TEMMUZ 2014 AYLIK RAPOR
1-FONU TANITICI BİLGİLER
A.FONUN ADI:
B.KURUCUNUN ÜNVANI
C.YÖNETİCİ ÜNVANI
D.FON TUTARI
E.FON TOPLAM DEĞERİ
F.KATILMA PAYI SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ
H.FONUN SÜRESİ
2-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A.AY SONU PAY FİYATI
B.ÖNCEKİ PAY FİYATI
C.AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
D.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ
ORANI
E.YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A
TİPİ İNŞAAT SEKTÖR FONU
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
2.500.000
347.323,74
250.000.000
23.02.2005
SÜRESİZ
0,02777
0,027668
0,37%
16,83%
8,69%
F.AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
Hazır Değerler
G.AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL
ORANI
H.AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR
HIZI
Hisse Senedi
72,08%
27,92%
3,81%
45,43%
Devlet Borçlanma Senetleri
0,00%
I.PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
J.AYLIK KORELASYON
K.ÜÇ AYLIK KORELASYON
L.AYLIK TAKİP HATASI
M.AYLIK TAKİP HATASI
YILLIKLANDIRILMIŞ
N.AYLIK TAKİP FARKI
O.GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI
P.GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI
YILLIKLANDIRILMIŞ
R.GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI
S.KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ
T.KATILMA PAYI İADELERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI
3-FON PORTFÖY DEĞER TABLOSU
A)HİSSE SENETLERİ
ASELS
BIZIM
BOLUC
DOAS
EKGYO
ENKAI
ODAS
OTKAR
TOPLAM:
B)VARANTLAR:
C)DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE
BONOLARI:
D)GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER
F)DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
G)FİNANSMAN BONOLARI
H)ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
I)KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL
KIYMETLER
K)KATILIM HESAPLARI
107.627,45
8.729,85
Nominal Değeri Rayiç Değeri
3780
35.456,40
1859
35.042,15
9187
35.829,30
4209
35.355,60
12655
35.180,90
6076,31
34.027,34
7294
36.324,12
624
36.004,80
45.684,31
283.220,61
%
10,13%
10,01%
10,23%
10,10%
10,05%
9,72%
10,37%
10,28%
80,89%
L)YABANCI MENKUL KIYMETLER
M)ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ
MADENLER
N) VOB İŞLEMLERİ
O)OPSİYON İŞLEMLERİ
P)VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
R)DİĞER
FON PORTFÖY DEĞERİ
4-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
A.FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B.HAZIR DEĞERLER (+)
C.ALACAKLAR (+)
D.DİĞER VARLIKLAR(+)
E.BORÇLAR (-)
FON TOPLAM DEĞERİ:
5-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
Fon Yönetim Ücreti
Hisse Komisyonu
Vergi, Resim ve Harçlar
Denetim Ücreti
Saklama Giderleri
İlan Giderleri
Endeks Lisans Sözleşmesi
Küsürat Farkları
Noter Ücretleri
TOPLAM
282.930,53
81,46%
282.930,53
65.593,07
58,31
0
-1.258,17
347.323,74
-854,35
-36,10
-28,96
-5,19
-43,36
-967,96
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ
ALIMI,TEMETTÜ VE ANAPARA
TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
İhraççı Kurum
İşlem Tarihi
Nominal Tutar
İhraççı Kurum
Satış Tarihi
Nominal Satış Değeri
8-İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
Nominal
9-PORTFÖYE ALIŞLAR
Menkul Kıymet Türü
ODAS
BIZIM
EKGYO
İhraççı Kurum
Alış Tarihi
Nominal Alış Değeri
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET
21.07.2014
A.Ş.
1.844
8.991,24
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş
21.07.2014
570
10.972,50
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM
21.07.2014
ORTAKLIĞI A.Ş.
2.025
5.690,25
Açıklama
7-PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Menkul Kıymet Türü
DOAS
OTKAR
BOLUC
ASELS
ENKAI
BIZIM
EKGYO
DOAS
ENKAI
OTKAR
BOLUC
ASELS
ODAS
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET
21.07.2014
A.Ş.
355
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
21.07.2014
A.Ş.
111
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
21.07.2014
245
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
21.07.2014
A.Ş.
984
ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş.
21.07.2014
2.542
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş
24.07.2014
389
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM
24.07.2014
ORTAKLIĞI A.Ş.
2.630
DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET
24.07.2014
A.Ş.
854
ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş.
24.07.2014
1284
OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ
24.07.2014
A.Ş.
128
BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
24.07.2014
1.942
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET
24.07.2014
A.Ş.
796
ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET
24.07.2014
A.Ş.
1.450
2.985,55
6.327,00
953,05
9.308,64
14.997,80
7.488,25
7.521,80
7.489,58
7524,24
7.488,00
7.496,12
7.490,36
7.496,50
Download

bizim menkul değerler a.ş. a tipi inşaat sektör fonu b.kurucunun