Sirküler No: 2015-08
06.01.2015
BAZI MALLARA UYGULANAN ÖTV ORANLARI İLE MAKTU VE ASGARİ
MAKTU VERGİ TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR
01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2014/7127 Sayılı Karar
ile; bazı mallara uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları ile maktu ve asgari maktu
vergi tutarları tespit edilmiştir.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 12. maddesine dayanılarak, söz konusu
Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı
listenin; (A) cetvelindeki malların asgari maktu vergi tutarları, (B) cetvelindeki malların
ise maktu vergi tutarları 01.01.2015 tarihinden itibaren arttırılmıştır.
Karar’ın 3. Maddesinde yapılan açıklamaya göre, ÖTV Kanunu'nun 12/3'üncü maddesi
gereğince Yİ-ÜFE oranında yapılması gereken artışlar 2015 yılı Ocak-Haziran
döneminde uygulanmayacaktır.
Söz konusu Karar'ın 4. maddesinde ise Yİ-ÜFE değişim oranına göre vergi tutarlarının
arttırılmasında (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları ile
(B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki
dört hanenin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir.
Buna göre 1 Ocak 2015 tarihi öncesi ve sonrasında ÖTV Kanunu'na ekli (III) sayılı
listenin (A) ve (B) cetvellerindeki mallara uygulanan ÖTV oranları ile maktu ÖTV
tutarlarını karşılaştırmalı olarak gösteren tablo aşağıda sunulmaktadır.
Saygılarımızla,
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No: 2015-08
06.01.2015
III SAYILI LİSTE (A) Cetveli
01.01.2015 Öncesi
Asgari
Vergi oranı
maktu
(%)
vergi tutarı
(TL)
1.1.2015 ve Sonrası
(2014/7127 BKK)
Vergi
oranı (%)
Asgari
maktu
vergi
tutarı (TL)
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
2202.10.00.00.13
Kolalı Gazozlar
25
---
25
---
2203.00
Malttan üretilen biralar
63
0,77
63
0,85
22.04
Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar
dahil); üzüm şırası (20.09 pozisyonunda yer
alanlar hariç) (2204.10 köpüklü şaraplar ve 2204.30
diğer üzüm şıraları hariç)
0
4,17
0
4,59
2204.10
Köpüklü şaraplar
0
28,2
0
31,02
0
38,69
0
42,56
0
30,71
0
33,8
0
4,17
0
4,59
0
124,23
0
124,23
0
124,23
0
124,23
22.08
Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan
tağyir (denatüre) edilmemiş etil alkol; damıtım
yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve diğer
alkollü içecekler[(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol
derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan tağyir
(denatüre) edilmemiş etil alkol hariç, (2208.20;
2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hariç)]
0
124,23
0
124,23
2208.20
Üzüm şarabı veya üzüm cibresinin damıtılması
yolu ile elde edilen alkollü içkiler
0
118,2
0
124,23
2208.50
Cin ve Geneva
0
98,9
0
110,48
2208.60
Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hariç)
0
98,9
0
110,48
2208.60.91.00.00
Muhtevası
2
litreyi
geçmeyen
kaplarda
olanlar(Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den
fazla olanlar)
0
124,23
0
124,23
2208.60.99.00.00
Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar(Alkol
derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar)
0
124,23
0
124,23
2208.70
Likörler
0
124,23
0
124,23
2208.90
Diğerleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hariç)
0
124,23
0
124,23
2208.90.48.00.11
Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçmeyen kaplarda olanlar)
0
93,67
0
107,72
2208.90.71.00.11
Rakı (Muhtevası 2 litreyi geçen kaplarda olanlar)
0
93,67
0
107,72
22.05
2205.10.10.00.00
2206.00
2205.10.90.00.12
2207.20
Vermut ve diğer taze üzüm şarapları (bitkiler veya
kokulu
maddelerle
aromalandırılmış)(2205.10.10.00.00,
2205.10.90.00.12 hariç)
Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az
olanlar
Fermente edilmiş diğer içecekler (elma şarabı,
armut şarabı, bal şarabı gibi), tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente
edilmiş içeceklerin karışımları ve fermente
edilmiş
içeceklerle
alkolsüz
içeceklerin
karışımları
Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla
olanlar
Alkol derecesi ne olursa olsun tağyir (denatüre)
edilmiş etil alkol ve damıtım yoluyla elde edilen
diğer alkollü içkiler (Alkol derecesi ne olursa olsun
tağyir (denatüre) edilmiş etil alkol hariç)
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Sirküler No: 2015-08
06.01.2015
III SAYILI LİSTE (B) Cetveli
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
2402.10.00.0011
Asgari Maktu
Vergi Tutarı (TL)
Maktu Vergi Tutarı (TL)
Vergi
Oranı (%)
01.01.2015
Öncesi
01.01.2015
ve Sonrası
01.01.2015
Öncesi
01.01.2015
ve Sonrası
Tütün içeren purolar
40
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
2402.10.00.0012
Uçları açık purolar
40
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
2402.10.00.0019
Sigarillolar
40
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
2402.20
Tütün içeren sigaralar
65,25
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış
purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar
40
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış
sigaralar
65,25
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
İçilen tütün (Herhangi bir oranda tütün
yerine
geçen
maddeleri
içersin
içermesin)(2403.10.10.00.19
ve
2403.10.90.00.19 hariç)
65,25
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
65,25
0,0515
0,0515
0,1366
0,1866
65,25
0,0515
0,0515
0,1366
0,1866
65,25
0,1971
0,1971
0,1366
0,1866
Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden
yapılmış purolar, uçları açık purolar,
sigarillolar ve sigaralar)
2402.90.00.00.00
2403.10
Diğerleri
2403.10.10.00.19
(Net muhtevası 500
ambalajlarda olanlar)
gramı
geçmeyen
Diğerleri
2403.10.90.00.19
(Net muhtevası 500
ambalajlarda olanlar)
2403.99.10.00.00
gramı
Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün
geçen
İstanbul Vizyon Park Ofis Plaza 2 B1 Blok D 43 Yenibosna – İstanbul
( 212 ) 603 01 87
Download

bazı mallarda özel tüketim vergisi tutarlarında değişiklik