Akademik Bili¸sim Konferansları
¨
4-6 S¸ubat 2015 Anadolu Universitesi
www.ab.org.tr
ab2015.anadolu.edu.tr
[email protected]
twitter: @abilisim2015
facebook: /akademikbilisim2015
21 Ocak 2015
Sayın nur gizem ak
¨
Gazi Universitesi
ankara
Sayın nur gizem ak
¨
Akademik Bilis¸im 2015 Konferansı oncesinde
¨
31 Ocak - 3 S¸ubat tarihlerinde Anadolu Universitesi
Yerles¸kesinde
yapılacak 4 gunl
¨ uk
¨ Egitim
˘
Kurumları i¸cin Drupal kursuna kayıdınız yapılmıs¸tır. Kursa kendi bilgisayarınızla gelmenizi bekliyoruz.
¨
31 Ocak 2015 sabah 9:00 da Anadolu Universitesinde
gor
¨ us
¨ ¸ mek uzere.
¨
Saygılarımızla,
Duzenleme
¨
Kurulu Adına
Doc¸. Dr. Mustafa Akgul
¨
INETD - Internet Teknolojileri Dernegi
[email protected], Tel: (312) 290 1237
Faks: (312) 266 5908, GSM: 532 383 2975
Download

Akademik Bilisim Konferansları 4-6 S¸ ubat 2015 Anadolu¨Universitesi