Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
Destek Programları Özet Kitapçığımız
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
1/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
KOSGEB Destek Programları
KOSGEB desteklerinden maalesef birçok KOBİ miz hala haberdar değil. Ya da başvuru ve takip sürecinin uzun
soluklu olmasından kaynaklı olarak bu destek şanslarını değerlendirmeyen yine birçok KOBİ miz mevcut.
Tam da bu noktada İona design olarak; hem sizleri bilgilendirmekte hem de KOSGEB destek programlarından
yararlanabilmeniz için, gereken başvuru yürütme işlemleri, tüm dosyalama hazırlığı, raporlama ve sunum
faaliyetlerinin yapılması konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.
Bu programlardan bizim için öncelikli olan ve uzmanlığımıza giren başlıklara ait kısa içerik özetlerini aşağıdaki
paragraflarda sizler için derledik.
KOBİ Proje Destek Programı
İşletmelere ait sorunların kendileri tarafından proje kültürüne uygun şekilde çözümü amacıyla oluşturulmuş destek
programıdır. Bu program kapsamında işletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan
kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.
Proje süresi
Destek üst limiti
Destek oranı
: 6-24 ay
: 150.000 TL
: %50-%60 (bölgeye göre)
AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Bilimsel ve teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin ar-ge bilinci ile proje üretmelerinin sağlanması,
yaygınlaştırılması ve bu proje sonuçlarının ticarileştirilerek endüstriye kazandırılmasına yönelik olarak uygulanan
destek programıdır.
Proje süresi
:
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
Endüstriyel Uygulama Programı
:12-24 ay
:18 ay
Destek üst limiti
:
Ar-Ge ve İnovasyon Programı
Endüstriyel Uygulama Programı
: 312.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli
: 268.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli
Destek oranı
: %75
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
2/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
Genel Destek Programı
Kobilerin rekabet güçlerini ve düzeylerini güçlendirebilmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik
edilmesi amacıyla farklı başlıklara yönelik olarak ayrıklaştırılmış destek programıdır.
Yurtiçi fuar desteği, yurtdışı iş gezisi desteği, tanıtım desteği, eşleştirme desteği, bağımsız denetim desteği,
nitelikli eleman istihdam desteği, danışmanlık desteği, eğitim desteği, enerji verimliliği desteği, tasarım desteği,
sinai mülkiyet hakları desteği, belgelendirme desteği, test-analiz ve kalibrasyon desteği olarak ayrıklaştırılmış
genel amaçlı destek programıdır.
Destek üst limiti
Destek oranı
: Herbir başlık için farklı limitler belirlenmiştir. (Bkz. http://www.kosgeb.gov.tr/)
: %50-%60 (bölgeye göre)
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
3/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
TÜBİTAK-TEYDEB Destek Programları
TÜBİTAK-TEYDEB bünyesinde özel sektör kuruluşlarına yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin proje esaslı
desteklendiği programlar yürütülmektedir.
İona design olarak; bu projelerin başvuru aşamasından proje kapanışına kadar olan süreçte proje yürütme ve
raporlama hizmeti vermekteyiz. Hizmet içerik ve sürecimizi genel olarak şu şekilde özetleyebiliz:

Proje içeriğinin değerlendirilmesi ve uygun destek programının belirlenmesi

Proje içeriğinin TÜBİTAK isterlerine uygun şekilde yapılandırılması

Proje iş ve zaman planlamasının yapılması

Proje insan kaynağının uygun bir şekilde seçiminde danışmanlık

Ön kayıt ve proje öneri başvurusu

İlerleme raporlarının hazırlanması

Dönem raporlarının hazırlanması

Mali raporların hazırlanması

Dönem raporu sunumları ile izleyici denetlemesine hazırlık

Proje sonuç raporunun hazırlanması
TÜBİTAK-TEYDEB kapsamından destek verilen programlar hakkında özet bilgiler aşağıdaki paragraflarda yer
almaktadır. Detaylı bilgi için http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
4/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)
Bu program; ülkemiz sanayine kurumsal Araştırma, Teknoloji Geliştirme yeteneği kazandırarak evrensel
teknolojiye katkı sağlar hale getirmek için, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) nitelikli ve yenilikçi proje harcamalarına
geri ödemesiz (hibe) olarak destek sağlanmasını hedeflemektedir.
Program Kapsamı:




