İlave spot lambaları
Açıklama
Açıklama
Bağlantı seçenekleri
Aracın görüş ve görünürlük işlevleri düzenlemesi için hangi kontrol ünitesi ile donatıldığına bağlı olarak iki farklı bağlantı seçeneği bulunmaktadır. Bunların en yenisine
belgede CUV2, daha öncekine CUV1 denmektedir. kontrol ünitesi versiyonu aracın
şasiye özel teknik özellikleri ICS'den görülebilir.
Kontrol ünitesi
CUV2
CUV1
Şasiye özel teknik özellikler (ICS), Resimler (oturum açmak gerekir) altındaki şasiye
özel çizim (ICD) ile birlikte sipariş edilebilir.
Varyant kodu
3115B
3115A
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
1 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Açıklama
Bağlantı
Standart işlevlerinC489) bağlantı cihazının spot lambaları için pim 5 ve pim 6 olmak
üzere iki çıkışı vardır.
Kontrol ünitesi
CUV2
CUV1
İşlev
İlave üst spot lambası
Standart güneşliğe monteli spot lambası
İlave alt spot lambası
Standart tampona monteli spot lambaları
İlave üst spot lambası
Standart güneşliğe monteli spot lambası
İlave alt spot lambası
Standart tampona monteli spot lambaları
Bağlantı
C489 pim 5
CUV2'den kendi çıkışı ile fabrikada takılı
C489 pim 6
Pim 6 ile paralel olarak fabrikada takılı
C489 pim 5
Pim 5 ile paralel olarak fabrikada takılı
C489 pim 6
Pim 6 ile paralel olarak fabrikada takılı
Azami yük
2 x 70 W + 10 W
2 x 70 W
2 x 70 W + 10 W
200 W
200 W
Çıkış yetersizse, bir röle bağlanmalıdır. Röleli ve rölesiz her iki bağlantı seçeneği de
bu açıklamada gösterilmiştir.
Çıkışlar sigortalarla donatılmamıştır. Bunun yerine elektronik aşırı yük koruması ile
donatılmıştır. Kontrol ünitesi aşırı yükleme durumunda çıkışlara giden gücü keser.
Sıfırlamaya gerek yoktur.
İlave alt spot lambaları, elektrik topraklama noktaları G14 veya G15 vasıtasıyla kabindeki şasi bağlantısına bağlanmalıdır.
ÖNEMLİ!
Çıkarılamayan bir sac vidasına sahip olduğundan standart tampona monteli spot lambalarının elektrik topraklama noktası ilave spot lambaları için kullanılamaz.
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
2 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Şasi koşulları
Çalıştırma
1
2
Cihazda fabrikada takılı spot lambaları varsa panelde bir spot lambası kontrolü bulunur; aksi takdirde parça ekleme için yedek parçalar mevcuttur. Anahtarlar her zaman
panel üzerindeki örtme parçası arkasına takılır ve bağlanır.
Spot lambaları sadece aracın uzun farları ile birlikte açılabilir.
• Spot lambaları yalnızca güneşlikte veya tamponda açılabilir; aynı anda1.
• Ya güneşliğe monteli spot lambaları ya da tampona monteli spot lambaları aynı
anda açılır.
330 472
Bazı pazarlarda, aynı anda kullanılabilen spot lambası sayısı sınırlıdır. Spot lambası
kontrolü ayarlanabilir parametresinin iki seçeneği vardır:
1. Güneşliğe monteli spot lambası
2. Tampona monteli spot lambası
Şasi koşulları
Seçenek
Tavan rafına giden kablo tesisatı
1.
Alternatif
Var
Varyant kodu
3024A
açılamazlar. Bu fabrika ayarıdır
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
3 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Bağlantı seçenekleri
Bağlantı seçenekleri
Alternatif 1: Rölesiz
SDP3 kullanılarak ayarlanabilen parametreler
Değişken
Spot lamba kontrolü
Olası değer
Alternatif 1a
Alternatif 2b
Fabrikadan
Alternatif 1a
Bu bağlantı için
Alternatif 1a
Alternatif 2b
Sistem
VIS
a. spot lambaları yalnızca güneşlikte veya tamponda açılabilir; aynı anda açılamazlar.
b. spot lambaları güneşlik ve tamponda aynı anda açılabilir.
Parametrelerle ilgili daha fazla bilgi, Ayarlanabilir parametreler bölümünde bulunabilir.
