Rüzgar ve
Güneş
Ölçümleri
Wind and
Solar
Measurement
Rüzgar ve Güneş Ölçümleri
Wind and Solar Measurement
1997 yılında Türkiye'deki ilk
RES projeleri ile sektöre giriş yapan
GENBA, 30m. boru direkler ile başladığı
rüzgar ölçüm sistemlerine aradan geçen
16 yılın ardından 105m. kafes direkler ile
devam etmektedir.
Türkiye'de rüzgar ölçüm sektörüne yön
veren öncü teknolojileriyle, bu güne
kadar bir çok başarılı RES projesinin
fizibilite çalışmalarını gerçekleştiren
GENBA ENERJİ, gerek yurt içinde
gerekse yurt dışında onlarca büyük
yatırımcıya hizmet vermiştir.
Profesyonel saha ekipleri ile minimum
belirsizlik ve data kaybı odaklı olarak
çalışan GENBA ENERJİ, uzun yıllara
dayanan tecrübesinin yanı sıra dinamik
yapısı ile sektör lideri olmaya devam
etmektedir.
Genba, who entered to the sector for the
first Wind Farm project in Turkey with
30m. pipe mast in 1997, is now continuing
its journey with 105m. lattice masts.
Genba Energy has served too many
investors in Turkey and other countries
with its leading technologies for wind
measuring systems by performing many
successful feasibility studies of wind farm
projects.
Beside experienced background, GENBA is
keeping on its leadership on the sector
with its dynamic structure and professional
teams, focused on minimum uncertainty
and data loss.
ISO 9001:2008
CMi Müh. İnş. En. Mak. San. Tic. Ltd. Şti.
Ürün ve Hizmetler
Kafes Tip Rüzgar Ölçüm Direği İmalatı
(Hafif, Orta ve Ağır Şart olmak üzere 3 ayrı tip)
Ölçüm izinlerinin alınması ve MGM başvurusunun yapılması
(Rüzgar ve Güneş)
Rüzgar Ölçüm Direği Montaj ve Devreye Alma
Güneş Ölçüm Sistemi Montaj ve Devreye Alma
Ölçüm Sistemi Servis ve Bakım Hizmetleri
(Rüzgar ve Güneş)
Data takibi ve Raporlama
(Rüzgar ve Güneş)
Ölçüm ekipman tedariği ve kalibrasyon
(Rüzgar ve Güneş)
Products and Services
Manufacturing of lattice wind mast
(No Ice, Medium Ice and High Ice)
Measurement permission and MGM application
(for Wind and Solar)
Wind mast installation and commissioning
Solar Measurement installation and commissioning
Service and Maintenance
(for Wind and Solar)
Data follow-up and Reporting
(for Wind and Solar)
Procurement of measuring equipments and calibration
(for Wind and Solar)
www.beyazkare.biz
www.genba.com.tr
CMi
MÜHENDİSLİK
Download

İndirmek İçin Tıklayınız