TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya’nın
Sosyo-Ekonomik Göstergeleri
Dr. Mehmet AKYOL
Manisa Bölge Müdürü
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Sunum İçeriği
•
•
•
•
•
•
•
Nüfus
Demografik Yapı
Eğitim
Kültür
Sağlık
İşgücü
Sanayi
Manisa Bölge Müdürlüğü
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret
Tarım
Motorlu Taşıtlar
Enerji
Çevre
Nüfus Projeksiyonları
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
NÜFUS
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya İli Nüfus Değişimi 2000-2013
680 000
660 000
656 903
640 000
620 000
600 000
590 496
583 910
580 000
573 421
571 804
572 059
560 000
565 884
564 264
540 000
520 000
500 000
2000
Manisa Bölge Müdürlüğü
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Ege Bölgesi Nüfusu-2013
9.000.000
8.000.000
9.897.313
10.000.000
7.000.000
4.061.074
6.000.000
5.000.000
346.508
572.059
707.123
1.000.000
866.665
2.000.000
963.464
3.000.000
1.020.957
1.359.463
4.000.000
0
Kütahya Nüfus Büyüklüğü bakımından Türkiye’de 36. sıradadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya İlçe Nüfusları-2013
300 000
249 558
250 000
200 000
150 000
101 471
100 000
65 993
50 921
50 000
22 193
17 815
15 901
13 974
10 531
7 726
7 374
5 563
0
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
3 039
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Ege Bölgesi İlleri Nüfus Yoğunluğu-2013 (kişi/km2)
400
338
350
300
250
200
150
130
104
100
100
82
67
65
49
50
48
0
Kütahya Nüfus Yoğunluğu bakımından Türkiye’de 60. sıradadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Nüfus Yoğunluğu (kişi/km2) - 2013
120
101
100
80
60
53
48
42
39
40
37
35
35
31
30
20
20
19
13
11
0
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya İli Nüfus Yapısı
% 33,2
189 933 kişi
Kent (%)
Kır (%)
% 66,8
382 126 kişi
Kütahya ili, kent nüfusu bakımından Türkiye’de 49.sıradadır.
(30 il büyükşehir belediyesi olduğu için nüfusun hepsi, kent nüfusu olarak
geçmektedir.)
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yıllık Nüfus Artış Hızı - 2012/2013 (‰)
20,0
18,1
15,0
13,7
14,2
13,8
13,5
12,3
9,8
10,0
4,5
5,0
0,0
-2,4
-5,0
Kütahya, en yüksek yıllık nüfus artış hızına sahip 71. il konumundadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DEMOGRAFİK YAPI
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya Kadın ve Erkek Nüfusu - 2013
Erkek
% 50,43
288 485 kişi
% 49,57
283 574 kişi
Kadın
Türkiye Genelinde Nüfusun %49,82’i Kadın, %50,18’i Erkek’tir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Cinsiyet Oranı- 2013
105
103,9
104
103
102
101
100,7
100,7
100,0
100
99
99,7
99,4
99,2
98,6
98,3
98
97
96
95
Cinsiyet oranı: Her 100 kadın için erkek sayısıdır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yaş ve Cinsiyete Göre
Kütahya ve Türkiye Nüfusu 2013
80,0
70,0
60,0
50,0
TR
Erkek
40,0
TR
Kadın
30,0
Kütahya
Erkek
20,0
Kütahya
Kadın
10,0
0,0
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Engelli Nüfus Oranı (%)
12,0
9,6
10,0
9,2
7,8
8,0
7,5
7,2
6,5
7,0
6,6
6,0
5,2
4,0
2,0
0,0
Türkiye
Denizli
Aydın
Uşak
Muğla
Kütahya
Afyonkarahisar
Manisa
İzmir
Kütahya ilinde en az bir engeli olan kişi sayısı 40 839’dur.
Kütahya ili, en az bir engeli olan kişi sayısının nüfusa oranında en yüksek orana sahip 50.ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Engelinin Türüne Göre Engelli Nüfus Oranı (%)
5,0
4,5
4,5
4,1
4,0
3,5
3,3
3,4
3,0
2,5
2,2
2,0
2,0
1,5
1,4
1,6
1,4
1,1
1,0
0,7
0,7
0,5
0,0
Görmede zorluk
yaşayanlar
Duymada zorluk
yaşayanlar
Konuşmada zorluk
yaşayanlar
Türkiye
Manisa Bölge Müdürlüğü
Yürümede, merdiven
Taşımada/
Yaşıtlarına göre
çıkmada/inmede zorluk tutmada zorluk yaşayanlar
öğrenmede/
yaşayanlar
basit dört işlem yapmada/
hatırlamada/
dikkatini toplamada
zorluk yaşayanlar
Kütahya
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Ortalama Hanehalkı Büyüklüğü- 2012
4,00
3,74
3,56
3,50
3,28
3,19
3,00
3,25
3,20
3,12
3,04
3,02
2,90
2,88
2,86
2,73
2,71
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Türkiye’nin Hanehalkı Büyüklüğü 3,7’dir.
Kütahya, en yüksek ortalama hanehalkı büyüklüğüne sahip 65.ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İlçe Bazında Doğum Sayıları-2012
3 500
3 161
3 000
2 500
2 000
1 500
1 313
1 000
663
642
500
267
204
163
143
143
80
68
52
21
0
Kütahya’da 2012 yılında toplam 6 920 doğum gerçekleşmiştir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İlçe Bazında Ölüm Sayıları - 2012
1 400
1 314
1 200
1 000
800
702
673
600
447
400
237
175
200
173
121
113
92
75
45
41
0
Kütahya’da 2012 yılında 4 208 ölüm gerçekleşmiştir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'daki Ölümlerin Nedenlerine Göre Dağılımı - 2012 (%)
50
45
% 44,6
40
35
30
25
20
% 17,4
% 16,2
15
%10,9
10
% 4,1
5
% 3,9
% 2,9
0
Dolaşım sistemi
hastalıkları
Kötü huylu tümörler
(malign
neoplazmlar)
Manisa Bölge Müdürlüğü
Solunum sistemi
hastalıkları
Dışsal yaralanma
Endokrin (iç salgı Sinir sistemi ve duyu
nedenleri ve
bezi, beslenme ve organları hastalıkları
zehirlenmeler
metabolizmayla ilgili
hastalıklar)
Diğer
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da Medeni Durum - (15+ yaş) 2012
% 2,4
% 7,5
Evli
% 22,5
Hiç evlenmedi
Eşi Öldü
% 67,7
Manisa Bölge Müdürlüğü
Boşandı
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kaba Evlenme Hızı – 2012 (‰)
8,5
8,26
8,14
8,03
8,13
8
7,68
7,64
7,61
7,49
7,5
6,99
7
6,5
6
Türkiye
Afyonkarahisar
Uşak
İzmir
Manisa
Aydın
Denizli
Muğla
Kütahya
Kütahya’da 2012 yılında 3 979 evlilik gerçekleşmiştir.
Kütahya Türkiye’de en yüksek Kaba Evlenme Hızı’na sahip 68. ildir.
Kaba evlenme hızı: Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen evlenme sayısıdır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kaba Boşanma Hızı – 2012 (‰)
3
2,73
2,56
2,37
2,5
2,37
2,06
2
1,76
1,64
1,64
1,5
1,32
1
0,5
0
Türkiye
İzmir
Muğla
Denizli
Uşak
Aydın
Manisa
Kütahya
Afyonkarahisar
Kütahya ‘da 2012 yılında toplam 932 boşanma olmuştur.
Kütahya Türkiye’de en yüksek Kaba Boşanma Hızı’na sahip 26. ildir.
Kaba boşanma hızı: Belli bir yıl içinde her bin nüfus başına düşen boşanma sayısıdır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da Göç - 2013
Kütahyalıların En Fazla Yaşadığı 5 İl
Kütahyalıların En Az Yaşadığı 5 İl
Yaşanılan İl
Kişi
O İlin Nüfusuna
Oranı
Yaşanılan İl
Kişi
O İlin Nüfusuna
Oranı
Kütahya
487 301
% 85,5
Bayburt
54
0,07%
İzmir
51 764
%1,3
Kilis
56
0,04%
Ardahan
62
0,06%
Iğdır
70
0,04%
Sinop
74
0,04%
İstanbul
29 665
% 0,2
Bursa
23 114
% 0,8
Manisa
20 906
%1,5
Diğer İllerde
Yaşayan Kütahya
Nüfusuna Kayıtlı
Kişi Sayısı
217 846
(Kütahya Nüfusuna Kayıtlı Kişi
Sayısının % 30,9)
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da Göç - 2013
Kütahya'da En Fazla Nüfusa Sahip 5 İl
Kütahya'da En Az Nüfusa Sahip 5 İl
Yaşanılan İl
Kişi
Kütahya
Nüfusu
İçindeki Oranı
(%)
Yaşanılan İl
Kişi
Kütahya
Nüfusu
İçindeki
Oranı (%)
Kütahya
487 301
% 85,5
Hakkari
86
0,02
Afyonkarahisar
10 226
% 1,8
Yalova
118
0,02
Eskişehir
6 676
% 1,2
Iğdır
163
0,03
Bursa
4 283
% 0,8
Şırnak
183
0,03
Balıkesir
3 926
% 0,7
Tunceli
185
0,03
Kütahya'da Yaşayıp
Diğer İller Nüfusuna
Kayıtlı Kişi Sayısı
82706
% 14,5
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'daki Konutların Isıtma Sistemi (%)
% 0,1
Soba (Doğalgaz
sobası dahil)
%12,5
Kat kaloriferi
% 24,2
Kalorifer (Merkezi)
% 63,2
Klima, elektrikli
ısıtıcı ve diğer
sistemler
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'daki Konutların Mülkiyet Durumu (%)
% 2,2
% 8,4
Ev sahibi
Kiracı
Lojmanda oturan
% 20,5
% 68,9
Manisa Bölge Müdürlüğü
Ev sahibi değil ama
kira ödemiyor
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya’daki Binaların İnşa Yılı (%)
30,0
24,6
25,0
22,8
20,0
18,5
18,9
21,8
19,0
15,9
15,0
13,4
11,310,8
10,0
7,8
5,9
5,0
1,5 1,6
2,7
3,7
0,0
1945 ve
öncesi
1946-1960
1961-1970
1971-1980
1981-1990
Türkiye
Manisa Bölge Müdürlüğü
1991-2000
2001 ve
sonrası
Bilinmeyen
Kütahya
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
EĞİTİM
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
6+ Yaşta Okuma Yazma Bilenlerin 6+ Nüfusa Oranı (%)- 2012
98
96,8
97
96,6
96,5
96,1
96
96,1
95,9
95,6
95,1
95
94
93,3
93
92
91
90
Kütahya, 6+ nüfusta okuma yazma bilen oranı en yüksek 3. ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İlçe Bazında 6+ Yaşta Okuma-Yazma Bilmeyenlerin Oranı (%)
- 2012
9,0
8,0
8,2
7,1
7,0
6,5
6,0
5,8
5,2
5,0
4,0
% 3,4
5,0
4,0
3,0
3,9
3,8
2,7
2,0
2,4
2,2
1,0
0,0
Kütahya İli
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
2,1
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya’da Eğitim Düzeyi (15+ Yaş) (%) – 2012
40,0
35,0
% 34,5
30,0
25,0
% 21,8
%19,2
20,0
15,0
10,0
% 8,0
% 7,5
% 4,5
5,0
% 3,5
% 0,5
% 0,4
% 0,1
0,0
İlkokul
mezunu
Lise veya
dengi okul
mezunu
Manisa Bölge Müdürlüğü
İlköğretim
mezunu
Yüksekokul
Okuma
Ortaokul veya
veya fakülte yazma bilen dengi okul
mezunu
fakat bir okul
mezunu
bitirmeyen
Okuma
yazma
bilmeyen
Bilinmeyen Yüksek lisans
mezunu
Doktora
mezunu
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İlköğretimde Net Okullaşma Oranı - 2011/2012 (%)
100,00
99,6
99,50
99,3
99,2
99,2
99,0
99,00
98,9
98,7
98,50
98,3
98,2
98,00
97,50
Kütahya İlköğretimde Net Okullaşma Oranı bakımından Türkiye’de 24. sıradadır.
