Değerli Meslektaşlarımız,
Eczane ekonomisine katkı sağlamak amacıyla Odamız tarafından çeşitli çalışmalar
yapılmaktadır. Ana masraf kalemlerimizi daha ekonomik temin etmek, dolayısıyla
giderlerimizi azaltmak için yaptığımız tüm çalışmalara Odamız web sitesinde ‘’Eczane
Ekonomisi’’ bölümünden ulaşabilirsiniz.
Bilindiği üzre ; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunuile yıllık 5.000 kWh enerji tüketen
( aylık ortalama 150 tl ve fazlası elektrik faturası ödeyen) işletmeler serbest tüketici
olarak sınıflandırılmaktadır. Serbest tüketici statüsü kazanan kullanıcılar tedarikçi
firmalarını seçme hakkına sahiptir. Bu bağlamda odamız bazı elektrik dağıtım
şirketleriyle temasa geçip indirimli elektrik satın almak için teklif sunmalarını
istemiştir.Eczanelerimizin ana giderlerinden elektrik faturalarını düşürmek
amacıylayapılan bu çalışmalar doğrultusunda İpragaz Elektrik ile aktif enerji tüketim
bedeli üzerinden %12 indirim anlaşması yapılmıştır. Anlaşma bu sisteme dahil olmak
isteyen ve dijital elektrik sayacı kullanan tüm üyelerimizi kapsamaktadır. Anlaşma
sonucunda sisteme dahil olan üyelerimizin elektrik faturalarında net %10.60 oranında
düşüş olacağı öngörülmektedir. Bu çalışmada bize teklif veren tüm dağıtım
şirketlerine yardımları ve işbirlikleri için üyelerimiz adına teşekkür ederiz.
Konunun ve anlaşma koşullarının detayları daha kolay anlaşılması için soru-cevap
şelklinde aşağıda detaylı şekilde anlatılmıştır.
İndirimden kimler faydalanabiliyor?
-Aylık ortalama 150 tl ve üzeri elektrik faturası ödeyen ve dijital elektrik saati olan tüm
eczanelerimiz bu indirimden faydalanabilecektir.
Elektrik saatinde veya tesisatında bir değişiklik yapılıyor mu?
-Hayır, saat ve tesisatla ilgili bir değişiklik yapılmıyor.
Sayaç okuma, bakım ve arıza hizmetleri kim tarafından yürütülüyor?
-Tüm bu hizmetler şuanki dağıtıcı( bölgemizde Çalık Yepaş) tarafından yürütülmeye
devam ediyor. Yani kesinti ve arıza ve bakımlarla Çalık Yepaş ilgilenmeye devam
ediyor.
Faturalandırma ve ödemeleri nasıl yapılıyor?
- Faturalar önce mail ve sms olarak tarafınıza daha sonra kargo ile adresinize aylık
olarak gönderiliyor. Ödemeler ise otomatik ödeme, anlaşmalı bankalar veya banka
havalesi ile yapılabiliyor.
Bu anlaşma sadece Samsun ili için mi geçerli?
-Hayır odamız üyesi olan tüm eczaneler, ilçeler ve Sinop dahil olmak üzere bu
hizmetten faydalanabilirler.
Anlaşma süresi var mı?
- Evet, anlaşma imzalarsanız 1 yıl boyunca tedarikçi firmanızı değiştiremiyorsunuz.
Bireysel olarak farklı bir tedarikçi firmayla görüşebilir miyiz?
-Evet aylık ortalama tüketiminiz 150 tl ve üzeriyse bireysel olarak diğer firmalarla
görüşebilirsiniz.
Anlaşmalı indirimli elektrikten faydalanmak isteyen meslektaşlarımızın odamıza
başvurmaları halinde firma yetkilileriyle görüşmeleri sağlanacaktır. İndirimli elektrik
fatura örneği ve karşılaştırması ektedir.
Samsun Eczacı Odası
Yönetim Kurulu
Tarih :
21.01.2014
Sayın
FATURA
Abone Grubu
Ticarethane
TEDAŞ
Birim Fiyat
(TL)
İPRAGAZ A.Ş
Aylık Bedel-TL
1.385,88 kwh
Birim Fiyat
(TL)
Aylık Bedel-TL
1.385,88 kwh
K/K Dahil Enerji Bedeli
0,252042
349,30
0,22179696
307,38
Dağıtım Bedeli.
0,021955
30,43
0,021955
30,43
İletim Bedeli
0,007205
9,99
0,007205
9,99
Per. Sat. Hiz.
0,004388
6,08
0,004388
6,08
Sayaç Okuma
0,45
0,45
0,45
0,45
Toplam Sistem Kullanım
46,95
46,95
Enerji Fonu
%1
3,49
%1
3,07
TRT Payı
%2
6,99
%2
6,15
B.T.V
%5
17,47
%5
15,37
Toplam Vergi ve Fonlar
27,94
24,59
KDV Hariç
424,19
378,92
K.D.V. (%18)
76,35
68,21
501 TL
447 TL
FATURA TUTARI
Download

Değerli Meslektaşlarımız, Eczane ekonomisine katkı sağlamak