YARIŞMA HAKKINDA
Konu
“Hayatın Kaynağı: Ağaç”
Amaç
Çevre konusunda toplumu bilinçlendirmek, ağaç ve orman sevgisini topluma yaymak amacıyla,
ağaçlandırma yaparak orman alanlarını çoğaltmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak için faaliyetlerini
sürdüren Ege Orman Vakfı adına, “Hayatın Kaynağı: Ağaç” konusu kapsamında ağacın ve ormanın önemini
vurgulayan özgün ve yaratıcı nitelikte afiş tasarımı, reklam filmi ve etkinlik tasarımı fikirlerinin geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Kapsam
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde eğitim görmekte olan öğrencilerin “Hayatın Kaynağı: Ağaç” konusu
kapsamında ağacın ve ormanın önemini vurgulayan Afiş Tasarımı, Reklam Filmi ve Etkinlik Tasarımı
kategorilerinde yaratıcı fikirlerini hayata geçirmeleri istenmektedir.
Son Başvuru Tarihi
Çalışmalar 14 Mart 2014 mesai bitimine kadar Ege Orman Vakfı’na teslim edilmelidir.
Ödüller
(Her kategoride ödül alan çalışmada)
Yarışma Takvimi
Birinci
Tam Altın
Çalışmaların Teslimi
14 Mart 2014
İkinci
Yarım Altın
Jüri Değerlendirmesi
17 Mart 2014
Üçüncü
Çeyrek Altın
Sonuçların Açıklanması
Daha sonra ilan edilecektir.
Seçici Kurul
Nadide ŞELE, Bakioğlu Holding Basın-Halkla İlişkiler Koordinatörü, Ege Orman Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
Yasemen BİLGİLİ, Ege Orman Vakfı Genel Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Işıl KARPAT AKTUĞLU, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü
Doç. Dr. Nilay BAŞOK, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Araş. Gör. Dr. Gül COŞKUN, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Araş. Gör. Murat ÇELİK, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü
Araş.Gör. Zehra ATABEY, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü
Zahide ÖZPELİT, Danışman/Yaratıcı Yönetmen
Uğur BULDUK, UB Yaratıcı Yönetmen
Öykü ÇELİK, Dor Reklamcılık, Reklam Yazarı
KATILIM KOŞULLARI
1- Yarışmaya Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi lisans bölümlerinde eğitim gören tüm öğrenciler katılabilir.
Yarışmaya kurum personeli ve seçici kurul üyeleri ile yakınları katılamaz.
2- Yarışmaya başka bir yarışmaya gönderilmemiş olan özgün eserler kabul edilmektedir.
3- Yarışmaya bireysel ya da 2 kişiden oluşan takımlar şeklinde katılım kabul edilmektedir.
4- Bir öğrenci toplamda en fazla 3 çalışma ile katılabilir. Aynı kişi ya da takım tarafından üretilen farklı
çalışmalar ayrı rumuz verilerek ve ayrı zarflara konarak teslim edilmelidir.
5- Bir kişi birden fazla takıma üye olabilir ancak toplamda en fazla 3 çalışma gönderebilir.
6- Yarışmaya gönderilecek tüm çalışmalara, CD/DVD üzerine ve zarfın üzerine sadece rumuz yazılmalıdır.
Ad-Soyad, Üniversite, Fakülte vb. diğer bilgiler sadece katılım formuna yazılmalıdır. Katılım formu eksiksiz
olarak doldurulmalıdır. CD/DVD üzerine kesinlikle etiket yapıştırılmamalı ve CD/DVD kalemi ile sadece
rumuz yazılmalıdır.
7- CD/DVD içerisinde sadece çalışma olmalı ve katılım formu kesinlikle konulmamalıdır. CD/DVD içerisindeki
dosyanın adı rumuzla aynı olmalıdır. (Ör: orman.doc, orman.pdf. orman.avi gibi)
7- Hazırlanacak olan çalışmalar son başvuru tarihi olan 14 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadar Ege
Orman Vakfı’na elden ya da posta yoluyla kapalı zarfta ve içerisinde çalışma kopyası, katılım formu ve
CD/DVD olacak şekilde teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra gelen çalışmalar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Posta ve kargoda doğacak hasarlardan ve gecikmelerden düzenleyen kurumlar sorumlu
değildir.
8- Yarışmaya gönderilen çalışmalar iade edilmez.
9- Seçici kurul, çalışma sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir.
10- Katılım koşullarına ve kurallara uygun olmayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11- Yarışmaya katılım gösteren çalışmaların yayın hakkı Ege Orman Vakfı’na aittir. Çalışmalar Ege Orman
Vakfı tarafından kullanılabilir ve yayımlanabilir. Ege Orman Vakfı ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi
Reklamcılık Bölümü tüm projeleri basılı ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşabilir.
12- Yarışmada dereceye giren çalışmalar düzenlenecek ödül töreni ile kamuoyuna duyurulacaktır.
13-Yarışma ile ilgili katılım koşulları ve belgelere www.egeorman.org.tr ve www.iletisim.ege.edu.tr
adresinden erişebilirsiniz.
YARIŞMA KATEGORİLERİ
Katılımcılardan, aşağıda sıralanan kategoriler için yarışma konusuna uygun şekilde hazırlanmış özgün ve
yaratıcı çalışmalar beklenmektedir. Yarışma kapsamında hazırlanacak çalışmalarda doğru Türkçe
kullanımına dikkat edilecektir.
