www.ee-wise.eu
Uluslararası Konferans
Valensiya’da gerçekleşen “Binalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi için araçlar” başlıklı ee-WİSE
projesi kapanış etkinliğinde enerji etkin bina iyileştirmesi için projelerdeki konuyla yakın ilişkili
uzmanları ve araçları bir araya toplamıştır. Konferansın amacı, 3 çalıştay oturumunu kapsayan, yenilikçi
bulguları yaymak amacıyla inşaat sektörü için bir
Avrupa buluşma noktası oluşturmak olmuştur. Detayları online olarak kontrol ediniz!
İletişim
Raúl Vega (Koordinatör)
Tel: +34 927 181 042
[email protected]
www.ee-wise.eu
Akdeniz Bölgesinde
Bina İyileştirme için Enerji
Verimliliği Bilgi Transfer Çerçevesi
Enerji Etkin Binalar için Bilgi Transfer Arac !
Bu Proje Avrupa Komisyonu’nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın sadece yazarın görüşlerini yansıtır, ve Komisyon burada yer alan
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu tutulamaz. Hibe sözleşmesi nº: 314347
Bilgi Transfer Çerçevesi
Aracı Nedir?
BUL seçeneği profilinize göre
sizinle en ilişkili materyali
aramanıza yardımcı olur.
» Profilini
Ee-WİSE projesi, Binalar için herhangi bir kullanıcıya
Enerji Verimliliği bilgisi bulma ve paylaşma konularında
yardımcı olmak amacıyla Bilgi Transfer Çerçevesi (BTÇ)
aracı geliştirmiştir. Enerji tasarrufu teknikleri, iyi uygulamalar, yönetmelikler, benzetim araçları, ekonomik
BUL
veriler, yenilikler ve daha birçok diğer material BTÇ
içinde paylaşılmıştır. Materyaller indirilebilir ya da
online olarak görüntülenebilir ayrıca diğer kullanıcılar
tarafından oylanabilir. Bu Enerji Verimliliği topluluğunun
amacı, Akdeniz ikliminde özellikle Bina İyileştirme
Nasıl çalışlr?
yoluyla enerji korunumunu destekleyecek bilgiyi paylaşmaktır. Araç ee-WİSE portalında online olarak erişilebilirdir. www.ee-wise.eu.
PAYLAŞ
PAYLAŞ seçeneği EE bina
topluluğu için konuyla ilişkili
materyalin
portal
içinde
paylaşılmasına olanak sağlar.
seç
EE-Bina İyileştirme sektörünün 20
farklı profili arasından kendi profilinizi
seçebilirsiniz. .Hepimizin oynamak için
en az bir rolü vardır!
» Kategorilere
göz at
Araç içinde paylaşılan içerik, arama
kriterlerinizi filltrelemenize yardımcı
olmak için farlı kategorilerde
sınıflandırılmaktadır. Her kategori farklı
başlıkları içermektedir ve araç profiliz
ile en ilişkili olanları vurgulayacaktır.
» Sonuçları
control et
Sonuçlar seçiilen başlık içinde bulunan
bütün materyali gösterecektir, bu
aşamada daha fazla filter ekleyebilecek
(dil, prpfil…) ya da arama kriterlerinizi
değiştirebileceksiniz.
Akdeniz Bölgesi için Raporlar
Ee-WİSE projesi Akdeniz Bölgesi bina sektörünü analiz ederken ilginç
çıktılar üretmiştir, örneğin: değer zincirinin tanımlanması, uygulamaların derlenmesi ve çalışılması (teknikler, iş modelleri, bina stoğu...),
bilgi transfer ihtiyaçlarının analizi ve en iyi uygulamalar, vb. Bu
sonuçların bazıları diğer bölgelere ve sektörlere uygun olabilir. Özet ve
tam çıktılar projenin web sitesinde erişilebilirdir.
» Kategori
seç
BTÇ içinde paylaşılabilecek
Enerji
Verimliliğine ilişkin ilginç materyaller
biliyorsanız öncelikle kategori seçmelisiniz. Seçilen başlık materyalinize en
uygun olanı olacaktır.
» Bilgi
paylaş
Araç, anahtar bilgi paylaşım ipuçları ve
örneklerle size yardımcı olacaktır. Sonrasında, materyalin detaylarını tanıtabilir ve topluma yayınlayabilirsiniz. Bu
kadar basit!
Enerji Verimliliği sektörü için Kılavuzlar
Son ee-WİSe raporları projenin ana bulgularını toplamak ve 4 farklı
konuda özel destek sağlamak amacıyla bir kılavuz yaklaşımıyla geliştirilmiştir: 1) İş modelleri, 2) Piyasaya yönelik önlemler, 3) Sektörler
arası işbirliği ve 4) Standardizasyon, kamu alımları ve düzenlemeler.
Öneriler; bilgi üretme, paylaşma ve yaygınlaştırmaya teşvik ederek
enerji verimliliği sektörününün gelişimini amaçlamaktadır. Bu raporlar ayrıca online olarak erişilebilirdir.
Download

Akdeniz Bölgesinde Bina İyileştirme için Enerji Verimliliği - ee-WiSe