Yeni bir ürün üretilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
Maliyetlerin düşürülmesi,
Destek üst limiti : yok
Destek oranı
: %50-%60
Başvuru sahibi : Kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri
Desteklenen Ar-Ge aşamaları
:








Kavram geliştirme,
Yapılabilirlik etüdü,
Labotatuvar çalışmaları,
Tasarım ve doğrulama çalışmaları,
Prototip üretim,
Pilot tesisin kurulması,
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
Saha testleri ve revizyonlar,
Desteklenen gider kalemleri






:
Personel giderleri
Seyahat giderleri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alım giderleri
Danışmanlık/Hizmet alım giderleri
Yurtiçi ar-ge kurumlarına yaptırılan işler
Malzeme giderleri
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
5/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507)
Bu program; KOBİ ölçeğinde ülkemizde yerleşik katma değer yaratan
yenilikçi faaliyetler yürütmeye özendirilmesi için oluşturulmuştur.
firmaların, kurumsal ar-ge nitelikli ve
Program Kapsamı:




Yeni bir ürün üretilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
Maliyetlerin düşürülmesi,
Destek üst limiti : 500.000 TL (Tekno girişimciler için + 50.000 TL Genel Gider Desteği)
Destek oranı
: %75
Başvuru sahibi : KOBİ ölçeğindeki anonim ve limited şirketler
Desteklenen Ar-Ge aşamaları








Kavram geliştirme,
Yapılabilirlik etüdü,
Labotatuvar çalışmaları,
Tasarım ve doğrulama çalışmaları,
Prototip üretim,
Pilot tesisin kurulması,
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
Saha testleri ve revizyonlar,
Desteklenen gider kalemleri






:
:
Personel giderleri
Seyahat giderleri
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alım giderleri
Danışmanlık/Hizmet alım giderleri (Proje yürütme danışmanlığı dahil edilmiştir)
Yurtiçi ar-ge kurumlarına yaptırılan işler
Malzeme giderleri
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
6/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme
Programı (1511)
Bu program; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin
desteklenmesini amaçlamaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi
birikiminin arttırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, Özgün teknolojilerin geliştirilmesi,
teknolojik girişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.
Program Kapsamı:
Uusal stratejik hedef ve politikalar kapsamında belirlenen öncelikli alanlarda;






Hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçlarının olması,
Yeni bir ürün üretilmesi,
Mevcut bir ürünün geliştirilmesi ve iyileştirilmesi,
Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi,
Maliyet düşürücü ve standart yüseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi,
Yeni üretim teknolojilerinin gelirtirilmesi,
Destek üst limiti : Her çağrı duyurusunda belirtilir.
Destek oranı
: Büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 oranında geri ödemesiz (hibe)
Başvuru sahibi : Kuruluş tanımına uyan tüm sermaye şirketleri
Desteklenen Ar-Ge aşamaları








Kavram geliştirme,
Yapılabilirlik etüdü,
Labotatuvar çalışmaları,
Tasarım ve doğrulama çalışmaları,
Prototip üretim,
Pilot tesisin kurulması,
Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması,
Saha testleri ve revizyonlar,
Desteklenen gider kalemleri







:
:
Personel giderleri
Seyahat giderleri (yalnızca ulaşım)
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın alım giderleri
Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri ArGe kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri
Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri
Malzeme ve sarf giderleri
Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli,
elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
7/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
TC Kalkınma Bakanlığı
Kalkınma Ajansları Destek Programı
Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması için Kalkınma
Bakanlığı koordinasyonunda kurulmuş özerk kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım yapan
uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl görevi kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları
arasında işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını sağlamaktır. Türkiye'de 81 ili kapsayan 26
bölgesel kalkınma ajansı kurulmuştur. Programlarda %75'e varan oranlarda hibe desteği verilmektedir.
Desteklerden faydalanabilmek için projenin doğru planlanması ve yönetilmesi beklenmektedir. Uzmanlık
gerektiren bu süreçte proje danışmanlık hizmetinin alınması doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu süreçte İona design
olarak belirtilen adımlara ait hizmetler verilmektedir:








Projenin değerlendirilmesi
Projenin Kalkınma Ajansı nın isterlerine göre yapılandırılması
Projeye uygun hibe desteklerin ve kredi kaynakları belirlenmesi
Proje iş ve zaman planının hazırlanması
Proje ekibinin belirlenmesi
Proje dosyasının hazırlanması
Proje başvurusu
Projenin sonlandırılmasına kadar olan sürecin takip ve yönetimi
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
8/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
TC Ekonomi Bakanlığı
Yatırım Teşvik Programı
Türkiye'nin 2023 vizyonu ile üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisi bakımından büyük önem taşıyan yeni
yatırım teşvik programı, kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedeflere uygun olarak;






Tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek,
Üretimi ve istihdamı artırmak,
Uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımlar ile
stratejik yatırımları özendirmek,
Uluslararası doğrudan yatırımları artırmak,
Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak,
Kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımları özendirmek,
amaçlarını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
Türkiye’deki Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalarla sağlanan desteklerden, her bir uygulamanın
gerektirdiği koşulları sağlamak kaydı ile;





Gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, birlikler, kooperatifler, iş ortaklıkları,
Kamu kurum ve kuruluşları,
Kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üniversiteler
Dernekler ve vakıflar
Yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri
faydalanabilmektedirler.
Detaylı bilgi için Bknz. http://www.tesvik.gov.tr/
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
9/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik
aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın
niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir. Yatırımcıların teşvik araçlarından
sağlayacakları katkıları netleştirmek için bu bölümde teşvik araçlarının kapsamı hakkında detaylı bilgiler
sunulmaktadır. Bu amaçla teşvik araçlarının uygulanmasına ilişkin bilgilendirme amaçlı ve varsayımsal örnekler
verilmiştir.
Destek Unsurları
Genel Teşvik
Uygulamaları
Bölgesel Teşvik
Uygulamaları
Büyük Ölçekli
Yatırımların
Teşviki
Stratejik
Yatırımların
Teşviki
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
•
•
•
•
-
•
•
•
-
•
•
-
•
•
•
•
KDV İstisnası
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Vergi İndirimi
Sigorta Primi İşveren Hissesi
Desteği
Gelir Vergisi Stopajı
Desteği*
Sigorta Primi Desteği*
Faiz Desteği**
Yatırım Yeri Tahsisi
KDV İadesi***
* Yatırımın 6. Bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır
** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6 . bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.
*** 500 Milyon TL üzerindeki stratejik yatırımlara sağlanır.
Detaylı bilgi için Bknz. http://www.tesvik.gov.tr/index.cfm?sayfa=36BAAD6C-A45A-7786-8BFA766F86EA3E34
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
10/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
KDV İstisnası
KDV İstisnası, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine
ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesidir.
KDV İstisnası- Örnek Uygulama
Yatırım projesi kapsamında, yurtiçinden 10.000.000 TL’lik yerli, yurtdışından da 20.000.000 TL’lik ithal makine
ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin KDV istisnası teşvik aracından faydalandırılması
durumunda yaklaşık 5.400.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.
KDV İstisnası Tutarı = (Toplam Makine ve Teçhizat Bedeli) x (KDV Oranı* )
= 30.000.000 TL x 0.18
= 5.400.000 TL**
* KDV Kanunununda belirtilen özel haller dışında, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında temin edilen yatırım malı
makine ve teçhizat için belirlenen KDV oranı % 18’dir.
** Katma Değer Vergisi’ni mahsup edebilen firmalar için desteğin net katkısı, KDV mahsup edilene kadarki
finans kolaylığı kadardır.
Gümrük Vergisi Muafiyeti
Gümrük Vergisi Muafiyeti, teşvik edilen yatırım kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve
teçhizat için ithalat rejimi kararında belirtilen gümrük vergisinin ödenmemesidir. Fasıllar bazında Gümrük Vergi
Oranları “İthalat Rejimi Kararı” eki listelerde belirtilmektedir.
Gümrük Vergisi Muafiyeti- Örnek Uygulama
Yatırım projesi kapsamında, yurtdışından 30.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir
yatırımcının, projesinin gümrük vergisi muafiyeti teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 600.000
TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.
Gümrük Vergisi Muafiyet Tutarı = (İthal Makine ve Teçhizat Bedeli) x (Gümrük Vergisi Oranı*)
= 30.000.000 TL x (%2)
= 600.000 TL
* İthalat Rejimi Kararı’nda öngörülen Gümrük Vergisi Oranı ülkelere göre farklılık göstermekte olup, %2 oranı
ortalama olarak kabul edilebilir.
Vergi İndirimi
Vergi İndirimi; yatırımcı tarafından ödenecek gelir veya kurumlar vergisinin, yatırımın niteliğine göre projenin
tabi olacağı yatırım teşvik uygulamasının sağladığı indirimli vergi oranından ödenmesi yoluyla yine bu
uygulamanın sağladığı ve yapılan sabit yatırım tutarının belirli bir yüzdesine tekabül eden yatırıma katkı tutarına
ulaşıncaya kadar indirim hakkından yararlanılmasıdır.
Yatırıma katkı oranı, yapılan sabit yatırımın vergi indirimine tabi tutulacak oranını, Vergi İndirimi ise bu Yatırıma
Katkı Oranına ulaşılıncaya kadar indirilecek Gelir veya Kurumlar Vergisi oranını ifade eder.
Vergi İndirimi- Örnek Uygulama
Vergi indiriminin %50’sinin yatırım döneminde, %50’sinin de yatırım tamamlandıktan sonra kullanılabileceği,
indirimli vergi oranı %80 , yatırıma katkı oranı %40 olan bir yatırım teşvik uygulamasına (Örneğin Bölgesel
Yatırım Teşvik Uygulamasına) tabi olarak desteklenen ve toplam sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL olan bir
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
11/12
Tasarım Mühendislik ve Proje Danışmanlık
yatırım projesi için yatırımcının 20 Milyon TL tutarında vergi indiriminden faydalanması mümkündür. Yıllık vergi
yükümlülüklerinden düşeceği vergi bu tutara ulaşıncaya kadar yatırımcı, Türkiye’de %20 olan kurumlar vergisini
faydalandığı indirimli oran olan %4 üzerinden ödeyecektir. Projesinin desteklendiği uygulama yatırım
tamamlanmadan da bu teşvik aracından faydalanılmasını sağladığı için, yatırımcı 20 milyon TL’lik vergi
indiriminin 10 milyon TL’lik kısmını yatırım döneminde mevcut faaliyetlerinden elde ettiği gelirler için de
kullanabilecektir.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Bölgesel, Büyük Ölçekli ve Stratejik Yatırımlarda belge konusu yatırımla
sağlanan
ilave
istihdam
için
yatırımcı
tarafından
ödenmesi
gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının belirli bir süre için Bakanlık
tarafından karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için projenin tamamlanmış olması ve tamamlama
vizesinin yapılması gerekmektedir.
Ayrıca destek için toplam yatırım tutarının belirli bir oranına tekabül eden tavanlar belirlenmiştir. Bölgesel
Yatırımlar için; birinci bölgede %10, ikinci bölgede %15, üçüncü bölgede %20, dördüncü bölgede %25 ve
beşinci bölgede %35; Büyük Ölçekli Yatırımlar için birinci bölgede %3, ikinci bölgede %5, üçüncü bölgede %8,
dördüncü bölgede %10 ve beşinci bölgede ise %11; Stratejik yatırımlar için ise birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü
ve beşinci bölgeler için %15 tavan olarak belirlenmiştir. Altıncı bölge için ise herhangi bir tavan
bulunmamaktadır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği ile işletme döneminde iş gücü maliyetlerinin azaltılması amaçlanmaktadır.
Örneğin 6. Bölgede yapılacak yatırımlar için destek süresi 10 yıl (OSB’de 12 yıl) olduğundan, yaratılan her bir
ilave istihdam için 120 ay (OSB’de 144 ay) boyunca asgari ücretin Sigorta Primi İşveren Hissesine tekabül eden
bölümü Bakanlık tarafından karşılanacaktır.
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği- Örnek Uygulama
Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Tutarı = (İlave İstihdam) x (Süre)* x (Sigorta Primi İşveren Payı)**
= 50 işçi x 120 ay x 183,4 TL
= 1.100.400 TL
* Süre, bölgede öngörülen destek süresinin “ay” cinsinden ifadesidir.
** 2012 yılı ikinci yarısı için geçerli olan tutar
www.iona-design.com
Merkez:
Fevzi Çakmak Mah. Erzincan Cad.
No:98/21 Pendik/İstanbul
12/12
Download

Destek Programları Özet Kitapçığımız için tıklayınız.