“Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I” dersini DÖNEMLİK ALAN
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!
Bu ders için "Final" ve "Bütünleme" Sınavında sorumlu olunacak konular
http://eogren.istanbul.edu.tr ye yüklenmiş olan e-kitabın 1-14. hafta konularıdır.
Sınav Konuları:
1. Osm. Dev.'nin Gerileme Dön. ve Yenileşme Çab.
2. Tanzimat'tan Meşrutiyet'e Osmanlı Devleti
3. Savaş, Siyaset, Meşrutiyet ve II. Abdülhamit
4. II. Meşrutiyet Dönemi
5. Avrupa'daki Gelişmeler ve Osmanlı Devleti
6. Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye
7. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Ermeni Meselesi
8. Mondros Mütarekesi ve Uygulaması
9. Milli Teşkilatlanma ve Kongreler
10. I.TBMM'nin Yapısı ve Çalışmaları
11. Milli Mücadele'de Savaşlar ve Anlaşmalar
12. Osm.'dan Cumhuriyet'e Ekonomik Gelişmeler
13. Sevr'den Lozan'a, Savaştan Barışa
14. II.TBMM'nin Oluşumu ve Cumhuriyet'in İlanı
Okutman Murat Aydoğdu
Download

atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi-ı dersini dönemlik alan öğrencilerin