Download

geçici elektromanyetik verilerden sönümlü en küçük kareler yöntemi