İLAN
10.10.2014 Tarih ve 396 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, N30-D-10-A ve N30-D-05-D, 1/5000 Ölçekli
Nazım İmar Planı paftalarına isabet eden X= 4 118 300 – 4 119 000 Y= 517 900 –
518 650 koordine değerleri arasındaki 83, 84 ve 1943 adaların bulunduğu
bölgede NİP-114,18 Plan İşlem Numaralı İmar Plan tadilatı yapılmış olup, 3194
Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereğince onanmıştır.
Değişiklik 23.10.2014 – 24.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
İLAN
10.10.2014 Tarih ve 397 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile Karaman İli,
Merkez İlçe, Hacıcelal Mahallesi, N30-D-10-A-1-A, N30-D-05-D-4-C ve N30-D05-D-4-D, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı paftalarına isabet eden X= 4 118
300 – 4 119 000 Y= 517 900 – 518 650 koordine değerleri arasındaki 83, 84 ve
1943 adaların bulunduğu bölgede UİP-112,5 Plan İşlem Numaralı İmar Plan
tadilatı yapılmış olup, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8.b maddesi gereğince
onanmıştır.
Değişiklik 23.10.2014 – 24.11.2014 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda
kalacaktır.
Sayın halkımıza önemle duyurulur.
Hacı Osman ÜNÜVAR
Belediye Başkanı A.
Bşk. Yrd. Belediye
Download

İ L A N 10.10.2014 Tarih ve 396 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile