ÖZGEÇMİŞ
1. Adı Soyadı
: Murat GÜL
Adres
Telefon
E-posta
: Giresun Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü,
GüreYerleşkesi, Merkez/GİRESUN
: (0 454) 310 53 67
: [email protected]
2. Doğum Tarihi
: 21/03/1980
3. Unvanı
: Yrd. Doç. Dr
4. Öğrenim Durumu
: Doktora
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Alan
İstatistik
İstatistik
İstatistik
Üniversite
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Yıl
1999-2003
2003-2006
2007-2013
5. Akademik Unvanlar
Unvan
Öğr.Gör
Yrd.Doç.Dr
Üniversite
Giresun Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Fakülte
Fen-Edebiyat Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Yıl
2010-2014
2014-halen
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Yetiser, S., Ince,D., Gül,M., 2014. “An analysis of vestibular evoked myogenic
potentials in patients with benign paroxysmal position vertigo”, the Annals of Otology,
Rhinology & Laryngology. (SCI)
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Gül,M., Çelebioğlu S., 2013. “Evaluating First Passage Times in Markov Chains From
The Perspective of Asymptotic and Empirical Information”, Ordu University Journal of
Science and Technology, 3(1), 28-46.
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Gül, M., Çelebioğlu S., 2006. “İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda Hisse Senedi
Alım Satımlarında Markoviyen Duraklama Üzerine Bir Deneme”, 15. İstatistik
Araştırma Sempozyumu, Ankara, 112-113.
9.İdari Görevler
1. Risk Anabilim Dalı Başkanlığı V., 2012
2. İstatistik Bölüm Başkan Yrd.
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
Gazi Üniversitesi İstatistik Bölüm üçüncülüğü, 2003
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
2013-2014
Dönem
Güz
Dersin Adı
Biyoistatistik
( Tıp Fakültesi )
Zaman Serileri
Varyans Analizi
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik Uygulama Sayısı
2
0
51
3
3
0
0
57
50
Örnekleme-II
3
0
55
Çok
Değişkenli
Sonuç Çıkarımı
İstatistiksel Sonuç
Çıkarımı
Lineer Modeller-I
3
0
57
3
0
61
3
0
54
Seminer-I
2
0
22
Download

ÖZGEÇMİŞ 1. Yetiser, S., Ince,D., Gül,M., 2014 . “An analysis of