DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
2014 PGD FAALİYETLERİ
06/08/2014 DENİZLİ
HAZIR BETON ÜRETİCİLERİ TOPLANTISI
Hazır Beton Numunesi alma ve değerlendirme
(Denizli Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü)
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
NUMUNE ALMA
YÖNTEMİ
- NUMUNE KÜPLERİNİN YAĞLI OLUP OLMADIĞININ
KONTROL EDİLMESİ,
- NUMUNE ETİKETLERİNİN HAZIRLANMASI,
- 3 TABAKA HALİNDE BETONUN KABIN İÇİNE
YERLEŞTİRİLMESİ,
- NUMUNELERİN GÜVENLİ BİR YERDE 1 GÜN
MUHAFAZA EDİLMESİ,
- NUMUNELERİN LABORATUVARA NAKLİ ve İSTENEN
ŞARTLAR ALTINDA KÜRLENMESİ,
- GÜNÜ GELDİĞİNDE NUMUNELERİN TUTANAK
DÜZENLENEREK KIRILMASI GEREKMEKTEDİR
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
HAZIRBETON DENETİMİ
NUMUNE ALMA USULÜ
TS EN 12390-2 standardında belirtilen koşullara uygun olarak;
Hazır Beton Santralinden iki farklı harmandan homojen bir
şekilde (bir harman 25 m3’lük üretime tekabül etmektedir), 6’şar
adet numune alınarak aynı standart hükümlerine göre Müdürlük
laboratuvarında küre tabi tutulur.
Üreticinin katılımının sağlanabilmesi için, numunelerin basınç
dayanımı deneyinin yapılacağı gün, saat, yer ve deney
sonuçlarının güvensiz çıkması durumunda, şahit numunelerin
deneye tabi tutulması hususundaki üretici talebi, PGD
tutanağında belirtilir. PGD tutanağının ilgili nüshası denetimi
müteakiben üretici firmanın yetkilisine teslim edilir. Üreticinin
imzadan imtina etmesi veya tutanağı teslim almaması halinde,
bu husus tutanakta belirtilir. Yapılacak deney için üreticiye
başka bir bildirim gerekli değildir.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
HAZIRBETON DENETİMİ
NUMUNELERE İLİŞKİN DENEY USULÜ
(1) Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında tutanak ile
alınan numunelerden 3’er adedi, tutanakta belirtilen zaman ve yerde,
cihaz kalibrasyonları geçerli Bakanlık veya Müdürlük laboratuvarından
TS EN 12390-3 standardına göre 28 günlük basınç dayanımı deneyine
tabi tutulur. Deney sonuçları, refakat eden tüm tarafların imzasıyla
deney sonuç tutanağı ile kayıt altına alınır. Diğer 3’er adet numune ise
şahit numune olarak ayrılır.
(2) Deney neticesinde ürünün güvensiz çıkması durumunda, PGD
tutanağında belirtilen üreticinin talebi doğrultusunda şahit numunelere
aynı gün içerisinde, Bakanlık veya Müdürlük laboratuvarında basınç
dayanımı deneyi yapılır. Üreticin temsilcisinin deneye refakat edip
etmemesinden bağımsız olarak şahit numunelere ilişkin deney
sonuçlarına göre işlem yapılır. Deney sonuçlarının uygun çıkması
durumunda şahit numuneler, deneye tabi tutulan numuneler ile birlikte
deney sonuç tutanağında belirtilerek bertaraf edilir.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İKİ FARKLI HARMANDAN 6’ŞAR ADET NUMUNE ALINIR
(Her bir harmanın en az 25 m3’lük üretim olmasına dikkat edilir)
6ADET
ESAS
6 ADET
ŞAHİT
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NUMUNELER
28 GÜN SONUNDA DENEYE TABİ TUTULUR
1.ŞART :
Her harmandan alınacak 6 adet numune; 3 adet asil ve 3 adet şahit numune olacak şekilde
ayrılır. 3 adet asil numunenin kırım sonuçlarının aritmetik ortalaması tek deney sonucu
olarak kabul edilir ve bu deney sonucunun fck-4’den büyük veya eşit olması gerekmektedir.
Tek Deney Sonucu ≥ fck-4
2. ŞART :
İki harmana ait deney sonuçlarının aritmetik ortalamasının ise fck+1’den
büyük veya eşit olması gerekmektedir.
2 Harmana ait Deney Sonucunun Aritmetik Ortalaması ≥ fck+1
HEM 1. ŞART, HEM 2. ŞART SAĞLANIYORSA ÜRÜN GÜVENLİDİR.
NOT: Deney sonuçlarının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki farkın, aritmetik
ortalamanın %15’inden daha fazla olması durumunda, deney sonuçlarından
herhangi birisinin atılması için kabul edilebilir sebep görülmesi hariç, deney
sonuçları atılır.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
DENEY SONUÇLARININ İNCELENMESİ
ÖRNEK 1
1 nci Harmandan C 25/30 sınıfı Hazır beton alındı (3 adet asil 3 adet şahit numune
alınır)
1nci
= 27 N/mm2
numune
2nci
= 25 N/mm2
numune
3ncü
= 20 N/mm2
numune
En büyük değer ile en düşük = 27-20 = 7 N/mm2
değer arasındaki fark
3 adet numunenin = 27+25+20 = 24,00 x 15 = 3,6
aritmetik ortalamasının
3
100
%15’i
7 ≥ 3,6 (Deney Sonuçları Geçersiz)
 Deney sonuçlarından herhangi birisinin atılması için kabul edilebilir bir
sebep görülmesi hariç, deney sonuçları atılır.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
DENEY SONUÇLARININ İNCELENMESİ
ÖRNEK 2
1 nci Harmandan C 25/30 sınıfı Hazır beton alındı (3 adet asil 3 adet şahit numune alınır)
1nci
= 26 N/mm2
numune
2nci
= 24 N/mm2
numune
3ncü
= 23 N/mm2
numune
En büyük değer ile en düşük = 26-23 = 3 N/mm2
değer arasındaki fark
3 adet numunenin
= 26+24+23 = 24,33 x 15 = 3,65
aritmetik ortalamasının
3
100
%15’i
3 ≤ 3,65 (Deney Sonuçları Geçerli)
3 adet numunenin = 26+24+23 = 24,33 N/mm2
aritmetik ortalaması
3
Tek Deney Sonucu ≥ fck-4
24,33 N/mm2 < 26,00 N/mm2
Ürün Güvensiz !
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
DENEY SONUÇLARININ İNCELENMESİ ÖRNEK 3
1nci Harmandan C 20/25 sınıfı Hazır beton
2nci Harmandan C 20/25 sınıfı Hazır beton
alındı
alındı
1nci = 27 N/mm2
numune
1nci = 23 N/mm2
numune
En büyük değer =27-24= 3 N/mm2
ile en düşük
değer arasındaki fark
değer arasındaki fark
2nci = 25
numune
En büyük değer =23-21= 2 N/mm2
ile en düşük
N/mm2
2nci = 22
numune
N/mm2
3 adet numunenin=23+22+21= 22,00
aritmetik
3
2
3ncü = 21 N/mm ort. %15’i
22,00 x 15 = 3,3
numune
100
2 ≤ 3,3 (Deney Sonuçları Geçerli)
3 adet numunenin=27+25+24= 25,33
aritmetik
3
2
3ncü = 24 N/mm ort. %15’i
25,33 x 15 = 3,79
numune
100
3 ≤ 3,79 (Deney Sonuçları Geçerli)
3 adet numunenin = 27+25+24 = 25,33 N/mm2
aritmetik ortalaması
3
3 adet numunenin = 23+22+21 = 22,00 N/mm2
aritmetik ortalaması
3
Tek Deney Sonucu ≥ fck-4
25,33 N/mm2 >21,00 N/mm2
1nci Harman Güvenli
Tek Deney Sonucu ≥ fck-4
22,00 N/mm2 >21,00 N/mm2
2nci Harman Güvenli
1nci Harman ve 2nci Harmana ait deney sonucunun aritmetik ortalaması ≥ f +1 olmalıdır
ck
1nci Harman ve 2nci Harman Deney = 25,33+22,00 = 23,66 N/mm2
Sonuçları Aritmetik Ortalaması
2
23,66 N/mm2 <26,00 N/mm2
Ürün Güvensiz!
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
En düşük
karakteristik
En düşük
karakteristik
silindir dayanımı,
(fck,sil)
küp dayanımı,
(fck,küp)
[N/mm2]
[N/mm2]
C 8/10
8
C 12/15
Basınç Dayanımı
Sınıfı
28 Günlük Dayanım
KÜP NUMUNELER İÇİN
fck - 4
[N/mm2]
fck + 1
[N/mm2]
10
6
11
12
15
11
16
C 16/20
16
20
16
21
C 20/25
20
25
21
26
C 25/30
25
30
26
31
C 30/37
30
37
33
38
C 35/45
35
45
41
46
C 40/50
40
50
46
51
C 45/55
45
55
51
56
C 50/60
50
60
56
61
C 55/67
55
67
63
68
C 60/75
60
75
71
76
C 70/85
70
85
81
86
C 80/95
80
95
91
96
C 90/105
90
105
101
106
C 100/115
100
115
111
116
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.
2.
Hazır betonun yüklendiği her TRANSMİKSER için, ayrı SEVK
İRSALİYESİ İSTENECEKTİR.
- İrsaliye
- Plaka Kontrolü
- Santral çıkış zamanı
- Hava Sıcaklığı Ölçümü,
- Beton Sıcaklığı Ölçümü,
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇÖKME DENEYİ (SLUMP DENEYİ)
Sınıf
S1
S2
S3
S4
S5
Çökme
[mm]
10 - 40
50 - 90
100 - 150
160 - 210
≥ 220
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
İlginiz için
Teşekkür Ederiz
Download

Ek Dosya - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı