02.04.2014 Tarihinde saat 13:30 ile 17:00 saatleri arasında düzenlenecek “3.Grup
Çalışan Hakları ve Güvenliği Eğitimi” ve Bilgilendirme Toplantısı, , Katılımcı Personel
İsim Listesi
SIRA
KURUMU
ADI SOYADI
UNVANI
NO
1.
Özel Lokman Hekim Sincan
Celal Gökhan
BaĢhekim Yardımcısı
Hastanesi
OSMANOĞLU
2.
Özel Lokman Hekim Sincan
Hikmet BABUġCU
ĠSG Uzmanı
Hastanesi
3.
Özel Lokman Hekim Etlik
Murat Kadir ERDEM
BaĢhekim Yardımcısı
Hastanesi
4.
Özel Lokman Hekim Etlik
Sibel UĞURLUOĞLU Kalite Direktörü
Hastanesi
5.
Özel LÖSANTE Hastanesi
Ferda ġĠRĠN
Mesul Müdür
6.
Özel LÖSANTE Hastanesi
Nebiye KAYABAġ
Birim ÇalıĢanı
7.
Özel Ankara Güven Hastanesi
Baran YILDIRAN
8.
Özel Ankara Güven Hastanesi
Esin ÖZDER
Ġnsan Kaynakları
Uzmanı
ĠSG Uzmanı
9.
Özel Ġncek FTR Hastanesi
Özgür BOLSU
BaĢhekim Yardımcısı
10.
Özel Ġncek FTR Hastanesi
Göher KAHRAMAN
Birim ÇalıĢanı
11.
Özel Çankaya Doruk Hastanesi
R.Gökhan OLGAY
Mesul Müdür
12.
Özel Çankaya Doruk Hastanesi
Derya KORKMAZ
Birim ÇalıĢanı
13.
Özel Bilgi Hastanesi
M.Mete ALDAN
Mesul Müdür
14.
Özel Bilgi Hastanesi
Güven YALMAN
Birim ÇalıĢanı
15.
Özel Keçiören Hastanesi
Ġsmail ATMACA
BaĢhekim Yardımcısı
16.
Özel Keçiören Hastanesi
Kalite Direktörü
17.
Özel Medicana Hastanesi
Çiğdem Demet
ERTEKĠN
Deniz ALPAY
18.
Özel Medicana Hastanesi
Hüseyin USLU
19.
Özel Çağ Hastanesi
Erol BAYRAKTAR
Ġnsan Kaynakları
Müdürü
BaĢhekim Yardımcısı
20.
Özel Çağ Hastanesi
Nihal AÇIKKOL
Kalite Direktörü
BaĢhekim Yardımcısı
Download

Katılımcı Personel Listesi