23 Ocak 2015
ICS’in, IMO Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonunun
Onaylanması Hakkındaki Görüş Değişikliği
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), 10 yıldan uzun bir süre önce kabul edilmesine rağmen henüz
yürürlüğe girmemiş olan Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Balast Suyu Yönetimi Sözleşmesi’nin
(BWM) hükümetler tarafından onaylanmasına ilişkin tutumunu değiştirmiştir.
ICS Yönetim Kurulu, ICS’in konu ile ilgili yeni tutumunun aşağıdaki gibi olmasına karar vermiştir:
“ICS, IMO Balast Suyu Yönetimi Konvansiyonu’nun uygulanması ile ilgili önemli meselelerin ve
sorunların çözülmesine duyulan ihtiyaca rağmen, IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (MEPC)
denizcilik endüstrisi tarafından öne sürülen çeşitli endişeleri ele almak için Kasım 2014 tarihinde
ulaştığı anlaşmayı prensipte onaylamaktadır. Bu nedenle ICS, Konvansiyon ne kadar erken yürürlüğe
girerse denizcilik endüstrisinin istekleri doğrultusunda Konvansiyonda yapılan değişiklikler o kadar kısa
sürede hükümetler tarafından kabul edilerek uygulamaya konulacağı için, Konvansiyonu henüz
onaylamamış olan hükümetleri onaylamamaları yönünde aktif şekilde etkilemekten vazgeçmiştir.”
ICS’in tutumundaki önemli değişim, Konvansiyonun daha önceden onaylanmasını engelleyen büyük
meselelere ilişkin kararların alınmasına ve G8 tip onayı esaslarının revize edilmesi için derhal
çalışmaya başlanmasına yönelik IMO Üye Devletlerinin gösterdikleri gerçek ilerlemenin farkına
varıldığı anlamına gelmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi Odamız web sayfasında yer almaktadır.
Libya Limanlarında Gemilere Karşı Yapılan Hava Saldırıları ve
Süveyş Kanalı’nda Güvenlik
ICS Üyeleri, Libya sularında gemilere karşı yapılan hava saldırıları tehdidi hakkında aşağıda sağlanan
bilgileri dikkate almaya ve konuyla ilgili, sahip olabilecekleri ilave bilgiler veya kılavuzluk hususunda
ICS Sekreteryası’nı bilgilendirmeye davet edilmektedirler. Buna göre:
“Libya Hava Kuvvetleri Komutanlığının (9 Ocak 2015’den itibaren yürürlüğe girmek üzere), Misrata
limanına uğrak yapan gemilere karşı hava saldırıları düzenleneceğini bildirdiği rapor edilmiştir. Araevo
petrol tankerinde iki gemi adamının öldürülmesine yol açan, 5 Ocak 2015 tarihinde yapıldığı bildirilen
bir saldırı ve son iki günde gerçekleştirildiği belirtilen iki saldırının yanı sıra, bu bildiri, Libya sularında
veya Libya suları yakınlarında çalışan gemiler için ciddi bir güvenlik endişesi olduğunu göstermektedir.
Libya’da rakip gruplar arasında devam etmekte olan çatışma meşru tehditler ve masum gemiler
arasında açıkça ayırım yapma yeteneğini sınırlamaktadır. Kıyı bölgelerinde silahlı militan grupların
mevcudiyeti ile birlikte, ticari gemiler için artan bir risk mevcuttur.
ICS’in haber aldığına göre, ’Akdeniz’den transit geçen gemilere Libya sularından uzak durmaları
tavsiye edilmektedir. Misrata’ya uğrak yapmaya niyetlenen gemilerin daha başka talimatlar için liman
ve Bayrak Devleti makamları ve yerel denizcilik acenteleri ile temas etmeleri istenmektedir’.
ICS Sekreteryası’na bildirildiğine göre, güvenlik durumundaki değişiklik dolayısıyla, bazı bayrak
İdareleri, armatörlerin, Libya limanlarına tarifeli seferlerin devam edip etmemesini dikkatlice gözden
geçirmeyi düşünmelerinin gerektiği hususunda uyarılar yayınlamışlardır. Durumla ilgili ikazlar NATO
Denizcilik Merkezi Websitesi’ne yüklenmektedir:
http://www.shipping.nato.int
düzenli bir esas dahilinde bu Website’ye başvurulması gerekmektedir.
ICS, Armatörlerin her bir seferde daha başka bilgiler için P&I Klübü ve Savaş Riski Sigortacıları ile
temas etmeleri gerektiğini kuvvetle tavsiye etmektedir. Aynı zamanda, Süveyş Kanalı yakınlarında ve
Süveyş Kanalı’nda ticaret gemilerine artan bir saldırı tehlikesinin mevcut olduğu bildirilmiştir. Bir Mısır
savaş gemisinin kısa zaman önce kaçırılması, Sina Yarımadası’ndaki militanların deniz çevresinde
faaliyet gösterme ve denizcilik hedeflerine saldırı yapma yeteneklerinin olduğunu ve 2013 yılında
Cosco Asia’ya karşı yapılan bir roket saldırısı ile beraber bu bölgede ticaret gemilerine karşı bir
tehlikenin mevcut olduğunu göstermektedir. Böylece, giderek artan ihtiyati tedbirler uygulanması ve
özelikle, gemiler Süveyş Kanalı yakınlarında beklerken dikkatli olunması genellikle tavsiye
edilmektedir. ICS Üyelerinden, yukarıda belirtilen hususları dikkate almaları ve farkında olabilecekleri
bir durumla ilgili olarak ICS’e bilgi vermeleri ve rehberlik yapmaları istenmektedir.”
Amerika Deniz Ticaret Odası Aralık 2014 Raporu
Amerika Deniz Ticaret Odası’nın en son aylık raporu aşağıdaki hususları içermektedir:
1. Gemiadamlarının gemide terk edilmesi, Kuzey Kutbu deniz taşımacılığı ve ulusal denizcilik stratejisi
meselelerinin ele alındığı bölümler de dahil olmak üzere, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (US Coast
Guard – USCG) 2014 Yetkilendirme Yasasının (Authorization Act) ilgili bölümlerinin bir özeti CSA
Aralık ayı Raporunda yer almaktadır. CSA, yeni programların uygulanması durumunda serbest piyasa
sonuçları doğurabilecek olan Bölüm 308, 603 ve 605’e özellikle dikkat çekmektedir. (ICS Denizcilik
Politikası Komitesi, 2 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantısında LNG
ihracatı (ve olanak dahilinde diğerleri) üzerindeki muhtemel kısıtlamaları ele alacaktır.)
2. ABD Çevre Koruma Dairesi (Environmental Protection Agency – EPA), 2014 yılı Aralık ayının
başında, Emisyon Kontrol Bölgeleri’nde (Emissions Control Area – ECA) kullanılan deniz yakıtlarına
ilişkin bir kılavuz yayınlamıştır. Yükümlülük ve ihlal meselelerinin yanı sıra, örnekleme ve test
gereklilikleri, yakıt teslim bildirimi özellikleri ve raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerini özetleyen bir
belge aşağıdaki internet bağlantısında yer almaktadır:
http://www.epa.gov/otaq/documents/oceanvessels/420b14097.pdf
3. EPA, 2013 Gemi Genel İzni (Vessel General Permit – VGP) Yıllık Rapor gerekliliklerini görüşmek ve
yıllık raporların hazırlanması ve teslim edilmesi için EPA’nın elektronik aracının nasıl kullanılacağına
dair genel bir açıklama yapmak amacıyla 7 Ocak 2015 tarihinde web tabanlı bir seminere ev sahipliği
yapmıştır.
4. Kaliforniya Eyaleti Komisyonu (California State Lands Commission – CSLC), biyolojik kirlenme
hakkında önerilen yeni taslak düzenlemeye ilişkin görüş sunması için Teknik Danışma Grubuna son bir
şans vermiştir. Kaliforniya Eyaleti Komisyonu’na CSA tarafından sunulan görüşlerin bir özeti Aralık ayı
Raporunda yer almaktadır.
Boksit Kargolarının Yüklenmesi Sırasındaki Sıvılaşma
Tehlikeleri
Malezya’dan Çin’e boksit kargosu yükledikten sonra yük gemisi Jupiter’in 2 Ocak 2015’te can
kayıplarıyla sonuçlanan batışı, Malezya limanlarından gelen boksit kargolarının bilhassa şiddetli yağış
sonrası sıvılaşma problemleriyle karşılaşabileceğine işaret etmektedir.
Sıvılaşma problemi henüz kazanın sebebi olarak kanıtlanmamış olsa da ve anılan yükün Uluslararası
Denizcilik Katı Dökme Yükleri Kodu (IMSBC) içinde C Grubu kargosu kapsamında olmasına rağmen,
BIMCO Denizcilik Departmanı boksit kargolarının yüklenmesi sırasındaki sıvılaşma tehlikeleri hakkında
Üyelerine hatırlatmada bulunmak istemektedir.
Endonezya ve Malezya’dan gelen boksit kargolar ıslak ve birçok ince parçacıklar içeriyor olabilir ve
sıvılaşma eğilimi gösteren bu kargoların artan sıklıkta görülmesi onların C Grubu “boksit” kargo
olmadıklarını işaret ediyor gibi gözükmektedir.
Kargoda öbekler oluşması halinde bile bunların düzgün olmayan bir şekilde dağıtıldığı rapor edilmiştir.
Bu yüzden nakliyat için bu kargolara A Grubu kargoları gibi muamele edilmesi gerekir. Bu, IMSBC
Kodunun uyulması gereken şartlarına uygun olarak TML ve nem içeriği testinin bir tedbir olarak
uygulanması gerektiği anlamına gelmektedir.
BIMCO Üyelerini, yukarıda adı geçen ülkelerden ve yüklerin yoğun bölgesel yağışa maruz kaldığı
ülkelerden boksit kargo nakliyelerini tasarlarken, P&I Kulüplerine danışmaları konusunda teşvik
etmektedir. Detaylı bilgi Odamız web sayfasında yer almaktadır.
Gemiadamlarının Kimlik Kartlarına İlişkin ICS’in Websitesi
Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme
(Seafarers’ Identity Documents Convention) ve Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması
Sözleşmesi’ne (Convention on the Facilitation of International Maritime Traffic – FAL) ilişkin bilgilerin
yer aldığı yeni bir internet sitesini faaliyete geçirmiştir. Söz konusu web sitesine aşağıdaki adresten
ulaşılabilmektedir:
http://www.ics-shipping.org/seafarers'-identity-documents.
Anılan websitesi, 2015 yılı Şubat ayında Gemi adamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına ilişkin
düzenlenecek olan bir toplantının hazırlıklarına destek sunmak amacıyla hazırlanmış olup, daha sonra
Schengen Vizesi ve TWIC dahil olmak üzere gemiadamlarının transit geçiş meseleleri ile ilgili diğer
alanları da kapsayacak şekilde genişletilecektir. Detaylı bilgi Odamız web sayfasında yer almaktadır.
ICS Yıllık İnceleme Yayını için Fotoğraf İsteği
9 – 11 Haziran 2015 tarihinde Rotterdam, Hollanda’da yapılacak olan ICS Yıllık Genel Kurul
Toplantısından önce basılması ve yayınlanması için, 2015 ICS Yıllık Yayını (ICS Annual Review 2015)
hususunda ICS Sekreteryası çalışmalara başlamak üzere olup, üye şirketler söz konusu yayında
yayınlanmak üzere fotoğraflar sunmaya teşvik edilmektedir.
Şirket gemilerine ait fotoğrafların ve gemicileri çalışırken gösteren ilginç fotoğrafların ICS’e
gönderilmesinden büyük memnuniyet duyulacağı, ancak, çok yüksek kaliteli ve elektronik ortamda
gönderilmiş fotoğrafların kullanabileceği belirtilmektedir. Fotoğrafların 28 Şubat 2015 tarihinden önce
gönderilmesi gerekmektedir. Detaylı bilgi Odamız web sayfasında yer almaktadır.
Odamız 2015 Yılı Üyelere Yönelik Eğitim Planı
Odamız 2015 Yılı Üyelere Yönelik Eğitim Planı hazırlanmış olup, bahse konu plana
http://www.denizticaretodasi.org.tr/Shared%20Documents/SektorelEgitim/2015_egitim.pdf adresinden
erişilebilir.
“Libya Limanları için güvenlik seviyesi düzenlemesi hk.
OdamUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel
Müdürlüğü’nün 21.01.2015 tarih ve 3851 sayılı yazısı ile,
Son haftalarda yaşanan çatışmalar, meydana gelen hava saldırıları, güvenlik durumundaki istikrarsızlık
ve olumsuz gelişmeler nedeniyle, ISPS Kod kapsamındaki Türk bayraklı ticaret gemilerimizden tüm
Libya limanlarına uğrayanlar için Güvenlik Seviyesi’nin 3 (üç) ilan edildiği,
ISPS Kod’a tabi limanlarımızın ve gemilerimizin halihazırdaki güvenlik seviyelerine ilişkin duyuruların
http://www.didgm.gov.tr/ internet adresinden “ISPS” başlığı altında eş zamanlı olarak yayımlandığı,
hususu 22.01.2015 tarih ve 63 no.lu sirkülerimiz ile üyelerimize duyuruldu.
Download

1 Ocak 2015 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olan IMO Yönetmelikleri ve