MEKANİK KALORİMETRELER
Ölçüm Prensibi
Sentetik malzemeden yapılmış çark, suyun akışı ile dönme hareketi yapacak şekilde yerleştirilmiştir ve
bir pirinç gövdeye monte edilmiştir. Çarkın dönme sayısı, çark içinden geçen su hacmi ile doğru
orantılıdır. Çark dönüş sayısını hesaplamak için birkaç farklı metot vardır:
Manyetik çift: çark üzerine veya içine monte edilmiş bir mıknatıs, pirinç gövdenin dışına devir başına
bir (reed) kontaktı kısa süreliğine kapatır.
Diğer bir metot mekanik sayaca bir mıknatıs monte etmektir. Debi ölçümü bu şekilde mekanik olarak
sağlanır.
ULTRASONİK KALORİMETRELER
Ölçüm Prensibi
Mekanik bir türbine sahip değildir; 2 adet transüder ve yaydığı dalgalarla debi ölçerden geçen suyun
hızı ve buna bağlı olarak, debi ölçümü yapılır.
Ultrasonik Kalorimetrenin Mekaniğe göre Avantajları
Yenilikçi ölçüm hassasiyeti: Serbest ışın prensibi gürültü sinyallerini ve ölçme hatalarını ortadan
kaldırır. Dinamik akış tasarımı, kir parçacıklarının yerleşimini engeller. Reflektörlerin doğal hidrofil
prensibi yüksek akış hızı yaratır kendini temizler. Ağır miktarda kirli suda bile optimum hassasiyet ve
uzun vadeli istikrar ile ölçüm yapar.
Hareketli parça yoktur düşük mekanik aşınma
Düşük basınç kaybı
Ultrasonik Kalorimetrenin Mekaniğe göre Dezavantajları
Ölçüm, hava kabarcıklarından olumsuz etkilenebilir. Ölçüm boru içindeki hızın dağılımına bağlıdır.
Sayacın maliyeti ve Kalibrasyon süresi sonunda bakım/onarım maliyeti yüksektir
Nemden etkilenmeyen sensörlere ihtiyaç vardır.
Ultrasonik kalorimetrenin içinde bulunan aynalardan oluşan mekanizma, tesisat içerisinde bulunan
tortu, pislik vs gibi etmenlerden etkilenip çizilebilir veya 45○’ lik aynaların açısı değişebilir.
Ultrasonik kalorimetreler tek gövde olduğundan dolayı (Hesap ünitesi ve alt gövde birleşik) iç kısımda
bulunan mekanizmalara müdahele şansı olmaz. Dolayısıyla kalorimetrenin aynalarında oluşan
tahribat ile alakalı bir bilgi edinme imkanı bulunmaz. Kalorimetre mekanizmasında ki bu tür
değişikliklerden dolayı istenilen hassasiyette ölçüm yapılamaz ve kayıplar artar.
Ultrasonik kalorimetrelerin 1000 lt’ deki debi kaybı 10 lt iken, mekanik kalorimetrelerde bu değer 7 lt’
dir.
Download

Mekanik-Ultrasonik Kalorimetreler Karşılaştırma