Eczaneler/ Eczacılarımız
Vergi Dairesinden onaylatılan EK 3B (EK5 Hâsılat Formu) Eczane hâsılat formunu bakıp
FarmaInbox HÂSILATIN GİRİLMESİ, Eczane hâsılatınızı farmainbox a kayıt yapılmaz ise SGK sözleşmesi gelmez.
Eczacılarımız/ Eczaneler 26 Martta Çarşamba Günü, Vergi Dairesinden onaylatılan EK 3B Eczane
hâsılat formunu bakıp
1. FarmaInbox programındaki Reçete Tevzi butonuna basacaktır.
2. SGK Sicil numarasını ve şifresini girecektir.
3. Reçete Tevzi Sistemi içerisindeki EBS butonuna basacaktır.
4- Sol tarafta ECZANE BİLGİ FORMU EK5 tıklayıp açılan pencereden
5. Eczacı Bilgi Sistemi açılacaktır. Eczacı Bilgi Sistemi'ndeki "Eczane Bilgi Formu EK-5" formunu doldurup,
hâsılatını girip kaydedecektir.
6-Sistemin verdiği PDF çıktısı yazıcıdan yazdırılmayacak Veya Sistemin verdiği PDF çıktısı Odamıza
Göndermesine Gerek Yoktur.
7- Sistemin verdiği PDF çıktısı Vergi Dairesinden onaylatmaya gerek yoktur. Onun yerine
8-Vergi Dairesinden alınan, Vergi Dairesi mühürlü ve ıslak imzalı onaylatılan Formu odamıza gönderecektir.
Eczaneler 26 Martta Çarşamba Günü, Vergi Dairesinden onaylatılan EK 5( veya EK3B hâsılat formunu) Eczane hâsılat
formu 3 tane alacaklar. 1 tanesini ilçelerdeki eczaneler ilçe temsilciklerimize,
İlçe temsilcikleri bulunmayan eczaneler ve Adıyaman da Merkezinde bulunan eczaneler 26 Martta Çarşamba günü 1
tanesini Odamıza bırakmanız gerekmektedir.
NOT:2014 Yılında Eczanesini yeni açılmış da olsa, hâsılat sıfırda olsa yukarda anlatılan işlemleri yapmak zorundadır.
BİLGİLENDİRME NOTU: Eczane Nakillerinde Sağlık Müdürlüğü tarafından Diploma fotokopisi istenmektedir. Bazı
Eczacılarımızın Diploma yerine Çıkış Belgesi vardır Sağlık Müdürlüğü çıkış belgesinin fotokopisini kabul etmemektedir. Çıkış
belgesi olan eczacılarımız Mezun olduğu Üniversiteden Diplomalarını almaları gerekmektedir. (“ilerde eczanelerini nakil etme
durumunda, bu durumu düşünerek şimdiden diplomalarını almaları gerekmektedir.”)
Download

Farmaİnbox a Eczane hasılatların girilmesi Resimli anlatım için