEL BİLGİ:
2014 yılı Kutlu Doğum Haftası’nda Hz. Peygamber, Din ve Samimiyet teması
işlenecektir. Bu çerçevede Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Çankaya Müftülüğü’nün
işbirliğin ile Ankara’da bulunan üniversite öğrencileri arasında bir yarışma
düzenlenmiştir. Her üç kategoride de dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir.
Öğrenciler, aşağıda belirtilen konulardan herhangi birinde makale, şiir veya slayt
sunumu hazırlayarak yarışmaya iştirak edebilirler.
-Hz. Peygamber, din ve samimiyet
- Hz. Peygamber’in hayatından samimiyet örnekleri
-Toplumsal güvenilirlik açısından samimiyet
-İnsan ilişkilerinin devamında samimiyetin yeri
-Samimiyetin fert ve toplum hayatı açısından önemi
-Samimiyetin Günlük Hayata Yansımaları
BAŞVURU ŞARTLARI:
1. Yarışma, Ankara ili içerisindeki devlet ve/veya vakıf üniversitelerinde önlisans - lisans
düzeylerinde öğrenim görmekte olan herkese açıktır.
2. Yarışmaya gönderilen makale/şiir/slayt sunumu, daha önce herhangi bir yerde
yayımlanmamış, başka bir yarışmada ödül kazanmamış ve yayım haklarının
verilmemiş olması gerekir.
3. Eserler T.C. Anayasasına, meri kanunlara, milli menfaatlere, milli birlik ve bütünlüğe
aykırı unsurlar taşımamalıdır.
4. Eserler yaşayan Türkçe ile ve eserin türüne ve maksadına uygun bir üslupla
yazılmalıdır.
5. Yarışmaya katılanlar bu şartları peşinen kabul etmiş sayılır. Belirtilen şartlara
uymayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Gönderilen eserlerin sorumlulukları yazarlara aittir.
7. Gönderilen eserler iade edilmeyecektir.
ŞEKİL ŞARTLARI:
1. Makale:
-Sayfa yapısı: Üst: 2,5 cm Alt: 2,5 cm Sol: 2,5 cm Sağ: 2,5 cm
-Metin şekli: İki yana yaslı, Times New Roman, 12 punto, 1,5 satır aralığı, paragraflar
arası bir satır boşluk olmalıdır. 10 sayfayı geçmeyecek şekilde ve en fazla 2500
kelimeden oluşmalıdır.
-Başlık: Makalenin muhtevasını yansıtmalı ve en fazla 60 harf, Times News Roman, 20
punto ve koyu renkli (bold) olmalıdır.
-Yazar adı: Yazar adı ve soyadı, sayfanın üst sınırından 10 cm aşağıda, ilk harfi büyük
Tımes New Roman, 12 punto, koyu renkli yazılmalıdır.
2. Şiir:
-Tarz ve üslup serbesttir
3. Slayt Sunumu:
-Sunumların süresi 10 dakikayı, slayt sayısı ise 25’i geçmemelidir.
4. Eserlere konulacak başlık, ana tema çerçevesinde olmak kaydıyla serbesttir.
5. Özgeçmiş: Eserler ile birlikte teslim edilecek başvuru formunda, yazarın adı-soyadı,
unvanı, üniversitesi/fakültesi, açık adresi, telefon numarası ve elektronik posta (email) adresine ilişkin bilgilerin yer aldığı özgeçmiş eklenmelidir.
6. Teslim tarihi ve şekli: Her üç kategorideki eserler en geç 2 Nisan 2014 tarihine kadar
[email protected] elektronik posta adresine gönderilmelidir. Bu tarihten sonra
gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
ÖDÜLLER (Üç kategoride ayrı ayrı):
1. Umre
2. Dizüstü Bilgisayar
3. Çeyrek Altın
4. Ayrıca Mansiyon Ödülleri
KOORDİNASYON BİRİMİ:
1. Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
2. Hamdi GEVHER
3. Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
4. Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
5. Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
6. Doç. Dr. Ali Osman KURT
7. Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
8. Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE
9. Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEMENİCİ
10. Metin DOĞANOĞLU
(YBÜ İslami İlimler Fak. Dekanı)
(Çankaya Müftüsü)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ Şube Müdürü)
SEKRETERYA:
1. Ar. Gör. Tuğba Özen
2. Ar. Gör. Abdullah Hacıbekiroğlu
3. Ar. Gör. Kamile Akbal
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
JÜRİ ÜYELERİ:
Makale:
1.
2.
3.
4.
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İ. Ethem ARIOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.)
(YBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.)
Şiir:
1. Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
2. Prof. Dr. Metin ÖZDEMİR
3. Doç. Dr. Sait OKUMUŞ
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İslami İlimler Fak.)
(YBÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.)
Slayt Sunumu:
1. Prof. Dr. Ertuğrul YAMAN
2. Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
3. Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan AYDIN
(YBÜ İnsan ve Toplum Fak.)
(YBÜ İnsan ve Toplum Fak.)
(YBÜ İnsan ve Toplum Fak.)
Download

HZ. PEYGAMBER VE SAMİMİYET KONULU YARIŞMA GENEL