Download

ı ı Iül 3 yılında verem savaşı leı-irıe kayıtlı tnplam TB vaka sayısı 13.4