“Nesiller Festivali”
Lüleburgaz Lisesi, Platform AGORA (Bulgaristan/Burgaz Şubesi)ve Episkop Konstantin
Preslavski Ortaokulu (Bulgaristan/Burgaz)’nun ortak olarak yürüttüğü “Nesiller Festivali” (Festivals
of Generation) adlı proje yürürlüğe girmiştir. 3.Çağrı Teklifi altında kabul edilen “Nesiller Festivali”
(CCI NUMARASI: 2007CB16IPO008-2013-3-040) adlı proje, Bulgaristan –Türkiye IPA Sınır Ötesi
Programı tarafından finanse edilmektedir. Projenin öncelik ekseni : 1.Sürdürülebilir Sosyal ve
Ekonomik Kalkınma 1.1: Sosyal Kalkınma ve Sosyal Yakınlaşmadaki İlişkilerin İyileştirilmesi.
Proje 12 ay sürecektir ve toplam bütçesi 114.086 Avro’dur. Projenin genel amacı: Sosyal
kalkınmanın başarılı olması için farklı nesillerin temsilcilerinin sosyal ve kültürel deneyimlerine
dayalı ortak iletişim alanı yaratmak ve sınır ötesi bölgede sosyal yakınlaşmadaki ilişkileri
iyileştirmektir. Sınır ötesi bölgede iki tarafta topluluklar arasındaki kaynaşmanın güçlendirilmesi
için ortak eylemler eğitim, kültür ve toplumsal kalkınma alanında uygulanacaktır. Uygulama, yeni
kişiler arasında sınır ötesi diyalog kurulmasına katkıda bulunacak, kullanılmayan yerel potansiyeli (
okullar ve toplulukların ortak eylemleri ) harekete geçirecek ve Bulgaristan ile Türkiye arasındaki
kültürel hareketliliği artıracaktır. Projenin temel faaliyetleri şu şekilde planlanmıştır:
-
-
-
Kuşak çatışmasından kaynaklanan sıkıntıların tespiti için araştırma metodolojisi
geliştirilmesi ve sanatsal araçlarla ele alınması.
Ortak iki okulda da, kendi seçtikleri konularda yaşlı insanlarla çalışan "Nesil Ekipleri" adlı
Gençlik Birimlerinin oluşturulması.
Her iki ülke ortaklarının, nesiller arasındaki genel sorunları yorumlayan kültürel ürünlerin
yaratılması için sanatsal faaliyetlerin (Bulgaristan'da tiyatro, Türkiye'de dans ve müzik
etkinlikleri) gerçekleştirilmesi.
Burgaz ve Lüleburgaz sınırının her iki tarafında da Nesiller Festivalinin düzenlenmesi, ortak
kültürel etkinlik olarak tüm faaliyetlerin sonuçlarını sunan uluslararası bir konferans
yapılması, bölgede yaşayan misafir sanatçıların katılımıve bir fotoğraf sergisinin açılması.
Ortak çalışma sayesinde,sanatsal araçlarla nesiller arası sağlıklı iletişim ortamının
yaratılması için yenilikçi yaklaşımın uygulanması.
Projenin sonunda beklenen sonuçlar şunlardır: Sınır ötesi alanda kuşaklar arasında sosyal
ve kültürel bağlar güçlendirilecek, her iki nesil de değişime uyum sağlama bilgi ve becerilerini
artıracaktır.Sınır ötesi bölgede, kültürel nedenlerle insanların hareketliliğini arttırmak için daha
fazla fırsat olacaktır.
AGORA Platformu– Burgaz Şubesive iki okulun (Bulgaristan ve Türkiye) ortaklığıyla
geliştirilen bu proje, sadece sınır ötesi bölge için değil her iki ülkenin diğer bölgeleri için de faydalı
olacak yenilikçi festival anlayışını tanıtacaktır. Bu proje, tüm bölge ve bu tür kültürel ve sosyal
olayların yaygın olmadığı ülkeler için iyi bir örnek olacaktır. Ayrıca, "STK ve eğitim kurumu "
arasında kurulan bu ortaklık modeli, resmi olmayan bağların kurulması ve öğrenme ortamının
yaratılması açısından sivil toplum kuruluşlar ve resmi kurumlar arasında iyi uygulamaların ve
deneyimlerin paylaşımını sağlar.
Her iki taraf, yaratıcı bir nesilin teşvik edilmesinde, AB yasalarına uygun olarak eğitim ve
kültür arasındaki sinerjiden faydalanır. Kültürel ifade ve kültüre erişimin, çocukların ve gençlerin
yaratıcılıklarını geliştirmede çok önemli bir role sahip olduğu kabul edilmektedir. Özellikle, "Nesil
Ekipleri"nde geliştirildiklerinde ve paylaşıldığında, tüm toplum için faydaları muazzamdır. Öte
yandanhedef gruplarının, sınır ötesi bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına katılmasında, ilişkilerin
kurulması ve geliştirilmesinde, sosyal tutum ve kapasitenin geliştirilmesinde etkileri gözlenecektir.
Proje,her iki sınır bölgesinde belediye merkezlerinde (Burgaz ve Lüleburgaz) kültürel ve
eğitsel faaliyetlerin uygulanmasını içerir. Bu etkinlikler sayesinde proje,sınır ötesi sivil toplum
örgütleri, okullar, kültür kurumları ve yerel topluluklar arasındaki iletişim, değişim, hareketlilik ve
diyaloğuartıracaktır. Nesiller arasında eğitim, sanatsal ifade ve diyalog arasındaki bağlantının
etkilerini gösteren yeni kültür ürünleri (tiyatro, dans ve müzik performansları, fotoğraf sergisi)
oluşturulacaktır.
Doğrudan katılımcılar dışında, proje uygulaması sınır ötesi bölgedeki kültürel ve eğitsel
işbirliği alanında sürdürülebilir ortaklıklar gelişimini önemli ölçüde etkileyecektir.
Türkiye IPA Sınır Ötesi Programı ( CCI numarası 2007CB16IPO008 - Proje Bulgaristan üzerinden
Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Bu yayının içeriği AGORA PlatformuBurgaz Şubesi sorumluluğundadır ve hiçbir şekilde Avrupa Birliği veya Programın Yönetim
Otoritesinin görüşlerini yansıtmaz.
PLATFORM
AGORA
BRANCHBURGAS
Download

“Nesiller Festivali” Lüleburgaz Lisesi, Platform AGORA (Bulgaristan