01.11.2014 İLE 30.11.2014 TARİHLERİ ARASINDA KOORDİNATÖR VE SÜREKLİ NÖBET GÖREVLİLERİ
NÖBET LİSTESİ
S.No.
BaĢlangıç
Bitiş
ADI - SOYADI
1
01.11.2014
30.11.2014
Sürekli Koordinasyon BESTAMĠ TEZCAN
Telefon
OTOPSİ - ÇİM NÖBETÇİ CUMHURİYET SAVCILARI NÖBET LİSTESİ
S.No.
TARĠH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01.11.2014
01.11.2014
02.11.2014
03.11.2014
04.11.2014
05.11.2014
06.11.2014
07.11.2014
08.11.2014
09.11.2014
10.11.2014
11.11.2014
12.11.2014
13.11.2014
14.11.2014
15.11.2014
16.11.2014
17.11.2014
18.11.2014
19.11.2014
20.11.2014
21.11.2014
22.11.2014
23.11.2014
24.11.2014
25.11.2014
26.11.2014
27.11.2014
28.11.2014
29.11.2014
30.11.2014
GÜN
Cumartesi
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Pazartesi
Salı
ÇarĢamba
PerĢembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
GÖREV YERĠ
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇĠM
Otopsi - ÇİM
Otopsi - ÇİM
ADI - SOYADI
Ali GÖKPINAR
Ceyhun YILMAZ
Özkan KILIÇ
Orhan ÇETĠNGÜL
Mesut ARKUNTAġ
Erkan KALKAN
Faruk GEYĠK
Çetin ÜNLÜTÜRK
Ali EĞRİ
Ömer Tuncay İPEK
Ayhan AKYOL
Ali GÖKPINAR
Alicenk DÜZGÜN
Salih SIRAKAYA
Ramazan APAÇIK
Recep ALTUN
İrfan TEPE
Nevzat SARGIN
Uğur YĠĞĠTBĠLEK
Yusuf YILDIRIM
Ramazan SABAN
Mahmut AYDOĞDU
Alicenk DÜZGÜN
Orhan ÇETİNGÜL
Ömer Tuncay ĠPEK
Özkan KILIÇ
Ümit DEMĠRCĠ
Ġrfan TEPE
Ġsa ALTIN
Nevzat SARGIN
Faruk GEYİK
Nöbet Saatleri
08.00 -17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
17.00 - 17.00
Cumhuriyet savcıları 01/11/2014 ile 30/11/2014 tarihleri arası nöbet çizelgesi yukarıya çıkarılmış olup;
1-
Otopsi - ÇİM nöbetçi Cumhuriyet savcısı çizelgede belirtildiği şekilde otopsi nöbetini birer gün süreyle tutacağından, Kolluk mesai
günlerinde ve resmi tatil günlerinde meydana gelen ölüm olaylarını, ölü muayene ve otopsi nöbetini ayrıca Çocuk İzleme Merkezindeki
ifadelerin alınması ile ilgili nöbet görevini yürüten Cumhuriyet savcısının kullandığı 0505 2611190 nolu telefona bildirerek gerekli
emirlerini alacaktır.
Hafta sonu nöbetçi Cumhuriyet savcıları irtibat telefonunu değişmeyecek, şoförler tarafından telefon nöbetçi Cumhuriyet savcısının cep
telefonuna yönlendirilecektir.
Otopsi ve ÇİM nöbetçi Cumhuriyet savcısı Adli İşlemler nöbetçi Cumhuriyet savcısının işlerinin yoğun olması halinde Adli İşlem
Nöbetçi Cumhuriyet savcısına yardımcı olacaktır.
2-
Nöbetçi Cumhuriyet savcılarının izinli veya raporlu olmaları halinde yerine görevli belirleninceye kadar bir önceki nöbetçi görevi
bırakmayacaktır.
Mesai
nöbetçi
Cumhuriyet
duruşma
ve mazereti
halinde otopsi
işlemi
refiki Cumhuriyet
savcısı tarafından yerine
Nöbetçigünlerinde
Cumhuriyet
savcıları
önem arzsavcısının
eden olaylarda;
Cumhuriyet
Başsavcısı
Bestami
TEZCAN'ı
bilgilendireceklerdir.
34-
Ceza İnfaz Kurumları denetimleri;
Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adem ÖNAY tarafından sağlanacaktır.
5-
Cezaevinden sorumlu Cumhuriyet savcısı Bekir Sıtkı YILDIRIM’ın iş bölümlerinde belirtildiği şekilde bu görevini yapmaya devam
edecektir.
6-
Cumhuriyet savcısı Hasan ÖZ iş bölümünde belirtildiği gibi terör ile ilgili suçlara bakacaktır.
78-
Cumhuriyet savcısı Hasan İŞLEYİCİ ve Mustafa KAZANKAYA işbölümünde belirtildiği şekilde çocuk suçlarına bakacaktır.
9-
Nöbet hizmetinin yürütülmesi esnasında yeni nöbet esasları ve çoklu nöbet listesi ile ilgili esaslarda belirtilen hususlara uyulması, bilgi
ve gereği ile nöbet hizmetlerinin Başsavcılığımızca yayınlanan nöbet talimatı ve yukarıda belirtilen çizelgeye göre ifası rica olunur.
Cumhuriyet savcısı Muhammet Sami SAÇKAN ve Salih SIRAKAYA iş bölümünde belirtildiği şekilde Ailenin Korunması ve Kadına
Karşı Şiddetin Önlenmesin Dair Kanun kapsamındaki suçlara bakacaktır.
10- Cumhuriyet savcısı İsa ALTIN iş bölümünde belirtildiği gibi siber-bilişim suçlarına bakacaktır. 31/10/2014
Bestami TEZCAN - 34452
Cumhuriyet Başsavcısı
Download

Cumhuriyet Savcıları Otopsi ve ÇİM Kasım Ayı Nöbet Listesi