ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT, İŞLETME FAKÜLTELERİ
2014-2015 ÖĞRETİM YILI İNTERNET BAŞVURU VE KAYIT DUYURUSU
Bu duyuru Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin aşağıda sıralanan kayıt türlerine İnternet Başvuru ve Kayıt işlemlerini
kapsamaktadır.
1- ÖSYS Ek Yerleştirme:
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine 2014 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Ek Yerleştirme ile
yerleştirilen adaylar,
2- Dikey Geçiş:
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Fakültesinin Önlisans Programlarından mezun olup Dikey Geçiş kapsamında
mezuniyet alanlarına göre, Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına doğrudan veya fark dersler alarak
başvuracak adaylar,
3- İkinci Üniversite:
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim-Öğretim yapan
Fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, okudukları veya mezun oldukları programlardan farklı
olmak kaydıyla Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri lisans/önlisans programlarının 1. yarıyılına başvuracak adaylar,
4- Lisans Tamamlama:
4 yıllık fakülte veya yüksekokullarda okumakta iken 2 yıllık önlisans diploması alarak ayrılanlardan Açıköğretim, İktisat,
İşletme Fakültelerinin 5. yarıyılına başvuracak adaylar, İnternetten başvurup kayıt yaptırabilirler.
İnternetten Başvuru Tarihleri
: 29 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayıp,
17 Ekim 2014 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir.
İnternetten Başvuru Adresi
: http://kayit.anadolu.edu.tr
İnternetten başvuru yapmayan adaylar kayıt yaptıramaz. İnternetten başvuru yapmak kayıt için yeterli değildir.
17 Ekim 2014 tarihinden sonra İnternetten veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi,
teknik arızalar veya İnternet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için
başvurunuzu son günleri beklemeden yapınız. İnternetten başvuru süresi kesinlikle uzatılmayacaktır.
Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu’nda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak
kayıt yaptırabilirler.
İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu, Öğrenci Kılavuzu ile Ölçme ve Değerlendirme Kılavuzuna http://ogrenci.anadolu.edu.tr
adresinden ya da http://kayit.anadolu.edu.tr İnternet başvuru sitesinden ulaşılabilir.
Kayıt İşlemleri
: 29 Eylül 2014 Pazartesi günü başlayıp,
15 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
16, 17 Ekim 2014 tarihlerinde mazeretli olanların kayıtları yapılacaktır.
11 Ekim 2014 Cumartesi günü AÖF büroları kayıt işlemleri için açık olacak ve kayıt yapılacaktır.
Adaylar, 29 Eylül - 15 Ekim 2014 tarihleri arasında illerde bulunan Açıköğretim Fakültesi bürolarına bizzat başvurarak kayıtlarını
gerçekleştireceklerdir. Bu tarihler arasında mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayanlar 16, 17 Ekim 2014 tarihlerinde bizzat
veya yakınları aracılığıyla kayıt yaptırabilirler. 17 Ekim 2014 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin
başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.
Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen
tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar Fakülteye kayıt hakkını kaybederler ve herhangi bir
hak iddia edemezler. Posta ile kayıt yapılmaz. İnternet Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.
Adaylar, 29 Eylül - 15 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacak ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye
Açıköğretim Duyurularından ulaşabilirler.
İLETİŞİM
e-Posta
: [email protected]
Çağrı Merkezi
: 444 10 26
AÖF Büro Adresleri : http://www.anadolu.edu.tr/tr/acikogretim-sistemi - Büro Adresleri
Download

anadolu üniversitesi rektörlüğü açıköğretim, iktisat, işletme