Mucizeler Kursu - Dersler
Bölüm I
Ders 75
Işık geldi.
1. Işık geldi. İyileştin ve iyileştirebilirsin. Işık geldi. Kurtuldun ve kurtarabilirsin. Huzur içindesin
ve gittiğin her yere huzuru beraberinde götürüyorsun. Karanlık, kargaşa ve ölüm yok oldular. Işık
geldi.
2. Bugün senin uzun süren felaket rüyanın mutlu sonunu kutluyoruz. Şimdi artık karanlık rüyalar
yok. Işık geldi. Bugün, senin ve herkes için ışık zamanı başlıyor. Bu, yeni bir dünyanın doğduğu
yeni bir çağdır. Eskisi, hiçbir iz bırakmadan yok oldu. Bugün başka bir dünya görüyoruz çünkü ışık
geldi.
3. Bugünkü uygulamalarımız eskinin gitmesine ve yeninin başlamasına teşekkürlerimizi
sunduğumuz neşeli uygulamalar olacak. Görüşümüzü karartacak ve affetmenin sunduğu dünyayı
gizleyecek hiçbir gölge kalmayacak geçmişten. Bugün, yeni dünyayı görmek istediğimiz olarak
kabul edeceğiz. İstediğimiz bize verilecek. Biz ışığı görmek istiyoruz; ışık geldi.
4. Uzun süreli uygulama dönemlerimiz, bizim affediciliğimizin bize gösterdiği dünyaya bakmaya
adanacaktır. Budur görmek istediğimiz ve sadece budur. Bizim parçalanmamış amacımız hedefimizi
kaçınılmaz kılar. Nihayet onu görebilmemiz için bugün gerçek dünya sevinçle önümüzde ortaya
çıkacaktır. Görme gücü bize verildi şimdi, çünkü ışık geldi.
5. Bugün dünyanın üstünde egonun gölgesini görmek istemiyorum. Işığı görüyorum ve onun içinde
dünyanın üzerine uzanan cennetin yansımasını görüyorum. Daha uzun pratik sürelerine, serbest
kalıp kurtulmanızın mutlu haberi ile başlayın:
Işık geldi. Dünyayı affettim.
6. Bugün geçmişte oyalanma. Tüm geçmişteki düşüncelerden yıkanmış ve yapmış olduğun her
fikirden arınmış olarak zihnini tamamen açık tut. Bugün dünyayı affetdin. Şimdi ona onu sanki daha
önce hiç görmemiş gibi bakabilirsin. Onun nasıl göründüğünü henüz bilmiyorsun. Sen sadece onun
sana gösterilmesini bekliyorsun. Beklerken tam bir sabırla ve yavaşça, birkaç kere tekrar et:
Işık geldi. Dünyayı affettim.
7. Senin affetmenin sana gerçek görüş hakkını verdiğini anla. Kutsal Ruh'un hiçbir zaman affedene
görebilme verisini vermeyi ihmal etmediğini anla. İnan buna: O seni şimdi yarı yolda bırakmaz.
Dünyayı affettin. Sen seyredip beklerken, o seninle beraber olacaktır. O sana gerçek görüşün
gördüğünü gösterecektir. Bu O'nun isteğidir ve sen O'nunla birleştin. Sabırla O'nu bekle. O, orada
olacaktır. Işık geldi. Dünyayı affettin.
8. O'na güvendiğin için başarısız olamayacağını bildiğini söyle O'na. Ve kendine O'nun sana vaad
ettiği dünyayı görmek için bir kesinlik içinde beklediğini söyle. Bundan böyle farklı göreceksin.
Bugün ışık geldi. Ve sen zamanın başladığından beri sana vaad edilen dünyayı göreceksin içinde
sonunun güvence altında olduğu.
9. Kısa süreli uygulama dönemleri de sana sevinçle kurtuluşunu hatırlatacaklardır. Bugün özel bir
kutlamanın vakti olduğunu kendine yaklaşık her 15 dakikada bir hatırlat. TANRI'NIN sevgisine ve
merhametine teşekkürünü dile getir. Affetmenin, görüşünü tamamen iyileştirme gücüne sahip
olduğuna sevin. Bugün yeni bir başlangıç olacağından emin ol. Geçmişin karanlığı gözlerinin
üzerinde olmadan bugün görmen başarısız olamaz. Ve gördüğün o kadar hoş gelecek ki, bugünü
severek ebediyete yayacaksın.
10. O halde şöyle söyle:
Işık geldi. Dünyayı affettim.
Eğer ayartmalara yenilirsen, seni tekrar karanlığa çekenlere şunu söyle:
Işık geldi. Dünyayı affettim.
11. Bugünü, TANRI'NIN İSTEĞİNE göre olması gibi gereken dinginlikte olmana adıyoruz. Onu
kendi farkındalığında koru ve onu bugün her yerde gör biz, senin gerçek görüşünün başlangıcını ve
affedemediğin ve gerçek olarak görmüş olduğun dünyanın yerine gerçek dünyayı görmeni
sağlamasını kutlarken.
Çeviri: FlameofSophia
Download

Bölüm I Ders 75 - Mucizeler Kursu ve FlameofSophia