DUYURU
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisi’nin 1. dönem mutat 2014/ Ekim ayı toplantısı 02/10/2014
Perşembe günü saat 14.00 de
başlayıp gündemde yazılı işleri
görüşüp karara
bağlayacağından, Belediye Meclis Üyelerinin belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları
duyurulur.
G Ü N D EM
1-Şehir İçinde faaliyet gösteren Kooperatif Başkanlarının dolmuş ücretlerinin artırılması
isteği
hakkında İktisat Müdürlüğünün yazısı.
2- Şehir İçinde faaliyet gösteren Öğrenci Servisi Taşımacılığı yapan Kooperatif
Başkanlarının
Öğrenci Servis ücretlerinin artırılması isteği hakkında İktisat Müdürlüğünün yazısı.
3-Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 14.maddesi hakkında İmar ve Şehircilik
Müd.yazısı.
4- Giresun İl Müftülüğünün Fevziçakmak Mah. 1304 ada, 1-2 parselde kayıtlı taşınmazın
imar
planında değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
5-Milli Eğitim Müdürlüğünün Erikliman Mah. 1751 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın imar
planında
değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı
6-Murat Baker ve hissedarlarının Gedikkaya Mah.342 ada, 4-6 parselde kayıtlı
taşınmazlarının imar
planına değişiklik yapılması isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı..
7-Kayadibi Mahallesi Kayadibi caddesinde oturan Işık ve Hamzaoğlu ailelerinin Sokak
isimlerinin
değiştirilmesi isteği hakkında İmar ve Şehircilik Müd.yazısı.
8-Pazar yeri hakkında Zabıta Müdürlüğünün yazısı.
9- İmar planı değişiklikleri hakkında İmar komisyonunun raporu.
Download

02.10.2014 TARÄ°HLÄ° MECLÄ°S KARARÄ°