İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
GÜZ YARIYILI
13-14 Haziran 2013
(Saat 10:00)
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız
olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınavları.
17 Haziran 2013
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
17-28 Haziran 2013
Lisans Programları İYTE Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanlarına başvuruda bulunacak öğrencilerin
İngilizce Seviye Belirleme Sınavı için OİDB'ye başvuruları.
19 Haziran 2013
(Saat 24:00'a kadar)
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız
olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınav sonuçlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
28 Haziran 2013
Lisans/ Lisansüstü öğrencilerin Mezuniyet Töreni.
28 Haziran 2013
2013-2014 Güz Yarıyılında Lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
28 Haziran 2013
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün.
01-12 Temmuz 2013
Lisans Programlarına Yurt Dışından Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuruları.
02 Temmuz 2013 (Saat 10:00)
05 Temmuz 2013
İYTE Lisans Programları Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanlarına başvuracak öğrencilerin İngilizce Seviye
Belirleme Sınavı.
İYTE Kurumlararası Yatay Geçiş İngilizce Seviye Belirleme Sınavı Sonuçlarının YDYO'ca web sayfasında
yayımlanması ve ÖİDB'ye bildirilmesi.
08 Temmuz 2013
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
08-19 Temmuz 2013
Lisans programları için Kurumlararası ve Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuruları.
12 Temmuz 2013
2013-2014 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerleştirilerek Genel
Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
12 Temmuz 2013
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
17 Temmuz 2013
Lisans programları için Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonunun değerlendirme toplantısı.
17 Temmuz 2013
22 Temmuz 2013
25 Temmuz 2013
26 Temmuz 2013
26 Temmuz 2013
26 Temmuz 2013
02 Ağustos 2013
05 Ağustos 2013
07 Ağustos 2013
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma sınav
sonuçlarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere
gönderilmesi.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
2013-2014 Güz Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders
programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
(Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç)
Lisans programları için yapılan yatay geçiş öğrenci başvurularının ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere
gönderilmesi için son gün.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca
ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans programlarına kabul edilen Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının
dekanlıklarca ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
2013-2014 Güz Yarıyılında açılacak dersler için YDYO'dan İngilizce ders programlarının eklenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirilmesi için son gün.
08-10 Ağustos 2013
Şeker Bayramı.
12-16 Ağustos 2013
Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
14 Ağustos 2013
16 Ağustos 2013
16 Ağustos 2013
16 Ağustos 2013
29 Ağustos 2013
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini
MFBE'ye teslimi için son gün.
Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencilerin MFBE
tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans programları için yapılan yatay geçiş öğrenci değerlendirmelerinin ilgili Fakültelerce ÖİDB'ye bildirilmesi
için son gün.
Lisansüstü öğrencilerinin Bahar Yarıyılına ait maddi hatalarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi
için son gün.
Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün.
30 Ağustos 2013 (Cuma)
Zafer Bayramı.
02 Eylül 2013
Lisans programlarında 2013-2014 Güz Yarıyılında açılacak derslerin ve haftalık ders programlarının
Dekanlıklarca ÖİDB'ye bildirilmesi ve ÖBS'ye girişlerinin yapılması için son gün.
02-06 Eylül 2013
Lisans programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu.
02-06 Eylül 2013
YDYO'ya Hazırlık Sınıfı özel öğrencilik başvurusu.
02-06 Eylül 2013
Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular.
03-05 Eylül 2013
10 Eylül 2013
10 Eylül 2013
(Saat 10:00)
13 Eylül 2013
(Saat 24:00'a kadar)
16 Eylül 2013
16 Eylül 2013
LYS, DGS, Yabancı Uyruklu ve Yatay Geçiş ile Enstitümüzü kazanan öğrencilerin ve Lisansüstü
öğrencilerin yeni kayıtları.
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için
son gün.
Yeni kayıt yaptıran Lisans (LYS, DGS ve Yabancı Uyruklu) ve Hazırlık sınıfında kalan Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
Yeni kayıt yaptıran Lisans (LYS, DGS ve Yabancı Uyruklu) ve Hazırlık sınıfında kalan Lisans ve Lisansüstü
öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının ÖBS'ye girillmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2012-2013 Bahar Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim
Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan Incomplete notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.
19-20 Eylül 2013
Ders seçme işlemleri (Lisans/Lisansüstü öğrencileri)
19-20 Eylül 2013
Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin öğrenim ücreti
ödemeleri.
20 Eylül 2013
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin YDYO/Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının
ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
23-27 Eylül 2013
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme - Çıkarma.
23-27 Eylül 2013
Lisans/Lisansüstü programlarda ders saydırma işlemleri için ilgili bölümlere başvurular.
23 Eylül 2013-03 Ocak 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda I. yarıyıl dersler.
23 Eylül 2013-17 Ocak 2014
Hazırlık Sınıfı I. yarıyıl dersler.
23 Eylül 2013
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
01-02 Ekim 2013
Kapatılan seçmeli derslere kayıt yaptıran lisans öğrencilerin ders değiştirme işlemleri.
03 Ekim 2013
Lisansüstü Programlarda kapatılan derslerin MFBE'ye bildirilmesi için son gün
07-08 Ekim 2013
08 Ekim 2013
Katkı payı ödemeleri (Hazırlıkta 2. yılını okuyan öğrencilerin, /Lisans/Lisansüstü programlarda normal
süresini aşan öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrencilerin, vakıf üniversitelerinden yatay geçiş yapan
öğrencilerin ve özel öğrencilerin)
Lisans/Lisansüstü programlarda kapatılan derslerin Fakülte / MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.
11 Ekim 2013
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin ifadenin güçlendirilmesi ve
içerikle uyum açısından son şekli belirlenmiş tez başlıklarının, MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
14 Ekim 2013
Katkı payını ödeyemeyen öğrenciler için gerekçeli dilekçelerin ÖİDB'ye verilmesi için son gün.
15-18 Ekim 2013
Kurban Bayramı.
21 Ekim 2013
Doktora programlarındaki 3. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD Başkanlıklarınca
MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
29 Ekim 2013 (Salı)
Cumhuriyet Bayramı.
31 Ekim 2013
Güz Yarıyılına ait Lisans programlarının ara ve final sınav tarihlerinin Fakülteler aracılığıyla, Lisansüstü
programlarının ara ve final sınav tarihlerinin ise MFBE aracılığıyla ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
31 Ekim 2013
Lisans/Lisansüstü programlarda bahar yarıyılı itibarıyla eğitim planlarına eklenmesi istenilen seçmeli ders
önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.
01 Kasım 2013
2013-2014 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için Fen Fakültesinden, servis derslerinin yerleştirilerek Genel
Kültür Dersleri Bölümüne bildirilmesi için son gün.
01 Kasım 2013
Yüksek lisans programlarındaki 2. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama
Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
04-29 Kasım 2013
Doktora Yeterlik Sınavları.
15 Kasım 2013
2013-2014 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için Genel Kültür Dersleri Bölümünden, Türkçe ve Tarih ders
programlarının eklenerek YDYO'ya bildirilmesi için son gün.
15 Kasım 2013
Lisansüstü programlarda Bahar Yarıyılında açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
20 Kasım 2013
29 Kasım 2013
önerilerinin EABD
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma jüri önerilerinin ve
jüriye gönderilecek tez kopyalarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
2013-2014 Bahar Yarıyılında açılacak dersler için YDYO'dan İngilizce ders programlarının eklenerek Fakülte
Dekanlıklarına bildirillmesi için son gün.
06 Aralık 2013
Lisans programlarında dersten çekilme için son gün.
10 Aralık 2013
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı'nda Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan doktora
öğrencilerinin tez önerisi savunma sınavı yapması için son gün
20 Aralık 2013
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
20 Aralık 2013
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
20 Aralık 2013
25 Aralık 2013
31 Aralık 2013
31 Aralık 2013
Yeterlik Sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin tez izleme komitesi belirlenerek MFBE'ye gönderilmesi
için son gün
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınav sonuçlarının MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün
Lisans/Lisansüstü programlarında 2013-2014 Bahar Yarıyılında açılacak derslerin ve haftalık ders
programlarının Dekanlıklarca ve MFBE'ce ÖİDB'ye bildirilmesi ve ÖBS'ye girişlerinin yapılması için son gün.
01 Ocak 2014 (Çarşamba)
Yılbaşı.
06-17 Ocak 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınavları.
15 Ocak 2014
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
20 Ocak 2014
Güz Yarıyılında mezun olmak isteyen ve Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye
teslimi için son gün.
20-24 Ocak 2014
Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
22 Ocak 2014
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
23 Ocak 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
24 Ocak 2014
Uzmanlık Alanı Derslerinin ve Tez Derslerinin notlandırılması için son gün.
27 Ocak 2014
(Saat 24:00'a kadar)
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
(Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç)
Lisans/Lisansüstü programlarda Incomplete notlarının öğretim elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi
için son gün.
27-31 Ocak 2014
Lisans programlarında Fakülte Dekanlıklarına özel öğrencilik başvurusu.
27-31 Ocak 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları.
24 Ocak 2014
28 Ocak 2014
28 Ocak 2014
29 Ocak 2014
Lisansüstü öğrencilerinin Güz Yarıyılına ait maddi hataların EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca
ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilen öğrencilerin MFBE
tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
31 Ocak 2014
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ÖİDB tarafından ilgili birimlerden istenmesi.
05 Şubat 2014
(Saat 24:00'a kadar)
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
05-06 Şubat 2014
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin ÖİDB'ye
kurumiçi yatay geçiş başvuruları.
06-10 Şubat 2014
Lisans Yönetmeliği'nin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları.
06-07 Şubat 2014
Yan Dal ve Çift Anadal programları için ÖİDB'ye başvurular.
07 Şubat 2014
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin kurumiçi
yatay geçiş başvurularının ilgili Fakültelere bildirilmesi.
10 Şubat 2014
10 Şubat 2014
10 Şubat 2014
10 Şubat 2014
(Saat 24:00'a kadar)
11 Şubat 2014
14 Şubat 2014
14 Şubat 2014
17 Şubat 2014
17 Şubat 2014
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2013-2014 Güz Yarıyılı maddi hatalarına ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim
Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Fakülte/MFBE Yönetim Kurullarınca teslim süresi uzatılan Incomplete notlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.
Lisans Yönetmeliğinin 19.Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının
ilgili Fakültelere bildirilmesi.
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünlüme sınavlarına ait Incomplete notlarının öğretim elemanları
tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün.
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına yapılan başvuruların ÖİDB tarafından ilgili Fakültelere gönderilmesi için
son gün.
Lisans/Lisansüstü özel öğrencilik kabulüne ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlar için yaz okulunda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için
son gün.
Merkezi sınav ile yerleştiği programdan daha düşük puanlı programa geçmek isteyen öğrencilerimizin kurumiçi
yatay geçiş başvurularının ilgili Fakültelerce değerlendirmelerinin ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
BAHAR YARIYILI
13-14 Şubat 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin yeni kayıtları
13-14 Şubat 2014
Ders seçme işlemleri. (Lisans/Lisansüstü öğrencileri)
13-14 Şubat 2014
Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin öğrenim ücreti
ödemeleri.
17-21 Şubat 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda Ders Ekleme-Çıkarma.
17-21 Şubat 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda ders saydırma işlemleri için ilgili bölümlere başvurular.
17 Şubat-23 Mayıs 2014
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü programlarda II. yarıyıl dersler.
21 Şubat 2014
Yan Dal ve Çift Anadal Programlarına kabul edilen öğrencilerin Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
25-26 Şubat 2014
Kapatılan seçmeli derslere kayıt yaptıran lisans öğrencilerinin ders değiştirme işlemleri.
28 Şubat 2014
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
03 Mart 2014
Lisansüstü Programlarda kapatılan derslerin MFBE'ye bildirilmesi için son gün
Katkı payı ödemeleri. (Hazırlıkta 2. yılını okuyan öğrencilerin, /Lisans/Lisansüstü programlarda normal
süresini aşan öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrencilerin, vakıf üniversitelerinden yatay geçiş yapan
öğrencilerin ve özel öğrencilerin)
03-04 Mart 2014
10 Mart 2014
10 Mart 2014
14 Mart 2014
14 Mart 2014
Katkı payını ödeyemeyen öğrenciler için gerekçeli dilekçelerin ÖİDB'ye verilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda kapatılan derslerin Fakülte / MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.
Bahar yarıyıIına ait Lisans programlarının ara ve final sınav tarihlerinin Fakülteler aracılığıyla, Lisansüstü
programlarının ara ve final sınav tarihlerinin ise MFBE aracılığıyla ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Doktora programlarındaki 3. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD Başkanlıklarınca
MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
10 Nisan 2014
4.Teknoloji ve Kariyer Günü.
14 Nisan-09 Mayıs 2014
Doktora Yeterlik Sınavları.
23 Nisan 2014 (Çarşamba)
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı.
25 Nisan 2014
Lisans programlarında dersten çekilme için son gün.
30 Nisan 2014
30 Nisan 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda güz yarıyılı itibarıyla eğitim planlarına eklenmesi istenilen seçmeli ders
önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda eğitim planı değişikliklerinin ve yeni program önerilerinin Enstitü Senatosuna
sunulmak üzere akademik birimler tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
01 Mayıs 2014 (Perşembe)
Emek ve Dayanışma Bayramı
02 Mayıs 2014
Yüksek Lisans programlarındaki 2. yarıyıl öğrencilerinin tez danışmanı atama önerilerinin EABD
Başkanlıklarınca MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
13-14-15 Mayıs 2014
Geleneksel 16. Bahar Şenliği.
16 Mayıs 2014
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin ifadenin güçlendirilmesi ve
içerikle uyum açısından son şekli belirlenmiş tez başlıklarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
17 Mayıs 2014
3. Mezunlar Günü.
19 Mayıs 2014 (Pazartesi)
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı.
26 Mayıs-06 Haziran 2014
Lisans/Lisansüstü programlardaki öğrencilerin yarıyıl sonu sınavları.
03-06 Haziran 2014
Hazırlık öğrencilerinin final sınavları.
06 Haziran 2014
11 Haziran 2014
(Saat 24:00'a kadar)
13 Haziran 2014
13 Haziran 2014
Yeterlik Sınavında başarılı olan doktora öğrencilerinin tez izleme komitesi belirlenerek MFBE'ye gönderilmesi
için son gün
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü programlardaki öğrencilerin yarıyıl sonu sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi
için son gün.
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma jüri önerilerinin
ve jüriye gönderilecek tez kopyalarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlarda yeni başvurular ve yatay geçiş başvuruları için son gün.
16 Haziran 2014
(Saat 24:00'a kadar)
2014-2015 Güz Yarıyılında lisansüstü programlarda açılacak derslerin EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye
bildirilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda Incomplete notlarının öğretim elemanları tarafından ÖBS'ye girilmesi
için son gün.
16-20 Haziran 2014
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınavları
13 Haziran 2014
16-17 Haziran 2014
(Saat 10:00)
23 Haziran 2014
(Saat 24:00'a kadar)
25 Haziran 2014
(Saat 24:00'a kadar)
30 Haziran 2014
(Saat 24:00'a kadar)
30 Haziran 2014
(*) Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız
olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınavları.
Hazırlık Sınıfına devam ederek final sınavına girmeye hak kazanan ve/veya final sınavında başarısız
olan hazırlık sınıfı öğrencilerinin bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünleme sınav notlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
Lisans/Lisansüstü programlarda bütünlüme sınavlarına ait Incomplete notlarının öğretim elemanları
tarafından ÖBS'ye girilmesi için son gün.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınavı'nda başarılı olan doktora öğrencilerinin tez
önerisi savunma sınavı yapması için son gün.
30 Haziran 2014
Doktora öğrencilerinin tez izleme komite toplantısı yapması için son gün.
01-03 Temmuz 2014
Lisans Yönetmeliği'nin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvuruları.
07 Temmuz 2014
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin başvurularının
ilgili Fakültelere bildirilmesi.
08 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara ait kabul sonuçlarının EABD Başkanlıklarınca MFBE'ye iletilmesi için son gün.
11 Temmuz 2014
Lisans/Lisansüstü öğrencilerin Mezuniyet Töreni.
14 Temmuz 2014
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü öğrencilerin tez savunma sınavına girecekleri son gün.
17 Temmuz 2014
Bahar Yarıyılında mezun olmak isteyen Lisansüstü programlardaki öğrencilerin tez savunma sınav
sonuçlarının MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
17 Temmuz 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınavı.
24 Temmuz 2014
25 Temmuz 2014
15 Ağustos 2014
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin İngilizce Seviye Belirleme Sınav sonuçlarının YDYO'ca
ÖİDB'ye ve MFBE'ye bildirilmesi için son gün.
Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin MFBE tarafından ÖİDB'ye bildirilmesi için son
gün.(Mühendislik İşletmeciliği İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı hariç)
Tez Savunma Sınavında başarılı olan öğrencilerin tezlerini MFBE'ye teslimi için son gün.
18-22 Ağustos 2014
Lisansüstü programlarda MFBE'ye özel öğrencilik başvuruları.
30 Ağustos 2014 (Cumartesi)
Zafer Bayramı
15 Eylül 2014
Lisans Yönetmeliğinin 19. Maddesi uyarınca sınav hakkını kullanan öğrencilerin sınav sonuçlarının ÖİDB'ye
bildirilmesi için son gün.
17 Eylül 2014
Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin 2013-2014 Bahar Yarıyılı maddi hatalarına ve uzatılan Incomplete notlarına
ilişkin Fakülte/MFBE Yönetim Kurulu Kararlarının ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
31 Ekim 2014
Lisans programlarında bahar yarıyılı seçmeli ders önerilerinin Enstitü Senatosuna sunulmak üzere Bölümlerce
ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
2013-2014 YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
14-15 Temmuz 2014
Yaz okulunda açılacak Lisans/Lisansüstü derslerin ve haftalık ders programlarının ÖBS'ye girilmesi ve
ÖİDB'ye bildirilmesi için son gün.
Kayıt işlemleri.
16 Temmuz 2014
Yaz okulunda kapatılan derslere kayıt yaptıran öğrencilerin ders değiştirme işlemleri.
17 Temmuz-03 Eylül 2014
Yaz okulu dersleri.
28-30 Temmuz 2014
Şeker Bayramı
02-03 Eylül 2014
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin Yaz Okulu sınavları.
08 Eylül 2014
Hazırlık/Lisans/Lisansüstü öğrencilerinin Yaz okulu sınav sonuçlarının ÖBS'ye girilmesi için son gün.
ÖİDB
ÖBS
MFBE
EABD
YDYO
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Öğrenci Bilgi Sistemi
Mühendislik ve Fen Bilmleri Enstitüsü
Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı
Yabancı Diller Yüksekokulu
20 Haziran 2014
(*) Bütünleme Sınav tarihleri 20.05.2014 tarihli ve 10/3 sayılı senato kararı ile değiştirilmiştir.
Download

2013-2014 Akademik Takvim - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü