Sizin ya da bir yakınınızın konuşma ya da anlama konusunda bir güçlüğü mü var?
Yiyecek ve içecekleri yutabilmekle ilgili sorununuz mu var?
Bu gibi problemler insan ilişkilerini, davranışları,
okul başarısını ve iş performansını etkiler. Dil ve
konuşma patologları size yardımcı olabilirler, ne
kadar erken müdahale edilirse başarı o kadar
yüksek oranda olacaktır. Erken teşhis ve tedavi
iletişimi ve yaşam kalitesini daha fazla arttırma
imkânını sağlayacaktır.
Gayem Köprücü Kimdir?
MS, CCC-SLP (Certification of Clinical
Competance - Speech Language Patologist)
1976 İSTANBUL’da doğdu. Çocukluk ve gençlik yıllarında şan eğitimleri aldı. 1994 yılında
ilk ve orta öğretimini tamamlayarak Üsküdar
Amerikan Lisesi’ nden mezun oldu. 2001 yılında Istanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi-Rehabilitasyon Yüksek Okulu’nda Lisans eğitimini, 2004
yılında Northeastern Üniversitesi, Boston, ABD’
de Konuşma ve Lisan Patolojisi Yüksek Lisans
eğitimini tamamladı.
2010 yılında Istanbul Üniversitesi Sinir Bilim
Anabilim Dalı’ nda İleri Nörolojik Bilimler Doktora eğitimine başladı. 2012 yılında Amerikan Konuşma-Lisan ve İşitme Derneği
(American Speech-Language and Hearing Association-ASHA)’ ndan Klinik Yeterlilik Sertifikasını
aldı. 2004 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Kulak-Burun-Boğaz Baş-Boyun Cerrahisi Anabilim
Dalı’nda Konuşma ve Lisan Patoloğu olarak
başladığı görevinden 2013 yılında ayrılarak
Özsezikli Rehabilitasyon Grubu’na katıldı.
Özsezikli Grup Kimdir?
Özsezikli Grup, rehabilitasyon ve fizyoterapi
alanının farklı uzmanlık gerektiren birçok
bölümlerinde faaliyet gösteren ve multidisipliner bir yaklaşımla hasta ve hasta yakınlarına
en iyi hizmeti sunmaya çalışan, konusunda uzman, modern ve yenilikçi bir kurumdur.
Güncel tedavi uygulamalarının yanı sıra ağır
vakalar olarak kabul edilen CP, inme, travmatik beyin hasarı, omurilik yaralanmaları, kas
hastalıkları, MS, Parkinson, ortopedik cerrahi
sonrası ve onkolojik vakalarda, uzman kadrosu ile rehabilitasyon hastalarına hizmet
vermektedir.
Terrace Fulya Teşvikiye mah. Hakkı Yeten Cad.
No:11 Center 1 D:93
34365 Fulya-Şişli/İstanbul
Tel: 0212 274 44 62 Fax: 0212 274 00 83
Mobil: 0541 638 73 00 (0541 OFTRE 00)
www.fizyoterapirehabilitasyon.com
[email protected]
Dil ve Konuşma
Patolojisi
Dil ve konuşma patolojisi, konuşma, dinleme,
okuma, yazma güçlüğü çeken yetişkinleri ya da
çocukları teşhis amacı ile değerlendiren ve tedavi eden bir alandır. Dil ve konuşma patologları
aynı zamanda yutma güçlüğü çeken kişilerle de
çalışma konusunda uzmandırlar.
Dil ve konuşma patolojisi konusunda yüksek
lisans seviyesindeki eğitimini tamamlamış, Dil ve
Konuşma Patoloğu unvanını diploma ile almış
kişiler Dil ve Konuşma Patologları’dır.
Dil ve konuşma patologları günlük ya da profesyonel iletişimleri sırasındaki etkenliklerini arttırmak isteyen ya da aksan farklılıklarını düzeltmek
isteyen kişilerle de çalışırlar.
Yetişkinlerde Tedavi Edilebilir Bozukluklar
Afazi
Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
Dizartri
Apraksi
Yutma Bozuklukları
Ses Hastalıkları ve Rezonans Problemleri
Kekemelik
Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen lisan
bozuklukları
Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs.
bozuklukları
Trakeostomili ya da ventilatöre bağlı hastaların
konuşma problemleri
Baş ve Boyun Tümörleri sonrasında gelişebilen
lisan, ses ve/veya yutma bozukluklarının tedavisi
Demans ve buna bağlı gelişen konuşma-lisanyutma problemleri
Nörolojik hastalıklara bağlı olarak gelişen konuşma-lisan- yutma problemleri (Ör: ALS, MS,
Parkinson, vs.)
Çocuklarda Tedavi Edilebilir Bozukluklar
Lisan Gerilikleri, Lisan Gelişim Bozuklukları ve
bunlara bağlı öğrenme problemleri
Artikülasyon Bozuklukları ve Fonolojik Bozukluklar
Damak-Dudak Yarıkları ve buna bağlı artikülasyon
bozuklukları
Orofasyel-Miyofonksyonel Bozukluklar
Dizartri
Apraksi
Pediatrik Yutma Bozuklukları
Ses Hastalıkları ve Rezonans Problemleri
Kekemelik
Kafa Travmaları ve sonrasında gelişen lisan
bozuklukları
Sağ hemisferi ilgilendiren dikkat, hafıza vs.
bozuklukları
Çalışma Alanları
Konuşma seslerini üretmede hataları olan çocuk ve
yetişkinlere konuşma seslerini doğru olarak üretebilmelerini öğretmek,
Kekemeliği olan kişilere konuşmayı başlatma, konuşma
sırasında ortaya çıkan blokları önleme ve farklı koşullarda konuşabilmeye adapte olma yollarını öğretmek,
Ses problemleri olan kişilerin farklı ses üretim biçimlerini kullanmalarını sağlamak ve probleme sebep olan
çevresel ve davranışsal durumları değiştirmek konularında (bağırmak ve sesi zorlamak, sigara/tütün
kullanmak, sıvı dengesinde bozukluk) yardımcı olmak,
Çocuklara dili anlama ve ifade etme (kelime bilgisi, dilbilgisi, sohbet edebilme ve hikaye anlatma yetenekleri
gibi) konularında modelleme ve direk komutlar verme
yöntemleri ile destek sağlamak,
Okuma- yazma konularında zorluk çeken çocuklara ve
yetişkinlere kelimeleri okuyabilme, okuduğunu anlayabilme, yazı yazabilme ve kompozisyon becerileri ile
ilgili olarak destek sağlamak,
Gençlerde öğrenme güçlüğünün görüldüğü durumlarda
hafızayı arttırma, organizasyonsal ve problem
çözebilme yeteneklerini geliştirici yönde stratejiler
geliştirmek üzere eğitimcilerle ortak olarak çalışmak,
Afazisi olan yetişkinlere konuşma, anlama, okuma ve
yazma yeteneklerini günlük yaşamda daha fonksiyonel
olarak kullanabilmeleri yönünde stratejiler öğretmek,
İleri boyutlarda iletişim kurma güçlüğü olan, sözlü
iletişim kuramayan kişilere uygun olacak arttırıcıalternatif iletişim yöntemini (iletişim tahtaları, işaret dili,
bilgisayar aracılığı ile konuşma üreten cihazlar gibi)
sağlamak üzere değerlendirmeler yapmak, yöntemi
seçmek, geliştirmek ve kullanımını öğretmek,
Dil ve konuşma bozuklukları olan kişilere ve bu kişilerle
iletişim kuran yakınlarına durum ile başa çıkabilmeleri
ve okulda, işte, toplumda daha etkili iletişimi sağlayabilmeleri yönünde rehberlik etmek,
Yutma güçlüğü olan kişilerin, yiyecek-içeceklerin kıvamlarını değiştirmek ve boğulma riskini azaltma yönünde
teknikler öğretmek kaydı ile daha sağlıklı yutmalarını
sağlamak,
İşitme problemi olan kişilere konuşma seslerini ve dil
becerilerini oluşturup geliştirebilmeleri için destek sağlamak,
Koklear implantı olan çocuk ve yetişkinlere dil becerilerini ve konuşmalarını geliştirebilmeleri için destek sağlamak,
Toplumu, konuşma, dil , yutma, işitme problemlerinin
önlenmesi ve tedavi edilmesi konularında eğitmek,
bilgilendirmek.
Download

broşürü indirmek için tıklayınız.