T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : 43501582/774.02/667085
Konu: Yabancı Dil Kursları
21/01/2015
İlgi :a) 15/01/2015 tarih ve 43501582/774.01/485787 sayılı makam onayı.
b) Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
c) 25/08/2011 tarih ve B.08.0.HED.01.13.00.00-774.02/5912 sayılı makam onayı
ve eki esaslar.
Bakanlığımız Merkez Teşkilatı personeli, Ankara il merkezindeki resmi ve özel okullarda
görevli yönetici, öğretmen ve memurlar ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlar da görevli
personelin katılımı ile 16 Mart-19 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim
Enstitüsü’nde,
Yabancı Dil Kursları ve adı geçen enstitüde geçmiş yıllarda düzenlenen Yabancı Dil
Kurslarına (İngilizce) katılıp B2 kurundan Başarı Belgesi alanların katılımı ile İngilizce
Pratik Konuşma Kursu düzenlenecektir.
Söz konusu Yabancı Dil Kursları aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
1. Yabancı Dil Kursları; kursa katılmak isteyen personelin mesai saatleri dikkate alınarak
sabah, öğle ve akşam grubu olarak planlanmıştır.
2. Bahis konusu Yabancı Dil Kurslarında dersler haftada 5 iş günü,
a) Sabah grubu : 08:30 - 12:00 saatleri,
b) Öğle grubu
: 13:30 - 17:00 saatleri,
c) Akşam grubu : 17:20 - 20:50 saatleri arasında yapılacaktır.
3. Kursun düzenlenmesi, kursa müracaat ve kursiyerlerin seçimi; Bakanlığımız Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğünün web sayfasında yayınlanan ilgi (b)’de kayıtlı yönetmelik ile ilgi (c)’de kayıtlı
Esasların 12’inci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılacaktır.
Buna göre;
a) Yabancı Dil Kursları ve kurları, ilgi (c)’de kayıtlı Esasların ekindeki "Kur
Tablosu"nda belirtilmektedir.
b) İlk defa Yabancı Dil Kurslarına katılacaklar seviye tespit sınavına tabi
tutulurlar ve seviye tespit sınavına girmeyenler kursa katılamazlar.
c) İlgi (c)’de kayıtlı Yabancı Dil Kursları Uygulama Esasları doğrultusunda yabancı dil
kurslarında plus (+) kurları kaldırıldığından Al, A2, B1 ve B2 kurlarına katılıp başarı notu 70
ve üzeri olanlar ile A1+, A2+, B1+ ve B2+ kurlarını bitirenlerin hak ettiği Kur “Kur
Tablosu”nda belirtilen bir üst Kur olacaktır.
d) Daha önce Yabancı Dil Kurslarına katılıp başarı belgesi almaya hak kazananlardan,
başarı belgesi notu 70’in altında olanlar kur atlama sınavına girerek kur/kurlar atlayabilirler.
Kur atlayamayanlar kursa katılamazlar.
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
0dd2-ac85-3cb4-b43e-96f1 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
e) Daha önce Yabancı Dil Kurslarına katılıp başarı belgesi almaya hak kazananlardan
başarı notu 70 ve üzeri olanlar kur atlama sınavına girerek kur/kurlar atlayabilirler. Ancak
sınav sonucunda 70 ve üzeri puan alamayanlar daha önce hak ettikleri kur’a katılabilirler..
f) Daha önce Yabancı Dil Kurslarına katılıp başarı puanı 45’in altında olanlar bir
dönem daha aynı kura katılabilirler.
4. 2007 yılı ve öncesi Bakanlığımızın düzenlediği Yabancı Dil Kurslarına katılıp başarı
belgesi alanlar, katılabilecekleri kurun belirlenmesi amacıyla, kurs başarı belgelerini
müracaat formuna ekleyeceklerdir.
5. Yabancı Dil Kurslarına katılmak isteyen Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli ile
Bakanlığımızda geçici görevle çalışan idareci ve öğretmenlerin başvuru formu, çalıştığı
birimce onaylandıktan sonra üst yazı ile 04 Mart 2015 Çarşamba günü mesai bitimine
kadar Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde
gönderilecektir.
6. Belirtilen gün ve saatte Genel Müdürlüğümüze ulaşmayan yazı ve başvuru formları işleme
alınmayacaktır.
7. Seviye Tespit ve Kur Atlama Sınavlarına katılacakların listeleri, 05-06 Mart 2015
tarihlerinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ve Ankara Hizmetiçi
Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün Web sayfasından yayınlanacaktır.
8. Söz konusu sınavlar, 07 Mart 2015 Cumartesi günü Ankara Hizmetiçi Eğitim
Enstitüsü’nde (Başkent öğretmenevi yanı) yapılacaktır. Seviye tespit sınavına girecekler
saat 10:00’da, kur atlama sınavına girecekler ise saat 13:00’de sınav merkezinde hazır
bulunacaklardır.
9. 16 Mart-19 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde
düzenlenecek Yabancı Dil Kurslarına katılacakların kesin listeleri ile kur/grup oluşmaması
sebebiyle alınamayanların listesi 12-13 Mart 2015 tarihlerinde Öğretmen Yetiştirme ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Ankara Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nün Web
sayfasından yayınlanacaktır. Listede ismi bulunanlara kursa katılmaları ile ilgili ayrıca bir
duyuru gönderilmeyecek ve kursa katılacak kursiyerler kursun başlayacağı gün ve saatte kurs
merkezinde hazır bulanacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Doç.Dr. Ali YILMAZ
Genel Müdür V.
EK:1 Başvuru Formu
KOORDİNE
Hamza AYDOĞDU
İnsan Kaynakları Genel Müdürü
DAĞITIM
Gereği - A PLANI
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
0dd2-ac85-3cb4-b43e-96f1 kodu ile teyit edilebilir.
Download

Yabancı Dil Bakanlık Duyurusu - Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme