Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜNVER
01.01.2015
KĐŞĐSEL BĐLGĐLER
Đş Adresi
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Makina Mühendisliği Bölümü A-313
Beytepe 06800, ANKARA
+90 (312) 297 6208 / 140
+90 (312) 297 6206
[email protected]; [email protected]
http://yunus.hacettepe.edu.tr/~ounver/
Đngilizce (üst seviye)
Tel
Faks
E-Posta
Url:
Yabancı Diller
EĞĐTĐM
2009
Doktora (Ph.D.)
Makina Mühendisliği Bölümü
Carnegie Mellon Üniversitesi (CMU), Pittsburgh, PA,
ABD.
2006
Y. Lisans (M.Sc.)
Makina Mühendisliği Bölümü
Carnegie Mellon Üniversitesi (CMU), Pittsburgh, PA,
ABD.
2003
Lisans (B.Sc.)
(Şeref Öğrencisi)
Makine Mühendisliği Bölümü,
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTU), Ankara.
1998
Lise Diploma
Aydın Adnan Menderes Anadolu Lisesi, Aydın
Matematik, Đngilizce eğitim
AKADEMĐK VE MESLEKĐ DENEYĐM
2010-Şimdi
Öğretim Üyesi
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Beytepe,
Ankara.
2008-2009
Doktora Öğrencisi ve Araştırmacı (Graduate Student and Researcher)
BOEING ortaklaşa proje desteği (BOEING scholarship)
Makine Mühendisliği Bölümü
Carnegie Mellon Üniversitesi, Pittsburgh, PA, ABD.
2006-2008
Doktora Öğrencisi ve Araştırmacı (Graduate Student and Researcher)
Hacettepe Üniversitesi ve NASA proje desteği (NASA Bursu)
Makine Mühendisliği Bölümü
Carnegie Mellon Üniversitesi, Pittsburgh, PA, ABD.
2004-2006
Master Öğrencisi ve Araştırmacı (Graduate Student and Researcher)
Hacettepe Üniversitesi desteği (YÖK Bursu)
Makine Mühendisliği Bölümü
Carnegie Mellon Üniversitesi, Pittsburgh, PA, ABD.
2004-2004
Araştırma Görevlisi
Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü
Ankara, Türkiye
1
ARAŞTIRMA VE ÇALIŞMA KONULARI
A. AKADEMĐK PROJELER:
1. NASA
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
Space Crafts
2. BOEING
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2005– 12.2007
: 250.000 USD
: Araştırma Görevlisi
: Climbing Robots for Inspection and Surveillance for Space Missions on
: 01.2017 – 12.2009
: 250.000 USD
: Araştırma Görevlisi
: Climbing Robots for Inspection and Surveillance on an Airplane
3. TÜBĐTAK
Çalışma Aralığı
: 03.2011 – 09.2013
Bütçe
: 220.000 TL
Görev
: Yürütücü
Konu Başlığı
: Mikro-Fiber Yapılar ile Birçok Farklı Yüzeylere Tırmanabilen EnerjiVerimli Gözlem, Đnceleme ve Đstihbarat Robot Tasarımı Ve Üretimi.
3501 Kariyer Projesi 110E18.
4. HACETTEPE – Bilimsel Araştırmalar Birimi
Çalışma Aralığı
: 04.2013 – 02.2015
Bütçe
: 12.600 TL
Görev
: Yürütücü
Konu Başlığı
: Yenilikçi Bir Şehir Đçi Ulaşım Aracı
5. HACETTEPE – Bilimsel Araştırmalar Birimi
Çalışma Aralığı
: 05.2013 – 01.2015
Bütçe
: 12.600 TL
Görev
: Yürütücü
Konu Başlığı
: Fabrikalar için Depodan Üretim Alanına Otomatik Elektrikli Ürün
Taşıma Aracı
6. HACETTEPE – Bilimsel Araştırmalar Birimi
Çalışma Aralığı
: 05.2013 – 01.2015
Bütçe
: 12.600 TL
Görev
: Yürütücü
Konu Başlığı
: Uzaktan Kontrollü Elektrikli Golf Aracı
B. SANAYĐ PROJELERĐ:
1. ASELSAN-1
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 04.2011 – 12.2011
: 40.000 TL
: Danışman
: Gizlidir.
2. ASELSAN-2
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2012 – 12.2012
: 40.000 TL
: Danışman
: Gizlidir.
2
3. ASP MACHINERY (ASSAN)
Çalışma Aralığı
: 06.2011 – 10.2012
Bütçe
: 400.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Ağır Đş Makinelerinde Kullanılan Isı Eşanjörleri Đçin Boru Kesme ve
Sıralama Makinesi Đmalatı ve Otomasyonu.
4. MURAT ATEŞ MAKĐNA-1
Çalışma Aralığı
: 06.2011 – 10.2012
Bütçe
: 400.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Yeni Nesil, Tüm Forekazık Makinelerine ve Vinçlere Uyumlu, Boru
Sürme Makinesi ARGE Çalışması ve Üretimi.
5. MURAT ATEŞ MAKĐNA-2
Çalışma Aralığı
: 01.2012 – 08.2012
Bütçe
: 100.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Augerlerin güçlendirilmesi
6. UTEST
Çalışma Aralığı
: 09.2011 – 10.2012
Bütçe
: 400.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Maksimum 50 Hz Frekanslı, Eksenel Yük Uygulamalı Yorulma Test
Cihazı Tasarımı ve Đmalatı.
7. KONSOL AR-GE
Çalışma Aralığı
: 05.2011 – 07.2012
Bütçe
: 400.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Paraplejik Hastaların Yürümesine Đmkan Verebilecek Enerji Verimli
Mekanizma Tasarımı ve Üretimi.
8. TEKSOMAK
Çalışma Aralığı
: 07.2012 – 07.2013
Bütçe
: 400.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: 10-100 Kg. Arası Ağırlıkta ve 3 Mt. Uzunluğa Kadar Tij Kullanan Tüm
Küçük ve Orta Boydaki Sondaj Makinelerine Uyumlu, Otomatik Tij Yükleme ve Sökme
Mekanizması Tasarımı ve Đmalatı.
9. DRS
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
Üretimi.
10. GEOSONDAJ
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 07.2012 – 07.2013
: 500.000 TL
: Danışman
: Eksenlerde Motorize ve Senkronize Dijital Röntgen Cihazı Tasarımı ve
: 01.2013 – 07.2013
: 200.000 TL
: Danışman
: Sondaj Makinesi Tasarımı
3
11. MĐTEK
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 11.2012 – 02.2013
: 50.000 TL
: Danışman
: Firma Ar-Ge Seviyesi Analizleri
12. SOILTEK
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2013 – 07.2014
: 500.000 TL
: Danışman
: Akıllı Sondaj Makinesi
13. VIMPO
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2013 – 03.2014
: 500.000 TL
: Danışman
: Mıcır Serme Makinesi Tasarımı
14. ARCAN KALIP
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2013 – 05.2014
: 500.000 TL
: Danışman
: Börek Đmalat Hattı Tasarımı
15. DEDA SAHNE
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2013 – 08.2014
: 10.000 TL
: Danışman
: Sahne Platformları Geliştirilmesi
16. ÇESAN
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2013 – 10.2014
: 800.000 TL
: Danışman
: Enerji Verimli Çamur Kurutma Sistemleri Geliştirilmesi
17. ITAG
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2013 – 06.2014
: 100.000 TL
: Danışman
: Quadrotorlar için Görüntü Stabilizasyon Sistemi
18. ŞDL
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 08.2013 – 12.2014
: 250.000 TL
: Danışman
: Ağır Đş Makineleri Lastikleri için Koruma Kalkanı Geliştirilmesi
19. DĐKTAŞ
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 12.2013 – 02.2014
: 10.000 TL
: Danışman
: Buzdolabı Üretim Hattı Süreç Đyileştirmesi
4
20. EKER
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
Kontrolü
: 12.2013 – 03.2015
: 500.000 TL
: Danışman
: Akıllı Gübre Serpme Makinesi Geliştirilmesi ve Traktör Otonom
21. BAŞKENT OSB
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 03.2014 – 06.2015
: 75.000 TL
: Danışman
: Firmaların Durum Analizlerinin Yapılması
