Uluslar arası nakliyeci sorumluluk
sigortacı CMR
Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası (CMR)
Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili
olarak , taşıyıcının yük sahibine olan sorumluluğunun sınır ve çerçevesini çizen uluslararası
bir anlaşma olan CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede
belirtilen şart ve limitler ile teminat altına alır.
Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, poliçede yazılı özel şartlar ve klozlar çerçevesinde
hüküm ifade eder.
Cmr (Convention Marchandise Routier) belgesi hangi bilgileri içerir
1- İhracatçı firma adı
2- İhracatçı firma adresi
3- İthalatçı firma adı
4- İthalatçı firma adresi
5- Malın teslim edileceği yer
6- Yükleme yeri
7- Yükleme tarihi
8- Mal cinsi
9- Ambalaj cinsi ve adedi
10- Brüt kilo
11- Teslim şekli
12- Araç plaka bilgileri gibi bilgiler yer alır.
Kaynak: http://cmr.nedir.com/#ixzz2kwBFIsY6
Cmr (Convention Marchandise Routier) sözleşmesi ne zaman
hazırlanmış ve tüm ülkelerce kabul edilmiştir?
• Bu sözleşme 1978 yılında Cenevre'de yazılmış ve 1979
yılında Birleşmiş Milletler tarafından imzalanması için
Dünya devletlerine gönderilmiştir. Ülkemiz 1995 yılında bu
sözleşmeyi imzalayarak Uluslararası Karayolu nakliyesini bu
sözleşmenin yükümlülükleri altında gerçekleştirmeye
başlamıştır.
• Gönderen ve alıcı firmanın yapmış oldukları anlaşmalara
göre düzenlenir. İhracatçı firma, ihracatçı firmanın
gümrükçüsü veya imalatçı firmalar tarafından hazırlanır ve
nakliyeciye iletilir.
•
Kaynak: http://cmr.nedir.com/#ixzz2kwBTf64t
Cmr Sigortası için hangi şartların sağlanmış olması
gerekmektedir?
• CMR Sigortası (Uluslararası Karayolu Mal Taşımacılığı Sigortası);
Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının
yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR Sözleşmesi’nden
kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçede belirtilen şart ve
limitler ile teminat altına alır.
• 1- Karayolu ile taşıma olmalıdır.
• 2- Yükleme ve istifleme iki ayrı ülkede olmalıdır.
• 3- CMR ye taraf en az bir ülkenin olduğu, uluslar arası bir taşıma
olmalıdır.
• 4- Taşınan şey eşya olmalıdır.
• 5- Eşya taşıma sözleşmesinden kaynaklanan bir borç / alacak ilişkisi
olmalıdır.
•
Kaynak: http://cmr.nedir.com/#ixzz2kwBZb0eB
Download

cmr sunumu - Antalya Sigorta