ESKwood ESK103-112 YUTUCU AKUSTİK AHŞAP PLAKA TEKNİK ŞARTNAME
Bu şartnamede yer alan yutucu akustik duvar kaplamanın malzeme ve metodları
tanımlanmaktadır. Yutucu paneller ESKwood marka, perforasyonlu model ESK103-112 Yutucu
Akustik Ahşap Plaka, NRC değeri olarak -0,80 - 0,84 aralığını karşılamaktadır.
Mekan da oluşan değişken frekansdaki ses dalgalarının duvar yüzeyine çarpması neticesinde
rezonansa girmesini önleyici ve sesin net olarak duyulmasına imkan veren 18 mm MDF LAM
malzemeden üretilmiş panelin üzerinde arka yüzeyde ortalama 4000 adet/m² delik perforasyonu
olup delik çapı 8 mm olacaktır. Delik çap aralığı merkezden merkeze 16*16 mm düz sıralı, 2mm
soundtex akustik kumaş kaplı olacaktır Ön yüzey de slot çizgi bulunacaktır. Çizgiler arası mesafe
13mm çizgi derinliği 5mm çizgi genişliği 3,2mm 1m2 de 62,5mt kanal olacaktır. Böylece ses yutma
odacıkları oluşturulacaktır.
Panelin duvara montajı için, dikey de yada yatayda 60 cm.’de bir sabitlenmiş, 40*40*2mm
demir kutu profiller ile oluşturulmuş taşıyıcı konstrüksiyon üzerine ahşap karkaslar terazisinde ve
ipinde duvara monte edilecek aralarına 5 cm kalınlığında 50 kg/m³ yoğunluğunda taş yünü
döşenecektir. Montaj öncesi alt yapısı bu türlü hazırlanmış duvara bu akustik paneller lamba, zıvanalı
sistemi, ya da yabancı çıtalı bağlantılı montaj işlemi yapılacaktır. Montajının yapılması için Lamba
Zıvanalı / Kanallı sistemde montaj tel zımba tabanca ve yapıştırıcı ile yapılacaktır.
Download

ESK 103-112