Net okullaşma oranı: İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim
türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı (%)- 2012/2013
90,0
84,8
78,0
80,0
77,5
76,9
76,8
75,5
74,6
70,1
70,0
66,2
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Türkiye
Kütahya
İzmir
Uşak
Denizli
Muğla
Aydın
Manisa
Afyonkarahisar
Kütahya Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı bakımından Türkiye’de 12. sıradadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İlkokulda Öğretmen başına Düşen Öğrenci Sayısı- 2012/2013
25
20
20
18
17
16
16
16
16
15
15
Denizli
Uşak
15
10
5
0
Türkiye
Afyonkarahisar
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Kütahya
Kütahya, İlkokulda öğretmen başına düşen en düşük öğrenci sayısı bakımından 29. sıradadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
KÜLTÜR
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Bin Kişi Başına Kütüphanelerden Yararlanma Sayısı2012
600
489
500
428
389
400
300
360
258
228
214
200
100
85
70
0
Kütahya, bin kişi başına kütüphanelerden yararlanma sayısı açısından Türkiye’de 35.’dir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SAĞLIK
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Hastane Sayısı - 2012
60
56
50
40
30
30
23
23
22
21
20
13
8
10
0
İzmir
Manisa
Denizli
Muğla
AydIn
Afyonkarahisar
Kütahya
Uşak
Kütahya, Türkiye’de en fazla hastane sayısına sahip 39. ildir.
(Türkiye – 1 399 hastane)
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Hastane Yatak Sayısı - 2012
12.000
11.414
10.000
8.000
6.000
3.889
4.000
2.655
2.143
2.000
1.941
1.858
1.713
978
0
İzmir
Manisa
AydIn
Denizli
Afyonkarahisar
Muğla
Kütahya
Uşak
Kütahya, Türkiye’de en fazla hastane yatak sayısının olduğu 36. ildir.
(Türkiye - 173 481 hastane yatak sayısı)
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Yüzbin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı-2012
350
299
300
265
250
289
286
285
276
264
225
218
200
150
100
50
0
Türkiye’de Yüz Bin Kişi Başına Hastane Yatak Sayısı’nın en yüksek olduğu 19. il Kütahya’dır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Bebek Ölüm Hızı (Binde) - 2012
16
15,0
14,6
14
12,6
12
12,6
11,6
11,6
11,2
11,0
10
8,7
8
6
4
2
0
Türkiye
Uşak
Afyonkarahisar
Kütahya
Manisa
AydIn
Denizli
İzmir
Muğla
Türkiye’de Bebek ölüm hızının en düşük olduğu 50. il Kütahya’dır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İŞGÜCÜ
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İşgücüne Katılma Oranı (%) - 2012
58
56,8
56,7
55,8
56
55,8
55,5
53,4
54
53,2
52,6
52
50
50
48
46
44
42
40
Kütahya, Türkiye’de en yüksek İşgücüne Katılım Oranına sahip 32. ildir.
İşgücü oranı, işgücünün kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İstihdam Oranı (%) - 2012
56
53,4
54
52
53,4
52,8
52,3
51,1
51
50,4
50
48
46
45,4
45,3
44
42
40
Kütahya, en yüksek istihdam oranına sahip 26.ildir.
İstihdam oranı, istihdamın kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus içindeki oranıdır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İşsizlik oranı (%) - 2012
16
14,8
14
12
10
9,2
8
8
7,9
6,9
6
4,6
4,4
4,2
4,2
4
2
0
Kütahya, Uşak ile beraber en düşük işsizlik oranına sahip ildir.
İŞSİZLİK ORANI: İşsiz nüfusun işgücü içindeki oranıdır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SANAYİ
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da Ekonomik Faaliyetlerine Göre Girişimler - 2012
% 5,5
%3,8
Toptan ve perakende ticaret; motorlu
kara taşıtlarının ve motosikletlerin
onarımı
Ulaştırma ve depolama
% 5,4
% 38,2
% 8,0
Konaklama ve yiyecek hizmeti
faaliyetleri
İmalat
% 10,4
Diğer hizmet faaliyetleri
%10,5
% 18,3
İnşaat
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
Diğer
Kütahya İlinde toplam 22 862 girişim vardır. Bu sayı Türkiye’deki girişim sayısının % 0,7’sidir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
DIŞ TİCARET
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İthalat - 2013 (bin$)
12 000 000
10 653 240
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
3 242 170
2 349 645
2 000 000
299 733
203 118
133 509
129 698
88 613
0
İzmir
Manisa
Denizli
Aydın
Uşak
Muğla
Kütahya
Afyonkarahisar
Türkiye’de İthalatı en yüksek 36. il Kütahya’dır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İhracat - 2013 (bin$)
10 000 000
9 317 203
9 000 000
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
3 851 492
4 000 000
2 897 561
3 000 000
2 000 000
689 419
1 000 000
361 971
269 687
253 060
107 230
0
İzmir
Manisa
Denizli
Aydın
Afyonkarahisar
Muğla
Uşak
Kütahya
Kütahya, İhracatı en yüksek 50. ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) - 2013
450,0
408,5
400,0
350,0
300,0
230
250,0
202
200,0
150,0
124,6
123,3
118,8
87,5
100,0
82,7
60,3
50,0
0,0
Türkiye’nin İhracatın İthalatı Karşılama oranı en yüksek 59. ili Kütahya’dır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
TARIM
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya’da Bitkisel Üretim - 2013
Ürün
Yıl
Ölçü
Birimi
Vişne
2013
Ton
179.752
18.604
4
10,3
Kestane
2013
Ton
60.019
2174
7
3,6
Nohut
2013
Ton
506.000
21.390
8
4,2
Haşhaş (Kapsül)
2013
Ton
19.244
386
9
2
Haşhaş (Tohum)
2013
Ton
19.244
386
9
2
Biber (sivri)
2013
Ton
946.506
14.577
11
1,5
Buğday (durum)
2013
Ton
4.075.000
80.164
13
2
Fiğ (dane)
2012
Ton
114.218
1.293
14
1,1
Şekerpancarı
2013
Ton
16.483.308
231.374
17
1,4
Arpa (Diğer)
2013
Ton
7.340.000
120.291
19
1,6
Manisa Bölge Müdürlüğü
Türkiye Üretimi
Kütahya
Üretimi
Türkiye'deki
Sırası
Türkiye'deki
Payı (%)
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Vişne Üretimi (Ton)- 2013
70.000
60.921
60.000
50.000
40.000
35.163
30.000
18.604
20.000
10.000
2.749
2.287
1.188
502
282
146
Uşak
Denizli
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
0
Ege Bölgesi
Afyon
Kütahya
Kütahya, Vişne Üretiminde Türkiye’de 4. sıradadır.
Kütahya, Türkiye’deki toplam üretimin % 10,3’unu karşılamaktadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Nohut Üretimi (Ton) - 2013
80.000
76.153
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
25.804
21.390
20.000
12.200
9.096
10.000
6.095
1.159
293
116
Muğla
İzmir
Aydın
0
Ege Bölgesi
Uşak
Kütahya
Denizli
Manisa
Afyon
Kütahya nohut üretiminde Türkiye’de 8. sıradadır
Kütahya, Türkiye’deki toplam üretimin % 4,2’sini karşılamaktadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kestane Üretimi (Ton) - 2013
40.000
37.192
35.000
30.000
25.000
21.406
20.000
15.000
9.024
10.000
5.000
2.547
2.174
1.910
85
46
0
Afyon
Muğla
Uşak
0
Ege Bölgesi
Aydın
İzmir
Manisa
Kütahya
Denizli
Kütahya, Kestane Üretiminde Türkiye’de 7. sıradadır.
Kütahya , Türkiye’deki toplam üretimin % 3,6’sını karşılamaktadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Bitkisel Üretim Değeri (Bin TL) - 2012
18 000 000
16 000 000
15 430 072
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4.068.193
4 000 000
2.623.733
2 000 000
2.269.917
2.004.980
1.965.415
1.206.260
654.209
637.365
0
Türkiye’nin Bitkisel Üretim Değeri en yüksek 42. ili Kütahya’dır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Canlı Hayvan Üretim Değeri (Bin TL)-2012
12 000 000
10 018 872
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 420 897
2 000 000
1 455 694
1 430 813
1 241 715
1 226 381
815 559
751 062
676 751
0
Kütahya Canlı Hayvanlar Değeri bakımından Türkiye’nin en iyi 32. ilidir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Büyükbaş Hayvan Sayısı - 2012
2 500 000
2 040 962
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
473 938
320 978
304 189
243 522
224 846
176 869
173 023
123 597
0
Türkiye’deki büyükbaş hayvan varlığının % 1,2’si Kütahya’dadır.
Kütahya, en yüksek büyükbaş hayvan sayısına sahip 30. ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Küçükbaş Hayvan Sayısı-2012
5 000 000
4 500 000
4 304 665
4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
784 721
500 000
778 321
668 296
602 298
448 759
421 954
311 934
288 382
0
Türkiye’deki Küçükbaş Hayvan varlığının %1,2’si Kütahya’dadır.
Kütahya, en yüksek küçükbaş hayvan sayısına sahip 36. ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kümes Hayvanları Sayısı-2012
80 000 000
73 238 696
70 000 000
60 000 000
50 000 000
40 000 000
30 292 747
30 000 000
20 000 000
16 497 943
11 724 675
7 150 218
10 000 000
2 813 805
2 727 134
1 216 812
815 362
0
Türkiye’deki Kümes Hayvanlarının % 0,5’i Kütahya’dadır.
Kütahya, en yüksek kümes hayvanı sayısına sahip 31. ildir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADALET
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da İşlenen Suçlar (%)
70,0
60,0
58,9
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
10,4 8,4
5,3 4,9
2,5 2,3 1,8 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2
0,0
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da Yıllara Göre Güvenlik Birimine Gelen veya
Getirilen Çocuk Sayısı
3.000
2.438
2.500
2.129
2.000
1.679
1.500
1.328
1.440
1.000
500
0
2008
Manisa Bölge Müdürlüğü
2009
2010
2011
2012
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kütahya'da Geliş Nedenine Göre Güvenlik Birimine Gelen
veya Getirilen Çocuklar - 2012
1200
1128
1000
817
800
600
400
200
88
48
13
7
4
3
3
18
Evden kaçma
Buluntu
Kurumdan
kaçma
Kabahat
işleme
Madde
kullanımı
Diğer
0
Mağdur
Suça
sürüklenme
Manisa Bölge Müdürlüğü
Bilgisine
başvurma
Kayıp
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ULAŞTIRMA
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Bin Kişiye Düşen Motorlu Taşıt Sayısı – 2012
450
427
400
340
350
327
319
301
300
293
265
250
242
225
200
150
100
50
0
Türkiye
Muğla
Manisa
Aydın
Denizli
Uşak
Kütahya
İzmir
Afyonkarahisar
Kütahya Türkiye’de Bin Kişiye Düşen Motorlu Taşıt Sayısında 17. sıradadır.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı – 2012
180
167
160
143
140
140
139
136
125
120
114
100
113
89
80
60
40
20
Kütahya Bin Kişi Başına Otomobil Sayısı açısından Türkiye’de 10.’dur.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ENERJİ
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Kişi Başına Toplam Elektrik Tüketimi - (KWh)
4.500
4.147
4.000
3.500
3.000
2.500
2.827
2.788
2.634
2.490
2.379
2.345
1.862
2.000
1.693
1.500
1.000
500
0
Türkiye
İzmir
Uşak
Denizli
Muğla
Manisa
Kütahya
Aydın
Afyonkarahisar
Kütahya kişi başına toplam elektrik tüketimi açısından Türkiye’de 27.’dir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ÇEVRE
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Belediyelerde Kişi Başına Çekilen Günlük Su Miktarı
(Litre/Kişi-Gün)
400
364
350
300
250
216
200
227
211
207
192
188
183
156
150
100
50
0
Kütahya Kişi Başına Çekilen Günlük Su Miktarı bakımından Türkiye’de 51.’dir.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Belediyelerde Kişi Başı Günlük Atıksu Miktarı
(Litre/Kişi-Gün)
450,0
402
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
227
182
150,0
200
183
166
163
133
131
100,0
50,0
0,0
Kütahya Kişi Başına Çekilen Günlük Atıksu Miktarı bakımından Türkiye’de 19.’dur.
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Belediyelerce Kişi Başına Yapılan Yıllık Toplam Çevre Harcaması
(TL/Yıl)
180
166
160
140
120
114
107
95
100
87
78
80
58
60
56
50
40
20
0
Türkiye
İzmir
Manisa Bölge Müdürlüğü
Denizli
Muğla
Aydın
Kütahya
Uşak
Afyonkarahisar
Manisa
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
NÜFUS PROJEKSİYONLARI
Manisa Bölge Müdürlüğü
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Nüfus Projeksiyonları – Kütahya Toplam Nüfus
576 000
574 000
573 421
573 098
572 751
572 000
572 287
571 731
571 035
570 229
570 000
569 315
568 267
568 000
567 055
566 000
565 664
564 000
562 000
560 000
2013
2014
Manisa Bölge Müdürlüğü
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
09.11.2014
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Nüfus Projeksiyonları – Kütahya Ortanca Yaş
39
38,1
38
37,3
37
36,6
36
2013
35,5
35
34,6
2023
34
33,7
33
32
31
Toplam
Manisa Bölge Müdürlüğü
Erkek
Kadın
09.11.2014
Download

Slayt 1 - Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası