BİTKİ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ
ÜRETİMİN CİNSİ
Miktarı
BİYOLOJİK MÜCADELE KONTROL AJANLARI ÜRETİMİ
1 Predatör (Cryptolamus montrouzieri )
2 Parazitoid (Leptomastix dactylopii )
BİTKİ KORUMA KLİNİK LABORATUAR ANALİZLERİ
1 Virüs Analizi
2 Bakteri Analizi
3 Fungus Analizi
4 Böcek Teşhisi
5 Nematod Analizi
6 Yabancıot Teşhisi
7 Canlılık Testi (ISTA 1999)
8 Güç (vigor) Testleri (Çimlenme Hızı Testi, Elektiriki İletkenlik Testi (EC), Kontrollü Bozulma Testi,
Soğuk Test,Serin Çimlendirme Testi, Hızlandırılmış Yaşlanma Testi, Tetrozolium Testi) (ISTA
1999-2006)
9 Tohum Nem Tayini (ISTA 2006)
10 Fiziki Safiyet Testleri (ISTA 1999)
11 Torfta canlılık testi
12 Kavunda F. oxysporum f. sp. melonis ırk 1’i kontrol eden FOM-2 dayanıklılık geni analizi
1-3 örnek
(Moleküler analiz)⃰
4-10 örnek
11-20 örnek
13 Biberde Tsw dayanıklılık geninin analizi (Moleküler analiz)*
1-3 örnek
4-10 örnek
11-20 örnek
14 Biberde Pvy dayanıklılık geninin analizi (Moleküler analiz)*
1-3 örnek
4-10 örnek
11-20 örnek
14 Domateste Mi-1dayanıklılık geninin analizi (Moleküler analiz)*
1-3 örnek
4-10 örnek
11-20 örnek
15 Domateste TYLCV hastalık analizi ( (Moleküler analiz)*
1-3 örnek
4-10 örnek
11-20 örnek
16 Acidovorax citrulli hastalık analizi (Klasik + Moleküler analiz)*
1
17 Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis hastalık analizi (Klasik +Moleküler analiz)*
1
Fusarium oxysporium f.sp. radicis-lycopersici Irk-1 (Moleküler analiz)*
1-3 örnek
4-10 örnek
18
11-20 örnek
Fusarium oxysporium f.sp. radicis-lycopersici Irk-2 (Moleküler analiz)*
1-3 örnek
4-10 örnek
19
11-20 örnek
19 Solüsyonlardaki fungal spor yoğunluğunun Hemasitometrik yöntemle belirlenmesi
1
20
1
21 Nematod sayımı
1
22 Fungal saf kültür oluşturma (3 Petri, 9 cm lik)
1
KLASİK HASTALIK TESTLEMELERİ
1 Enstitü Serasında, Fungus testleme (Phytopthora sp. Fusarium sp.)
1 Bitki
2 Enstitü Serasında, Virüs testleme (TMV, TYLCV, CMV, PVY, TSWV)
1 Bitki
3 Firma Serasında, Fungus testleme (Phytopthora sp. Fusarium sp.)
1 Bitki
4 Firma Serasında, Virüs testleme (TMV, TYLCV, CMV, PVY, TSWV)
1 Bitki
5 Fusarium testlemesi için inokulum çözeltisi (500 ml, 106 spor/ml)
1
6 Sıvı Solüsyon (500 ml) (boş)
1
7 Penicillium digitatum testlemesi için inokulum çözeltisi (500 ml, 106 spor/ml)
1
9 Kök ur nematodlarında klasik yöntemle dayanıklılık testlemesi (Firma Bünyesinde) Protokol Esaslı 1 Bitki
KARANTİNA VE SERTİFİKASYON ANALİZLERİ
Dış karantina örnek analizi (ithalat) (Fiyatı Bakanlığımızca Belirlenmiştir (Karantina laboratuar
1 analiz Listesi – F maddesi (a) bendi)
1
Dış karantina örnek analizi (ihracat) (Fiyatı Bakanlığımızca Belirlenmiştir (Zirai Karantina Listesi –
2 F maddesi (a) bendi,)
1
İç Karantina ve Sertifikasyon Amaçlı Laboratuar Analizleri (İki Etmen (Nematod, Bakteri, Virüs,
3 Fungus)
1
DİĞER GELİRLER
1 Bitki Koruma Ürünü Deneme Denetlemeleri
1
2 Bitki Koruma Ürünü Deneme Kurma ve Raporlama
1
* 21 ve üzeri örnekler için fiyat komisyon tarafından belirlenir.
9
2015
FİYATI (TL)
(KDV
DAHİL)
1
1
0,10
0,05
1
1
1
1
1
1
1
1
100,00
80,00
80,00
60,00
80,00
60,00
80,00
110,00
1
1
1
60,00
70,00
70,00
120,00
350,00
600,00
130,00
380,00
650,00
130,00
380,00
650,00
120,00
350,00
600,00
120,00
350,00
600,00
150,00
200,00
120,00
350,00
600,00
120,00
350,00
600,00
80,00
0,00
100,00
150,00
12,00
12,00
7,00
7,00
170,00
100,00
170,00
20,00
Bakanlık
fiyatı
Bakanlık
fiyatı
Bakanlık
fiyatı
Bakanlık
Bakanlık
Download

Bitki Sağlığı Bölümü Ürün\Analiz ve Hizmetleri ÜRETİMİN CİNSİ