22. MERSA
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2014 – 03.2014
: 7.500 TL
: Danışman
: Vinç Platformların Mukavemet Analizleri
23. ÇAĞMAK
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 02.2014 – 04.2014
: 5.000 TL
: Danışman
: Araç Platformlarının Mukavemet Analizleri
24. MURAT ATEŞ MAKĐNA - 3
Çalışma Aralığı
: 08.2014 – 08.2015
Bütçe
: 30.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Augerlerde Dalma Probleminin Çözülmesi
25. AVANTEK
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2014 – 08.2015
: 500.000 TL
: Danışman
: Otomatik Blister Paketleme Makinesi
26. UĞUR MAKĐNA
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2014 – 10.2015
: 500.000 TL
: Danışman
: Konik Kırıcı
27. ERMAKSAN
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 07.2014 – 11.2015
: 500.000 TL
: Danışman
: Kapalı Mekanik Çevrimli Redüktör Test Makinesi Geliştirilmesi
28. MTALL
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 08.2014 – 08.2015
: 300.000 TL
: Danışman
: Sürekli Beslemeli Yem Karma Makinesi Geliştirilmesi
5
29. PROTED
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 10.2014 – 03.2015
: 25.000 TL
: Danışman
: Hidrolik Ayak Bileği Tasarımı
30. UNOVA
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 06.2014 – 06.2015
: 100.000 TL
: Firma Sahibi
: Endüstriyel Mekatronik Uygulamalar
31. MURAT ATEŞ MAKĐNA - 4
Çalışma Aralığı
: 12.2014 – 03.2015
Bütçe
: 30.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Otomatik Açma/Kapama Mekanizması Tasarımı
32. SÜMER A.Ş.
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2015 – 05.2016
: 600.000 TL
: Danışman
: Akıllı Kan Dolabı Tasarımı
33. GÖKER
Çalışma Aralığı
Bütçe
Görev
Konu Başlığı
: 01.2015 – 12.2015
: 500.000 TL
: Danışman
: Hidrolik Beton Santrali Geliştirilmesi
34. TURKCELL-GLOBAL TOWER-AKANA
Çalışma Aralığı
: 01.2015 – 07.2016
Bütçe
: 10.000 TL
Görev
: Danışman
Konu Başlığı
: Gizlidir
C. TEZLER
Devam Eden Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
1. A.E. Utaş
: E-bike
2. M. Yüksel
: Model kestirimci kontrol sistemi kullanarak bir model aracın yüksek hızlarda
çizgi takibinin kontrol edilmesi,
3. S. Kocaer
: Nano pozisyoncu
4. S. Karakuş
: Sonar, IR ve Kinect kullanımı ile Haritalandırma,
5. C. Sam
: Đnsansız Hava Araçları Đçin Hava Fotoğrafi ve Videografi Platformu.
Tamamlanmış Yüksek Lisans Tez Çalışmaları
1. E. Đlaslan
: Fiber Kullanımı ile Farklı yüzeylere Yapışma,
2. A. Çalış
: Tırman Robot Platformu Tasarımı,
3. K. Đren
: Endüstriyel Çizgi Takip Eden Robot,
4. Ö. B. Yasan : Çeşitli Yüzeylere Tırmanabilen Robot Tasarımı,
5. B. Shamsadinlo: Şekilsel Döküm ve Üretim Yöntemi ile Darbelere Dayanıklı Robot
Tasarımı ve Üretimi,
6
03.2013
03.2013
03.2013
10.2013
12.2013
D. HALEN ÜZERĐNDE ÇALIŞTIĞI KONULAR
Proje ve Ar-Ge Sistematiği
Tübitak Projesi Yazımı ve/veya Firmaya Ar-Ge Sürecin Yaşatılması
KOBĐ’ler ile Tübitak ve/veya firma destekli projelerde Firma’nın AR-GE ekibini kurarak, ARGE yapabilme sistematiğinin oluşturulması ve bu sürecin ortalama 12 aylık bir proje ile firmaya
yaşatılması
AR-GE sistematiği eğitimleri
KOBĐ’lerin Ar-Ge anlayışı üzerine danışmanlıklar
Mekanik Tasarım ve Optimizasyon
Mekanik Tasarım,
Pasif Mekanizma Tasarımları,
Mekanizma Verimliliğinin Đrdelenmesi ve Geliştirilmesi Amacıyla Optimizasyonlar,
Hidrolik, Pnömatik ve Elektrikli Tahrik,
Algılayıcı ve Eyleyici Seçimleri,
Tasarım Ağacı Belirlenmesi.
