8
04.03.2014
KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile kabul edildi.
KARAR NO:2) Öğrenci işleri ile ilgili yazıların gündeme alınmasına oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:3) 10-12 Mart 2014 tarihleri arasında Kuşadası’nda düzenlenen “Kalıcı Organik
Kirleticiler Farkındalık Çalıştayı:Seralarda ve Diğer Çevresel Ortamlarda Pestisit ve POPs Kalıntıları
Çalıştayı”na Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim elemanlarından bildirili olarak katılacak olan
Doç.Dr.Nebile Dağlıoğlu ve Arş.Gör.Dr.Pınar Efeoğlu’nun Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye
İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner
Sermayesi) bütçesinden karşılanarak yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak 09-13 Mart 2014 tarihleri
arasında görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:4) 20-23 Mart 2014 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlenen “Aile Hekimliği
Araştırma Günleri”ne Aile Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Niteliksel Araştırma
Yöntemleri Kursunda eğitici olarak katılacak olan Prof.Dr.Nafiz Bozdemir, bildirili ve oturum başkanı
olarak katılacak olan Prof.Dr.Ersin Akpınar, oturum başkanı olarak katılacak olan Doç.Dr.Sevgi
Özcan’ın Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak yolluklu(karayolu) ve
gündelikli olarak 19-24 Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:5) 05- 09 Nisan 2014 tarihleri arasında San Diego/ABD’de düzenlenecek olan
“AACR 2014 Annual Meeting”e bildirili olarak katılacak olan Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı
Yrd.Doç.Dr.Atıl Bişgin’in üzere Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi
Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak
4.000TL (dörtbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak 04-10 Nisan 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:6) 26-27 Nisan 2014 tarihlerinde Prague/Çek Cumhuriyetinde düzenlenecek olan
“Uluslar arası BFM Çalışma Grubu Toplantısı”na ve 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan
“9.Çocukluk Çağı Lösemi Sempozyumu”na bildirili olarak katılacak olan Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Yurdanur Kılınç’ın Çukurova Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak 4.000TL (dörtbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli
olarak 25-30 Nisan 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:7) 16-21 Mayıs 2014 tarihlerinde Florida/ABD’de düzenlenecek olan “2014
Annual Meeting of the American Urological Association”a Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinden
bildirili olarak katılacak olan Prof.Dr.İ.Atilla Arıdoğan ve Yrd.Doç.Dr.Volkan İzol’un Çukurova
Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak her biri için 4.000TL (dörtbin) ödenek
ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak 15-22 Mayıs 2014 tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy
birliği ile karar verildi.
KARAR NO:8) Fakülte Yönetim Kurulunun 21.01.2014 tarih ve 3/5 sayılı kararı, 2014 yılı
yurt dışı ödeneklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden görüşüldü. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim
Dalı Başkanlığının 17.01.2014 tarih ve 20 sayılı yazısı ve ekinde alınan akademik kurul kararı
görüşüldü. Almanya Ernst Motitz Arndt Üniversitesi Greifswald Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir
Cerrahisi Bölümünde bir ay süreyle Nöroendoskopi eğitimi almak üzere Beyin ve Sinir Cerrahisi
Anabilim Dalı öğretim elemanı Arş Gör.Dr.Semih Kıvanç Olguner’in 01 Mart -01 Nisan 2014 tarihleri
arasında Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi) bütçesinden karşılanarak 3.000,00TL (üçbin) ödenek ile sınırlı
yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:9) Fakülte Yönetim Kurulunun 04.02.2014 tarih ve 5/3 sayılı kararı, 2014 yılı
yurt dışı ödeneklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden görüşüldü. 10-13 Şubat 2014 tarihleri arasında
San Diego/ABD’de düzenlenecek olan “Lysosomal Disease Network’s 10th Annewrsary World
Symposium”a bildirili olarak katılacak olan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim
üyesi Prof.Dr.Neslihan Önenli Mungan’ın Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp
Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden
karşılanarak 4.000 TL (dörtbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak 09-14 Şubat 2014
tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:10) Fakülte Yönetim Kurulunun 04.02.2014 tarih ve 5/4 sayılı kararı, 2014 yılı
yurt dışı ödeneklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden görüşüldü. 17-22 Şubat 2014 tarihleri arasında
Seattle/ABD’de düzenlenecek olan “66. AAFS Kongresine” Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim
Üyelerinden Prof.Dr.Mete Korkut Gülmen’in bildiri ile katılmak üzere Çukurova Üniversitesi Döner
Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak 4.000TL (dörtbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli
olarak 16-23 Şubat 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:11) Fakülte Yönetim Kurulunun 04.02.2014 tarih ve 5/5 sayılı kararı, 2014 yılı
yurt dışı ödeneklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden görüşüldü. 01-07 Mart 2014 tarihleri arasında
San Diego/ABD’de düzenlenecek olan “2014 USCAP Annual Meeting”e Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
öğretim üyelerinden dinleyici olarak katılacak olan Yrd.Doç.Dr.Arbil Açıkalın ve Yrd.Doç.Dr.Emine
Kılıç Bağır’ın yolluksuz-gündeliksiz olarak, bildiri ile katılacak olan Prof.Dr.Melek Ergin’in
Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak 4.000TL (dörtbin)
ödenek ile sınırlı yolluklu ve gündelikli olarak 28 Şubat-08 Mart 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:12) Fakülte Yönetim Kurulunun 04.02.2014 tarih ve 5/6 sayılı kararı, 2014 yılı
yurt dışı ödeneklerinin belirlenmesi nedeniyle yeniden görüşüldü.12-15 Mart 2014 tarihleri arasında
Brisbane/Avustralya’da düzenlenecek olan “APASL Kongresi”ne bildirili olarak katılacak olan
Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Hasan S.Z.Aksu’nun Çukurova Üniversitesi
Döner Sermaye İşletmesi (Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi Döner Sermayesi) bütçesinden karşılanarak 4.000TL (dörtbin) ödenek ile sınırlı yolluklu ve
gündelikli olarak 11-16 Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:13) Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığının 24.02.2014 tarih ve 59 sayılı
yazısı ve ekleri görüşüldü. SOS İSG Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
derslerini vermek üzere yapılan sözleşme gereği Prof.Dr.B.Elçin Yoldaşcan’ın hafta sonlarında saat
başı ders ücreti olarak 100TL+KDV ücretin eğitim merkezi tarafından Fakültemiz Döner Sermaye
hesabına yatırılmasının uygun olduğuna ve gereği için Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar
verildi.
KARAR NO:14) 2010111039 nolu Dönem III öğrencisi Muhammet Talha Biliktü’nün
rahatsızlığı nedeniyle 25.02.2014 tarihinde almış olduğu iki günlük raporunun uygun olduğuna,
öğrencinin ilgili tarihte giremediği Endokrin ve Üreme Sistemi Ders Kurulu teorik mazeret sınav
hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:15) 2010111130 nolu Dönem III öğrencisi Nihat Koç’un rahatsızlığı nedeniyle
25.02.2014 tarihinde almış olduğu iki günlük raporunun uygun olduğuna, öğrencinin ilgili tarihlerde
giremediği Endokrin ve Üreme Sistemi Ders Kurulu teorik mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği
ile karar verildi.
2
KARAR NO:16) 2013111198 nolu Dönem I öğrencisi Serkan Polat’ın rahatsızlığı nedeniyle
13.01.2014 tarihinde almış olduğu üç günlük raporunun uygun olduğuna, öğrencinin giremediği
15.01.2014 tarihinde yapılan Seçmeli Bilişim Teknoloji vize sınavına mazeret sınav hakkı verilmesine
oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:17) 2013111040 nolu Dönem I öğrencisi Ozan Bağcı’nın rahatsızlığı nedeniyle
11.02.2014 tarihinde almış olduğu on günlük raporunun uygun olduğuna, öğrencinin giremediği
13.02.2014 tarihinde yapılan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları vize sınavına mazeret sınav hakkı
verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:18) 2011111233 nolu Dönem I öğrencisi Mohammed Saber Rozi’nin
rahatsızlığı nedeniyle 13.02.2014 tarihinde almış olduğu iki günlük raporunun uygun olduğuna,
öğrencinin giremediği 13.02.2014 tarihinde yapılan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları vize
sınavına mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:19) 2012111240 nolu Dönem II öğrencisi Turgut Sultanov’un rahatsızlığı
nedeniyle 13.02.2014 tarihinde almış olduğu bir günlük raporunun uygun olduğuna, öğrencinin
giremediği 13.02.2014 tarihinde yapılan Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılapları vize sınavına mazeret
sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:20) Dönem II öğrencisi Ali Salgın’ın rahatsızlığı nedeniyle 28.02.2014 tarihinde
almış olduğu bir günlük raporunun uygun olduğuna, öğrencinin ilgili tarihte giremediği İngilizce
sınavı için mazeret sınav hakkı verilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:21) 26-27 Mart 2014 tarihlerinde Fakültemizde düzenlenecek olan “Bir
TÜBİTAK Projesi Nasıl Hazırlanır ve Yazılır” kursunda eğitim vermek üzere, Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Vahide Savcı, Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi öğretim üyesi Prof.Dr.Sibel Göksel’in Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
(Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi)
bütçesinden karşılanarak yolluklu(uçak) ve gündelikli, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Kansu Büyükafşar’ın yolluklu(karayolu) ve gündelikli olarak 2528Mart 2014 tarihleri arasında görevlendirilmelerine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:22) 12 Mart 2014 tarihinde Fakültemizde düzenlenecek olan “Sinema Günleri
Etkinliği” ne Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünden
katılacak olan Arş.Gör.Dr.Çağdaş Emrah Çağlıyan’ın Çukurova Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
(Ç.Ü.Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Döner Sermayesi)
bütçesinden karşılanarak yolluklu(uçak) ve gündelikli olarak 11-13 Mart 2014 tarihleri arasında
görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
KARAR NO:23) Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünün 28.02.2014 tarih ve 763-4701 sayılı
yazısı ve ekinde alınan Üniversitemiz Senatosunun 18.02.2014 tarih ve 3-6/1 sayılı kararı görüşüldü.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II öğrencisi Elçin Çakır’ın Fakültemiz Dönem I de
alması gereken bazı dersleri Dönem II, Dönem I de alması gereken bazı dersleri Dönem II de aldığı ;
dolayısı ile hali hazırda devam eden kuruldaki dersleri gördüğü belirlenmiştir. Ayrıca Ç.Ü.Tıp
Fakültesinde dönem esasına göre eğitim öğretim uygulandığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi ile müfredat
uyumsuzluğu olduğu dikkate alınarak Elçin Çakır’ın Fakültemizde özel öğrenci olarak devam
etmesinin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.
3
Dekan
Üye
Prof.Dr.Dilek ÖZCENGİZ
Prof.Dr.Ayhan USAL
Üye
Üye
Prof.Dr.İ.Atilla ARIDOĞAN
(Bulunamadı)
Doç.Dr. A.Barış GÜZEL
Üye
Prof.Dr.Tunay SARPEL
Üye
Doç.Dr.Özlem G.ÖZTÜRK
Üye
Yrd.Doç.Dr.Ö.Sunkar BİÇER
4
Download

8 04.03.2014 KARAR NO:1) Geçmiş tutanak okundu, oy birliği ile