T.C.
EGE ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA
Ege Üniversitesi ……………….. Bilimleri Enstitüsü tarafından 2014-2015 Eğitim
Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında …………...............................................Anabilim Dalı
…………………………………………….Yüksek
Lisans/Doktora
programını
kazanmış
bulunuyorum. Eğitim süremi engellememesi için askerlik tecil işlemlerimin tarafınızdan
yapılmasını istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
Tarih :
Ad-Soyad:
İmza :
Eki:
Askerlik durum belgesinin fotokopisi
Öğrenci No :
Adres:
Tel
:
GSM :
E-Posta :
Download

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA