Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi/Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim İşbirliği Şubat 2014, Kocaeli 1. İç Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem IV İç Hastalıkları Staj grubu olan 19 öğrenci, Prof. Dr. Mustafa Çetiner eşliğinde 20.11.2013 (Çarşamba), 21.11.2013 (Perşembe), 22.11.2013 (Cuma), 03.12.2013 (Salı), 17.12.2013 (Salı), 18.12.2013 (Çarşamba), 24.12.2013 (Salı), 25.12.2013 (Çarşamba) tarihlerinde toplam 8 gün hastanemizde hastabaşı pratiği yaptılar. Program başlamadan önce Prof. Dr. Mustafa Çetiner ile görüşülerek isteği doğrultusunda 5 bölüm (Romatoloji BD, Nefroloji BD, Endokrinoloji BD; Göğüs Hastalıkları AD, Kardiyoloji AD) belirlendi ve ilgili bölümler Dekanlık makamınca bilgilendirilerek pratiklerden sorumlu öğretim üyeleri belirlendi. 20.11.2013 (Çarşamba): SABAH:Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Hatun’un Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesinı tanıttığı toplantı (saat 10:30-­‐11:00) Hematoloji Servisi’nde yatan bir Kronik Lenfositik Lösemi hastası ile öykü alma pratiği (11:00-­‐12:30) ÖĞLEDEN SONRA: Romatoloji pratiği; Yrd. Doç. Dr. Ayten Yazıcı(saat 13:30-­‐ 16:00) 21.11.2013 (Perşembe): SABAH:Nefroloji pratiği; Dr. Mehmet Tuncay (saat 9:00-­‐11:00) Hastabaşı öykü alma ve dosya hazırlama ;Prof. Dr. Mustafa Çetiner(11:00-­‐12:00) ÖĞLEDEN SONRA: Endokrinoloji pratiği; Dr. Alev Selek(saat 13:30-­‐ 15:30) Olgu sunumları Prof. Dr. Mustafa Çetiner(15:30-­‐16:30) 22.11.2013(Cuma): SABAH:Kardiyoloji pratiği; Prof. Dr. Dilek Ural(saat 9:00-­‐12:00) ÖĞLEDEN SONRA: Göğüs Hastalıkları pratiği;Prof. Dr. Füsun Yıldız, Prof. Dr. İlknur Başyiğit(saat 13:30-­‐ 16:30) 03.12.2013 (Salı), 17.12.2013 (Salı), 18.12.2013 (Çarşamba), 24.12.2013 (Salı), 25.12.2013 (Çarşamba) tarihlerinde 19 öğrenci 5 gruba ayrıldı ve herbir grup dönüşümlü olarak Romatoloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Kardiyoloji ve Göğüs Hastalıkları Servisleri’nde sabahları vizitlere katıldı ve öğleden sonraları ilgili bölümlerin polikliniklerinde hasta gördü. 2. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı (19-­‐20-­‐21 Şubat 2014) Fizik Muayene Günleri 19 Şubat 2014 Çarşamba Sabah – Hikaye alma (Bütün grup) –Dr Emin Sami Arısoy – Ara kat derslik 19 Şubat 2014 Öğleden sonra A grubu – Solunum sistemi muayenesi – Dr Zeynep Seda Uyan B grubu – Kardiyovasküler sistem muayenesi – Dr Kadir Babaoğlu 20 Şubat 2014 Perşembe Sabah A grubu – Nörolojik muayene – Dr Bülent Kara B grubu -­‐ Solunum sistemi muayenesi – Dr Zeynep Seda Uyan 20 Şubat 2014 Öğleden sonra A grubu – Gastointestinal sistem muayenesi – Dr Ayşen Aydoğan B grubu – Nörolojik muayene – Dr Bülent Kara 21 Şubat 2014 Cuma Sabah A grubu -­‐ Acil – Dr Ayla Günlemez B grubu -­‐ Gastointestinal sistem muayenesi – Dr Ayşen Aydoğan 21 Şubat 2014 Öğleden sonra A grubu – Kardiyovasküler sistem muayenesi – Dr Kadir Babaoğlu B grubu -­‐ Acil – Dr Ayla Günlemez 12-­‐13-­‐14 Mart (Her grup dörder kişiden oluşacak) Poliklinik Tablosu 12.03.2014 12.03.2014 13.03.2014 13.03.2014 14.03.2014 14.03.2014 Sabah Öğleden sonra Sabah Öğleden sonra Sabah Öğleeden sonra Gru
p 1 Allerji Genel Poliklinik Nefroloji Gastroenteroloji Kardiyoloji Onkoloji Gru
p 2 Hematoloji Allerji Kardiyoloji Nefroloji Genel Poliklinik Enfeksiyon Gru
p 3 Endokrinoloji Hematoloji Göğüs Hastalıkları Kardiyoloji Allerji Genel Poliklinik Gru
p 4 Kardiyoloji Endokrinoloj
i Nöroloji Göğüs Hastalıkları Yenidoğan Allerji Gru
p 5 Genel Poliklinik Yenidoğan Gastroenteroloji Nöroloji Onkoloji Kardiyoloji 
Download

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerine Eğitim Desteği için