11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ: 1/4
6360 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE İLÇE BELEDİYESİ ARASINDA BİLDİRİLMEYEN TAŞINMAZLARIN TAKSİM LİSTESİ
Belediye: KAVAKLIDERE
S.No
Köyü /
Mahallesi
Parsel
Yüzölçümü
(m2)
Mevkii
Pafta
Cinsi
Hissesi
1
MENTEŞE
KURU ÇEŞME
10
539
30
ÇEŞME
2
MENTEŞE
GÜLERLİK
20
1410
1760
KÖY HARMAN YERİ
Ada
Hangi Amaçla
/Hangi Kurum
Tarafından
Kullanıldığı
Açıklamalar (Tahsis,
Şartlı Bağış Şerhi vb.)
Taksim
TAM
TAPULAMA
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
TAM
TAPULAMA
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
Blok
Kat
B.B.
No
3
MENTEŞE
CUMHURİYET
32
3553
283,1
4 KATLI KARKAS BİNA
TAM
TESİS KADASTROSU
1/5 BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
4/5
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
4
MENTEŞE
YENİ
32
4063
6800
ARSA
TAM
TESİS KADASTROSU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
5
MENTEŞE
CUMHURİYET
35
3696
249,31
KARGİR CAMİ VE
BAHÇESİ
TAM
TESİS KADASTROSU
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
6
MENTEŞE
CUMHURİYET
35
3828
939
MEZARLIK
TAM
HÜKMEN TESCİL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
7
MENTEŞE
CUMHURİYET
35
3852
615,92
HAM TOPRAK
TAM
HÜKMEN TESCİL
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
8
MENTEŞE
CUMHURİYET
35
3872
266,04
KARGİR CAMİ VE
AVLUSU
TAM
TESİS KADASTROSU
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
9
MENTEŞE
CUMA
37
3529
740
ÜÇ KATLI KARGİR CAMİ
VE AVLUSU
TAM
TESİS KADASTROSU
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
10
MENTEŞE
YENİ
37
4189
242,15
YEŞİL ALAN
TAM
HÜKMEN TESCİL
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
11
MENTEŞE
YENİ
38
2922
2
ÇEŞME
TAM
TESİS KADASTROSU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
12
MENTEŞE
YENİ
38
2923
2
ÇEŞME
TAM
TESİS KADASTROSU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
13
MENTEŞE
35
4337
237,13
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
1
KAT MÜLKİYETİ
TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
MENTEŞE
35
4337
237,13
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
2
KAT MÜLKİYETİ
TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
14
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Can CANBEY
Katip Üye
Mehmet Murat YAZAR
Katip Üye
11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ: 2/4
15
MENTEŞE
35
4337
237,13
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
3
KAT MÜLKİYETİ
TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
16
MENTEŞE
35
4337
237,13
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
4
KAT MÜLKİYETİ
TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
17
MENTEŞE
35
4337
237,13
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
5
KAT MÜLKİYETİ
TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
18
MENTEŞE
35
4337
237,13
CAMİ
TAM
1
6
KAT MÜLKİYETİ
TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
19
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D4B
235
10
16,46
KARGİR DÜKKAN
TAM
KAMULAŞTIRMA
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
20
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D4B
235
9
19,62
KARGİR DÜKKAN
TAM
KAMULAŞTIRMA
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
21
ÇAMYAYLA
NAMAZLA ARIK
ALTI
N20B10C
120
6
374,34
İÇİNDE ÇEŞME BULUNAN
KAPANMIŞ YOL
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
22
ÇAMYAYLA
SARIOSMANLAR
N20B10C3/1-2
118
9
4827
TARLA
TAM
İFRAZ İŞLEMİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
23
ÇAMYAYLA
ÇATALHARMAN
N20B10C4/1-2
183
8
84,19
KARGİR MESCİT
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
24
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D1C
234
15
105,36
GARAJ
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
25
ÇAMYAYLA
TOPANTAŞ
N20B10D1C
245
2
11571,93
KÖY MEZARLIĞI
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
26
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D1C
245
28
529,76
ARSA
21/50
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
27
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D1C
245
43
601
KURAN KURSU BİNASI VE
TARLA
TAM
PAYLAŞMA (TAKSİM)
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
28
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D1C
246
4
116,23
ARSA
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
29
ÇAMYAYLA
KÖYİÇİ
N20B10D2D
164
24
287,24
ARSA
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
30
ÇATAK
KALAMAZ
N20B10C01D
164
2
1147,74
KURU TARLA
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
31
ÇATAK
KOCAÇAM
N20B10C02D
257
6
61,52
YOL BOŞLUĞU
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
ÇATAK
KOCAÇAM
N20B10C02D
258
9
11,67
YOL BOŞLUĞU
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
32
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Can CANBEY
Katip Üye
Mehmet Murat YAZAR
Katip Üye
11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ:3/4
12
154,03
YOL BOŞLUĞU
TAM
TÜZEL KİŞİLİKLERİN
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
14
2617
530,84
YOL
TAM
İFRAZ İŞLEMİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
PAZARYERİ
15
2641
241,66
ARSA
TAM
İHDAS
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
ÇAYBOYU
KADIALAN
N20B02B3A
2856
1652,2
KURU TARLA
TAM
KAMULAŞTIRMA
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
37
ÇAYBOYU
DEĞİRMENÜSTÜ
N20B02C2D
2846
213
YOL
TAM
MÜLKİYET VE HİSSE
ORANLARININ
DÜZELTİLMESİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
38
ÇAYBOYU
DEĞİRMENÜSTÜ
N20B02C2D
2847
299,86
YOL
TAM
MÜLKİYET VE HİSSE
ORANLARININ
DÜZELTİLMESİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
39
ÇAYBOYU
PAZARYERİ
15
1610
1263,83
DÜKKAN
TAM
1
10
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
40
ÇAYBOYU
PAZARYERİ
15
1610
1263,83
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
3
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
41
ÇAYBOYU
PAZARYERİ
15
1610
1263,83
DÜKKAN
TAM
1
7
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
42
ÇAYBOYU
YENİ MAHALLE
15
2484
933
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
1
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
43
ÇAYBOYU
YENİ MAHALLE
15
2484
933
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
2
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
44
ÇAYBOYU
AHLAKBELENİ
N20B02B3B
2799
1139,12
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
6
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
45
ÇAYBOYU
AHLAKBELENİ
N20B02B3B
2799
1139,12
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
10
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
46
ÇAYBOYU
AHLAKBELENİ
N20B02B3B
2799
1139,12
DÜKKAN
TAM
ZEMİN
11
KAT İRTİFAKI TESİSİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
47
ÇAYBOYU
DEĞİRMENÜSTÜ
14
2601
701
YOL
TAM
İFRAZ İŞLEMİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
ÇAYBOYU
DEĞİRMENÜSTÜ
14
2602
109
YOL
TAM
İFRAZ İŞLEMİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
33
ÇATAK
KOCAÇAM
N20B10C04B
34
ÇAYBOYU
DEĞİRMENÜSTÜ
35
ÇAYBOYU
36
48
252
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Can CANBEY
Katip Üye
Mehmet Murat YAZAR
Katip Üye
11/11/2014 TARİH VE 180 SAYILI KARAR EKİ: 4/4
186
141
TARLA
TAM
KADASTRO TESPİTİ
DAVALI VEYA
KOMİSYONDA
İTİRAZLI YERLERİN
TESCİLİ
119
3
392,86
MEZARLIK
TAM
TESİS KADASTROSU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
M20C16A4D
119
4
250,47
MEZARLIK
TAM
TESİS KADASTROSU
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
İMMECİK
22C4
155
12
1066
HARMAN YERİ
TAM
HÜKMEN TESCİL
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
ÇAVDIR
KÖYİÇİ
M20C22C3
164
1
492
BAHÇE
TAM
SATIŞ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
54
ÇAVDIR
MEZARLIK
BELENİ
M20C22D3C4
131
3
3072
TARLA
TAM
HÜKMEN TESCİL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
55
KURUCUOVA
SÜTLÜBELEN
(KÖYİÇİ)
M20C21D2
264
8
494,85
İÇİNDE ESKİ İLKOKUL
BİNASI VE LOJMANI
OLAN ARSA
TAM
DİĞER CİNS
DEĞİŞİKLİKLERİ
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
56
SALKIM
KÖYİÇİ
14
555
6607
KARGİR OKUL VE HELA
AVLUSU
TAM
TAPULAMA
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
57
ORTAKÖY
KUNDUZ
35
2267
1750
İLKOKUL BİNASI LOJMAN
VE MÜŞTEMİLALTI
TAM
MÜLKİYET VE HİSSE
ORANLARININ
DÜZELTİLMESİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
58
NEBİLER
YAYLA
N20B04B3/1
165
93
602,71
HARMAN YERİ
TAM
İFRAZ İŞLEMİ
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
59
NEBİLER
SAKARCIK
2/1
151
5
6935,31
NEBİLER KÖYÜ KÖY
MEZARLIĞI
TAM
HÜKMEN TESCİL
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
60
ÇAYBOYU
PAZARYERİ
15
1194
1196
KURU TARLA
TAM
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
61
ÇAYBOYU
YENİ MAHALLE
15
1609
3229
TEK KATLI ORTAOKUL
BİNASI, İKİ KATLI PTT
BİNASI, KÖY KAHVESİ VE
KÖY ODASI VE BAHÇESİ
TAM
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
62
ÇAYBOYU
YARPUZAN
12
1446
28554
TARLA
TAM
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
63
MENTEŞE
YENİ
33-37
3964
22280,52
ÇALILIK VE FUNDALIK
TAM
BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYESİ
64
ÇATAK
İNÖNÜ
8
2862,88
İLKOKUL VE LOJMANI
TAM
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
49
ÇAYBOYU
ÖLÜMEZ
5
50
ÇAMLIYURT
ERİKLİ
M20C16A4D
51
ÇAMLIYURT
ERİKLİ
52
ÇAVDIR
53
214
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Can CANBEY
Katip Üye
Mehmet Murat YAZAR
Katip Üye
KAVAKLIDERE
BELEDİYESİ
Download

Dr. Osman GÜRÜN Can CANBEY Mehmet Murat YAZAR