T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı
: 85593407-10.06.01
Konu : KKDF-Takas
24.03.2014
GENELGE
(2014/9)
28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“28/06/2012 tarihinden sonra yapılan ve işbu Genelgenin yayım tarihi (28/06/2013) itibariyle ithalat ve
ihracat işlemleri tamamlanmamış takas sözleşmeleri kapsamında ödeme şekli "özel takas" beyan
edilerek tescil edilmiş ithalat ve ihracat beyannameleri de bu Genelge hükümlerine tabidir.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Dumlupınar Bul. Eskişehir Yolu 9. km. 06530 /ANKARA
Telefon: (0 312)4493149 Faks: (0 312) 306 8995
Ayrıntılı bilgi için:
Kıymet ve Vergilendirme Dairesi
Download

Dumlupınar Bul. Eskişehir Yolu 9. km. 06530 /ANKARA Ayrıntılı bilgi