!!
!
!
METİN ENBİYAOĞLU
!
!
!
Metin Enbiyaoğlu 1963 Yılında Çorum’da doğmuştur. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik
Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. İş yaşamına 1988 yılında kendi
işyerlerinde başlayan ve 1992 - 1996 yılları arasında Hayat Tıbbi Aletler San.ve Tic. A.Ş. ‘de
Üretim Şefi olarak görev yapan Enbiyaoğlu, Eczacıbaşı Topluluğu’na 1996 yılında Vitra Karo
bünyesinde Kalite Güvence Mühendisi olarak katıldı. 1996 - 2010 yılları arasında aynı
kuruluşta sırasıyla Kalite Güvence Şefi , Kalite Güvence Yöneticisi ve Üretim Yöneticisi
olarak görev yapmış olup, halen aynı kuruluşta Kalite Güvence Müdürü olarak görevini
sürdürmektedir. CET-Avrupa Karo Seramik üreticiler birliği federsyonu
teknik ve çevre
komite üyelikleri, Karo seramik ve yapıştırıcılar için standard hazırlamaktan sorumlu CEN/TC
67, ISO/TC 189 teknik komite üyelikleri , Kaymazlık test metodlarına yönelik standard
hazırlamaktan sorumlu
CEN/TC 339 üyeliği ve bu komiteler paralelinde TSE bünyesinde
faaliyet yürüten TSE/MTC 10 Ayna komite başkanlığı görevini yürütmektedir.
Download

Metin ENBİYAOĞLU (Vitra Karo)