Download

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi-ı dersini dönemlik alan öğrencilerin