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
4 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Bağlantı seçenekleri
Parça bilgisi ve bağlantı konumları
2 Spot lambası, üst
(CUV2)
Spot lambası, üst
(CUV1)
3 Kablo
4 Kablo
5 Spot lambası, alt
(CUV2)
Spot lambası, alt
(CUV1)
Fabrikada takılmış
Kablo alanı en az 1,5 mm2
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
İlave üst spot lambaları maksimum 2 x 70 W + 10 W
ile yüklenebilir
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Aracın standart güneşliğe monteli spot lambaları dahil olmak üzere ilave üst spot lambaları maksimum
200 W ile yüklenebilir
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Halka kablo ucuyla G10’a bağlı
Kablo alanı en az 1,5 mm2
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Kablo alanı en az 1,5 mm2
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Aracın standart tampona monteli spot lambaları dahil
olmak üzere ilave alt spot lambaları maksimum 150
W ile yüklenebilir
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Aracın standart tampona monteli spot lambaları dahil
olmak üzere ilave alt spot lambaları maksimum 200
W ile yüklenebilir
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
G10
G14/G15
3
C489
C489
C489
C489
1
2
4
5
5
6
330 473
1 Tavan rafındaki kablo
tesisatı
5 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Bağlantı seçenekleri
Alternatif 2: Röleli
Bağlantı, aracın hangi kontrol ünitesiyle donatıldığına bakılmaksızın aynı şekilde yapılır. CUV2 veya CUV1.
SDP3 kullanılarak ayarlanabilen parametreler
Değişken
Spot lamba kontrolü
Olası değer
Alternatif 1a
Alternatif 2b
Fabrikadan
Alternatif 1a
-
Bu bağlantı için
Alternatif 1a
Alternatif 2b
Sistem
VIS
a. spot lambaları yalnızca güneşlikte veya tamponda açılabilir; aynı anda açılamazlar.
b. spot lambaları güneşlik ve tamponda aynı anda açılabilir.
Parametrelerle ilgili daha fazla bilgi, Ayarlanabilir parametreler bölümünde bulunabilir.
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
6 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Bağlantı seçenekleri
Parça bilgisi ve bağlantı konumları
+24 V
30
4
3
2
1
9
G10
5
6
8
C489
C489
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
C489
C489
7
G14/G15
5
6
11
10
330 474
1 Tavan rafındaki kablo Fabrikada takılmış
tesisatı
Kablo alanı en az 4 mm2
2 Spot lambası
İlave üst spot lambası
İlave alt spot lambası dahil maksimum 420 W
3 Kablo
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Halka kablo ucuyla G10’a bağlı
Kablo alanı en az 2,5 mm2
4 Kablo
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Kablo alanı en az 2,5 mm2
5 Güç rölesi
Merkezi elektrik ünitesinde bulunur
Sigorta 30 maksimum 40 A, 30 A dirençli yük + 10 A
lamba yükü ile yüklenebilir
Yalnızca yük lambası, maks 18 A sürekli
6 Kablo
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Kablo alanı en az 0,75 mm2
7 Kablo
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Kablo alanı en az 2,5 mm2
8 Spot lambası
İlave alt spot lambası
İlave üst spot lambası dahil maksimum 420 W
= 6 x 70 W
9 Kablo
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Kablo alanı en az 2,5 mm2
10 Güç rölesi
Merkezi elektrik ünitesinde bulunur
Sigorta 30 maksimum 40 A, 30 A dirençli yük + 10 A
lamba yükü ile yüklenebilir
Yalnızca yük lambası, maks 18 A sürekli
7 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
İlave spot lambaları
Bağlantı seçenekleri
11 Kablo
Üst yapı imalatçısı tarafından takılmış
Kablo alanı en az 0,75 mm2
Bu bölümdeki Kurulum talimatları bölümündeki bir ekstra rölenin bağlanması ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
ÖNEMLİ!
Merkezi elektrik biriminde sigorta 30’dan 18 A’dan daha fazlası gerekiyorsa ayrı bir
kablo çekilmelidir.
Elektrik bağlantılarına ilişkin daha fazla bilgi kurulum talimatları hakkındaki Genel
bilgiler dokümanında bulunabilir.
11:60-08/01 Yayım 2 tr-TR
8 (8)
©
Scania CV AB 2014, Sweden
Download

İlave spot lambaları Açıklama Bağlantı seçenekleri - TIL