Afiş Tasarımı
 Afiş çalışmaları A3 boyutta (29.7 x 42 cm) ve fotobloka basılı olarak ve büyük boy bir zarfın içerisinde 3
kopya olarak teslim edilecektir. Ayrıca sadece çalışmanın CMYK modunda 300 dpi olarak PDF biçiminde
CD/DVD içerisine kaydedilmiş 1 adet kopyası da eklenecektir.
 Afiş çalışmalarında mutlaka Ege Orman Vakfı’nın logosu yer alacaktır. Logolar www.egeorman.org.tr ve
www.iletisim.ege.edu.tr adresinden indirilebilir.
 Paspartulu çıktının arkasında, CD/DVD ve zarfın üzerinde sadece rumuz yazılı olacaktır. CD/DVD üzerine
kesinlikle etiket yapıştırılmayacak silinmeyen kalem ile yazılacaktır.
 Çalışma çıktıları, CD/DVD ve katılım formu birlikte zarfa konularak kapatılmalıdır.
 CD/DVD içerisinde sadece çalışma olmalı ve katılım formu kesinlikle konulmamalıdır. CD/DVD
içerisindeki dosyanın adı rumuzla aynı olmalıdır. (Ör: orman.doc, orman.pdf. orman.avi gibi)
Reklam Filmi
 Reklam filmi kategorisine çekimi yapılmış çalışmalar katılabilecektir.
 Reklam filmi çalışmaları 45 saniyeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır ve 3 kopya olarak CD/DVD’de
teslim edilmelidir.
 Başvuruya gönderilecek reklam filmi CD/DVD formatında, yüksek çözünürlükte ve DVD oynatıcıda
izlenebilecek formatta teslim edilmelidir.
 Reklam filmi sonunda mutlaka Ege Orman Vakfı’nın logosu yer alacaktır. Logolar www.egeorman.org.tr
ve www.iletisim.ege.edu.tr adresinden indirilebilir.
 CD/DVD içerisinde reklam filminin çekilmiş halinin yanında yazılı hali (Reklam senaryosu ya da
storyboard) de gönderilmelidir.
 CD/DVD ve zarfın üzerinde sadece rumuz yazılı olacaktır. Kesinlikle etiket yapıştırılmayacaktır.
 Reklam filminin senaryosu ile çekili halinin bulunduğu CD/DVD ve katılım formu birlikte zarfa konularak
kapatılmalıdır.
 CD/DVD içerisinde sadece çalışma olmalı ve katılım formu kesinlikle konulmamalıdır. CD/DVD
içerisindeki dosyanın adı rumuzla aynı olmalıdır. (Ör: orman.doc, orman.pdf. orman.avi gibi)
Etkinlik Tasarımı
 Etkinlik tasarımı kapsamında, verilen briefe uygun olarak Ege Orman Vakfı tarafından düzenlenebilecek
ya da koordine edilebilecek bir etkinlik fikrinin, ne amaçla düzenlendiğini ve nasıl uygulamaya
geçirilebileceğine yönelik proje raporu hazırlanması istenmektedir.
 Etkinlik tasarımı fikirleri farklı farklı faaliyetlerden oluşan bir halkla ilişkiler kampanyası şeklinde değil,
tek bir ana fikir etrafında oluşturulmuş olan etkinliğin hazırlanmış raporu şekilde sunulmalıdır.
 Etkinlik tasarımı çalışmalarının metin kısmı A4 boyutta 5 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Yanında sunulmak istenen görsel çalışmalar ve tasarımlar 5 sayfaya ek olarak verilebilecektir.
 Etkinlik tasarımı çalışmaları A4 boyutta basılı olarak 3 kopya olarak ve 1 adet CD/DVD’de teslim
edilecektir.
 CD/DVD ve zarfın üzerinde sadece rumuz yazılı olacaktır. Kesinlikle etiket yapıştırılmayacak kalem ile
yazılacaktır.
 CD/DVD içerisinde sadece çalışma olmalı ve katılım formu kesinlikle konulmamalıdır. CD/DVD
içerisindeki dosyanın adı rumuzla aynı olmalıdır. (Ör: orman.doc, orman.pdf. orman.avi gibi).
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Yarışma için sunulan çalışmalarda aşağıda verilen değerlendirme kriterleri esas alınacaktır.






Katılım koşullarına uygun hazırlanıp hazırlanmadığı
Dil kurallarına uygunluğu
Özgün olması
Geliştirilen yaratıcı çözüme ve yaratıcı fikre
Çalışmanın ait olduğu kategorinin gerektirdiği teknik özelliklerin kullanımına
Yerel, ulusal ve evrensel kültür ve değerlere uygunluğuna
ÇALIŞMALARIN TESLİMİ
Çalışmalar Ege Orman Vakfı’na kapalı şekilde zarflanmış olarak teslim edilecektir.
Ege Orman Vakfı
Şair Eşref Bulvarı No:27/2 Kat: 1 Huzur İş Hanı Konak/İZMİR
Tel : (0232) 464 51 60
(0232) 463 80 80
Faks: (0232) 464 50 73
[email protected]
www.egeorman.org.tr
Download

Katılım Koşulları - Ege Üniversitesi