T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MERS-CoV
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
BULAŞICI HASTALIKLAR DAİRE BAŞKANLIĞI
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
CORONAVİRÜSLER
• İnsanlarda dolaşımda olan Coronavirüsler
– HCoV-229E
– HCoV-OC43
– HCoV-NL63
– HKU1-CoV
• SARS-CoV
• MERS-CoV (Yeni Coronavirüs)
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
MERS-CoV
•
•
•
•
•
•
Hastalığın belirtileri.
İnsandan insana bulaşma
Virüsün kaynağı
Bulaş Yolu
Kuluçka dönemi
Bulaştırıcılık süresi
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
VAKA SAYILARI
ECDC (30.04.2014)
Ülke
Bildirilen Mers-coV (+)
Vaka sayısı
Mers-coV (+) olduğu
bildirilip hayatını kaybeden
kişi sayısı
Orta Doğu
Suudi Arabistan
Birleşik Arap Emirlikleri
Katar
Ürdün
Umman
Kuveyt
Mısır
342
49
7
5
2
3
1
105
9
4
3
2
1
0
Avrupa
İngiltetr
Almanya
Fransa
Yunanistan
İtalya
4
2
2
1
1
3
1
1
0
0
Afrika
Tunus
3
1
Asya
Malezya
1
1
Filipinler
1
0
TOPLAM
424
131
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÜLKEMİZDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
Hastalığın ortaya çıkışından itibarenyakından takip.
Laboratuvarda tespit kapasitesine ulaşılması.
Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Ekim 2012).
Grip Bilim Kurulu (Nisan 2013).
Grip Bilim Kurulu (Haziran 2013).
Grip Bilim Kurulu (Kasım 2013).
Yeni Coronavirüs Bilim Kurulu (Nisan 2014).
Sağlık çalışanlarımızın bilgilendirilmeleri.
Hacılarımızın bilgilendirilmeleri,Hac dönüşü takipleri.
MERS Sürveyansı:Belirli bir algoritma üzerinden yaklaşık 500 olası
vakanın tespiti ve takibi (Pozitif vaka yoktur).
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
VAKA TANIMLARI
Olası vaka :
– “Akut ciddi solunum yetmezliği ve/veya akciğer infiltrasyonları olan ve vaka görülen
ülkelere son 14 gün içerisinde seyahat öyküsü bulunan ve/veya vaka görülen ülkelere
seyahat öyküsü bulunan bir kişiyle seyahat dönüşünden sonraki 14 gün içerisinde yakın
temasta bulunup semptomları bu temastan sonraki 14 gün içerisinde gelişen kişiler”
Kesin vaka :
– Olası vaka tanımına uyan olgulardan laboratuvar yöntemlerle MERS-CoV saptanan
olgular
Olası ve kesin vakalar ile karşılaşıldığında MERS-CoV vaka takip algoritması uygulanır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Olası Vaka Tespit Edildiğinde-Algoritma
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Olası Vaka Tespit Edildiğinde- Sağlık Kurumu

Hastaya standart, temas ve damlacık önlemleri alınır.

Uygun numune alınarak uygun şartlarda saklanır.

MERS-CoV Olası Vaka Bilgi ve Laboratuvar İstem Formu
doldurulur.

Form ve numune en kısa sürede Halk Sağlığı
Müdürlüğü’ne ulaştırılır.

İl Temas Noktası: [email protected]

Hastaneler 7/24 iletişim kurulabilecek sorumluların
bilgilerini Halk Sağlığı Müdürlüklerine bildirmelidir

Kesin vaka tespit edildiğinde;
o Vakadan yeterli miktarda kan alınır ve -80 °C’de
saklanır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Örnek Alımı ve Taşınması
• Alt solunum yolu örnekleri = Trakeal aspirat, bronkoalveolar lavaj,
balgam
– Steril, vida kapaklı ve sızdırmaz kaplara 2-3 ml alınmalıdır. Alındıktan hemen sonra buzdolabında
(2-8 derece arası) muhafaza edilmeli ve en fazla 72 saat içerisinde laboratuvara ulaştırılmalıdır.
Eğer ulaştırma süresi 72 saati geçerse, -70 derecede muhafaza edilmeli ve kuru buz ile
gönderilmelidir.
• Örnekler uygun koşullarda ve sürede ulaştırılmalıdır
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
• Son bildirilen vakaların % 75’i sekonder vakalardır.
• Sekonder vakaların da büyük çoğunluğu sağlık çalışanlarıdır.
• Enfekte sağlık çalışanlarının büyük kısmı asemptomatiktir ya da
hafif semptomlara sahiptir.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
•
•
•
•
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
Hastalığın primer kaynağı:Develer?
Orta Doğu ülkelrinde yeni vakalar?
Orta Doğu dışındaki ülkelrede daha fazla exporte vakanın
ortaya çıkması ve buralarda yayılma olması?
Suudi Arabistan’a gideceklerin Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını
dikkate alarak seyahat etmesinde sakınca yoktur.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASI GEREKEN BİLGİLER
• Olası vakalardan alt solunum yolu örnekleri alınmalıdır.
• Hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemlerinin titizlikle
uygulanması çok önemlidir.
• Halkı bilgilendirmek amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan Halk’a
yönelik bilgi notlarından faydalanılmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Teşekkür Ederim
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı
Download

MERS_ CoV (Yeni Coronavirüs) EĞİTİM SUNUMU