19 Mart 2014 Çarşamba
10:30 – 11:00 Açılış Konuşmaları
I. OTURUM –DÜNYADA VE TÜRKİYEDE BİYOSİDAL UYGULAMALARI
SALON A
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Seçil ÖZKAN
11:00 – 12:30 AB’de Biyosidal Ürün Mevzuatı ve Gelecek Yaklaşımı
Valerio SPINOSI
Türkiye’de Biyosidal Ürün Mevzuatı ve Gelecek Yaklaşımı
Yrd. Doç. Dr. Hasan IRMAK
12:30– 14:00 Öğle Yemeği
2. OTURUM – BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN İNSAN, HAYVAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ
SALON A
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin DOĞAN
14:00 – 15:40 Biyosidal Ürünlerin İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri
Prof. Dr. Muhsin AKBABA
Biyosidal Ürünlerin Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri
Yrd. Doç. Dr. Şahin TOPRAK
Biyosidal Olarak Kullanılan Pestisitlerin Hayvanlarda Yol Açabileceği Sorunlar
Prof. Dr. Ali BİLGİLİ
Biyosidal Ürün Atıklarının Çevre Etkileri
Gülsen ŞAHİN OLTULU
15:40 – 16:20 Kahve Arası
3. OTURUM – NANOMALZEMELER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhsin AKBABA, Prof. Dr. Matteo LORITO
16:20 – 17:35 Nanomalzemeler
Prof. Dr. Vasıf HASIRCI
BPR Kapsamında Nanomalzemeler
Doç. Dr. Gürer G. BUDAK
NanoteknolojininBiyosidal Uygulamalarındaki Yeri ve Önemi
Doç. Dr. Gülnur TARHAN
SALON A
1. KONFERANS
SALON B
Oturum Başkanı: Şeref YILMAZ
16:20 – 17:30CLP Tüzüğüne Uyum
Haydar HAZER
4. OTURUM – SÖZEL BİLDİRİLER
SALON B
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Meriç ALBAY, Doç. Dr. Seral YÜCEL
17:30 – 18:30 SS-001
Entegre Vektör Kontrolü Programlarında Kullanılan Yüksek Konsantrasyonlu
Ürünler, Sakıncaları ve Ülkemizdeki Durum
Ahmet KİREMİTÇİGİL
SS-002
İçme ve Kullanma Sularında Dezenfektan Olarak Klordiosit Kullanımı
Salih Zeki YILDIZ
SS-003
Halk Sağlığı Müdürlükleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde Çalışan
HekimlerinBiyosidal Ürünlere Yönelik Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarını
Değerlendirme Çalışması
Özgür ERDEM
SS-004
Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve
Biyosidal Analizlerindeki Önemi
Umut ŞAHAR
SS-005
Kayseri Halk Sağlığı Müdürlüğünce Önerilen Biyosidal Veri Sistemi (BVS)
Aydın ÖNDER
SS-006
Aydın’da Bitki Koruma Ürünü Satan Bayilerin Mevzuat Bilgisi ve Üreticilere
Danışmanlık Rolü
Burak ÇAPACI
19:00 – 20:30Açılış Kokteyli
Download

19 Mart 2014 Çarşamba