Küçük Ölçekli, Dayanıklı, Keşif ve Gözlem Robotları
Tırmanan Robotlar,
Tekerlekli Robotlar,
Paletli Robotlar,
Bacaklı Robotlar,
Dayanıklı Robotlar.
Otomasyon ve Mekatronik
Mekanizma Tasarımı ve Optimizasyonu,
Hidrolik, Pnömatik ve Elektrikli Tahrik,
Sensör Seçimi,
Mantık Şemasının Çıkarılması,
E. DOKTORA SIRASINDA ÇALIŞTIĞI KONULAR:
Bio-Mekanik Sistemler
Kertenkelelerin (Gekko) neredeyse her ortama yapışabilen ve bu ortamlara tırmanabilmelerini
sağlayan prensiplerinin ortaya çıkarılması,
Vücut içeresinde, yutulduktan sonra, istenilen bir noktada durdurulmak istenen bir kamerayı
taşıyan mekanizmanın tasarımı ve üretimine yardım edilmesi,
Su üzerinde durabilen böceklerin (water strider) prensiplerinin anlaşılması ve benzer bir robot
tasarımı projesinde yardımcı olarak bulunma,
Su üzerinde yürüyebilen kertenkelelerin (Jesus Lizard) prensiplerinin anlaşılması ve benzer bir
robot tasarımı projesinde yardımcı olarak bulunma.
Algılayıcı ve Eyleyici Ağları ve Kontrolü
Tırmanan robot projesinde bahsi geçen yapışkanlık kuvvetinin, pil ömrünün, robotun
stabilitesinin, yüzeylere olan uzaklığının ölçülmesi ve bu bilgilerin kontollü işlenmesi sonucu
robotun en güvenli şekilde ilerleyebilmesi için eyleyicilere doğru sinyallerin gönderilmesi projesi
Doğadan Esinlenen Robotlar
Süleymancık benzeri robotun tasarımı ve üretimi
Su üzerinde durabilen (water strider) robot projesinde bulunma
Suda yürüyebilen (Jesus Lizard) robot projesinde bulunma
Robot Mekanizma Tasarımları ve Optimizasyonu
Robotların mekanik tasarımları
Robotların üretimleri ve optimizasyonları
7
Algılayıcı ve eyleyicilerin seçilmesi
Yazılımlarının yapılması ve mikroişlemcilere yüklenmesi
Devrelerinin tasarlanması ve üretilmesi
Robotların birleştirilmesi, çalışır hale getirilmesi ve testleri
Viskoelastik Polimerler
Tırmanan robot projesinin en önemli kısmını oluşturan ve robotun yüzeye tutunmasını sağlayan 10A
shore hardness’ına sahip malzemelerin üretimleri ve testlerinin yapılması,
Uygulanan basınca karşılık gelen yapışma kuvveti karakterizasyonu
Bekleme zamanına karşılık gelen davranış karakterizasyonu
Negatif yük altındaki yapışkanlık dayanım karakterizasyonu
Farklı sürtünmelere karşılık gelen yüzeylerde yapışma testleri ve karakterizasyonu
YAYINLAR
Tezler
Doktora Tezi:
“Design and Optimization of Miniature Climbing Robots using Flat Dry Elastomer Adhesives”,
Makine Mühendsiliği Bölümü, Carnegie Mellon Üniversitesi, Haziran 2009.
Yüksek Lisans Tezi:
“Miniature Climbing Robots using Flat Dry Elastomer Adhesives”, Makine Mühendsiliği Bölümü,
Carnegie Mellon Üniversitesi, Mayıs 2006.
Uluslararası Yayınlar (SCI kapsamındaki dergilerde)
O. Unver and M. Sitti, “Inverted Climbing with Elastomeric Footpads, Autonomous Robots (AURO).
(Değerlendirmede)
Shamsadinlo, B., Unver, O., “Comparison of Different Material Models for Finite Element Analysis
of Polyurethane Elastomer Using Experimental and Estimated Data-sets”, Mechanics of Advanced
Materials and Structures. (Değerlendirmede)
Shamsadinlo, B., Unver, O., “Analytical and Empirical Modeling of Peak Deceleration and Stress
Analysis of Polyurethane Elastomer under Impact Loading Test” , International Journal of Precision
Engineering and Manufacturing. (Değerlendirmede)
O. Unver and M. Sitti, “Tankbot: A Palm-size, Tank-like Climbing Robot using Soft Elastomer
Adhesive Treads,” Journal of Field Robotics (JFR), 2010.
O. Unver and M. Sitti, “Flat Dry Elastomer Adhesives as Attachment Materials for Climbing
Robots,” IEEE Transactions On Robotics, vol. 26, pp. 131–141, 2010.
O. Unver and M. Sitti, “A Miniature Ceiling Walking Robot with Flat Tacky Elastomeric
Footpads,” Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Kobe, Japan,
May 12-17, 2009.
O. Unver and M. Sitti, “Tankbot: A Miniature, Peeling Based Climber On Rough and Smooth
Surfaces,” Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Kobe, Japan,
May 12-17, 2009.
O. Unver, A. Uneri, A. Aydemir, and M. Sitti, “Geckobot: a gecko inspired climbing robot using
elastomer adhesives,” Proc. IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), pp.
2329– 2335, Orlando, FL., May, 2006.
O. Unver, M. Murphy, and M. Sitti, “Geckobot and waalbot: Small-scale wall climbing robots,”
AIAA 5th Aviation Technol., Integr.,Oper. Conf. Arlington, VA, 2005.
8
Ulusal Yayınlar
O, Unver, S.Ç, Başlamışlı, Utaş, A.E, Çiçek, H., Hayırsever, Đ., Yüksel, M., Özkaya, T.,
“Design of a Scaled Intelligent Vehicle Highway System”, OTEKON ’12 6th Congress of
Automotive Technologies, June 2012 , Bursa, Turkey.
BURSLAR
BOEING Tırmanan Robotlar Proje Destek Bursu (Carnegie Mellon, ABD)
Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Yurt Dışı Eğitim Bursu
2008 - 2009
2004 - 2008
ODÜLLER
Hacettepe Üniversitesi Bitirme Projesi Bölüm Birinciliği Danışmanlığı
Hacettepe Üniversitesi Bitirme Projesi Fakülte Đkinciliği Danışmanlığı
ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Bitirme Projesi Birinciliği
2011
2011
2004
SERTĐFĐKALAR
Đşletme Yöneticiliği Eğitimi (TOBB)
Robotics Institue Machine Shop Superuser (Carnegie Mellon Üniv., Robotik Enstitüsü)
Hazardous Chemical Material Training (Carnegie Mellon Üniv., Kimya Mühendisliği)
KOSGEB Girişimcilik Kursu, Ankara
ODTÜ Beden Dili Kursu, Ankara
VERĐLEN DERSLER
Hacettepe Üniversitesi – Lisans
Makine Elemanları Tasarımı
Mekatronik
Araç Parça Tasarımı
Mekatronik Tasarım
Makine Elemanları Tasarımı
Mekatronik
Araç Parça Tasarımı
Mekatronik Tasarım
Makine Elemanları Tasarımı
Mekatronik
Araç Parça Tasarımı
Makine Elemanları Tasarımı
Makine Elemanları Tasarımı
Otomotiv Sensörleri ve Ölçüm Teknikleri
Otomotiv Sensörleri ve Ölçüm Teknikleri
(MMÜ 307)
(OMÜ 409)
(OMÜ 332)
(OMÜ 412)
(MMÜ 307)
(OMÜ 409)
(OMÜ 332)
(MMÜ 412)
(MMÜ 307)
(MMÜ 409)
(MMÜ 332)
(MAD 222)
(MMÜ 307)
(OMÜ 433)
(OMÜ 434)
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Bahar
Bahar
Güz
Güz
Bahar
Hacettepe Üniversitesi - Yüksek Lisans
Mühendisler için Analitik Metodlar
Algı ve Algılayıcı Sistemleri
Mühendisler için analitik metodlar
(MMÜ 503)
(MMÜ 546)
(MMÜ 503)
Bahar 2011
Güz 2010
Bahar 2010
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2013
2013
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
ÖĞRETĐCĐ ASĐSTANLIĞI YAPILAN DERSLER
Carnegie Mellon Üniversitesi - Lisans
Mathematical Techniques for Engineeers
Electro Mechanical Systems
Feedback Control Systems
Güz 2007
Bahar 2006
Güz 2005
9
Download

CV - Hacettepe Üniversitesi