Mart Ayı İçin Tıklayınız.
B TİPİ ALTIN FONU (822-TTA)
01.04.2014-30.04.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU
I. FONU TANITICI BİLGİLER
a) Fonun Adı
b) Kurucunun Ünvanı
c) Yöneticinin Unvanı
d) Fon Tutarı
e) Fon Toplam Değeri
f) Tedavüldeki Pay Sayısı
g) Fonun Kuruluş Tarihi
h) Fonun Süresi
B TİPİ ALTIN FONU (822-TTA)
T. İŞ BANKASI A.Ş.
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
300.000.000,00
34.014.638,34
3.072.007.390,00
15.02.2011
Süresizdir
II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
a) Ay Sonu Pay Fiyatı
b) Önceki Ay Pay Fiyatı
c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı
d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı
e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı
f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi
g) Aylık Ort.Tedavül Oranı
h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı
i) Portföyün Ortalama vadesi
III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
1. Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Hazine Bonoları
KIYMET ADI
TOPLAM
3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri
KIYMET ADI
TOPLAM
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL)
KIYMET ADI
TOPLAM
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
0,011073
0,011302
-2,03
5,48
0,98
100,00
10,26
1,81
1,03
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
VADE TARİHİ
TOPLAM
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
TOPLAM
KIYMET ADI
TOPLAM
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER
1. Banka İştirak ve Hissedarları
KIYMET ADI
TOPLAM
2. Diğer Ortaklıklar
KIYMET ADI
TOPLAM
3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller
KIYMET ADI
TOPLAM
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
KIYMET ADI
TOPLAM
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
KIYMET ADI
Altin - TL
Altın - USD
TOPLAM
İ) DİĞER
1. O/N Repolar
KIYMET ADI
O/N TOPLAM
2. Vadeli Repolar
KIYMET ADI
VADELİ TOPLAM
3. Takasbank Repolar
a) Takasbank O/N Repolar
KIYMET ADI
TAKASBANK O/N TOPLAM
b) Takasbank Vadeli Repolar
KIYMET ADI
TAKASBANK VADELİ TOPLAM
TAKASBANK TOPLAM
REPOLAR TOPLAM
4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
KIYMET ADI
YATIRIM FONLARI TOPLAM
5. Vadeli Mevduatlar
BANKA
VADELİ MEVDUAT TOPLAM
6. VOB
7. Katılım Hesapları
BANKA
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
74,00
296,00
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
6.469.944,68
25.879.775,59
0,00
ORAN
19,24
76,95
0,00
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
VADE TARİHİ
02.05.2014
02.05.2014
NOMİNAL DEĞERİ
1.000.000,00
281.000,00
1.281.000,00
RAYİÇ DEĞERİ
1.000.280,24
281.063,05
1.281.343,29
ORAN
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
0,00
1.281.000,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
0,00
1.281.343,29
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
RAYİÇ DEĞERİ
0,00
ORAN
RAYİÇ DEĞERİ
ORAN
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
VADE TARİHİ
NOMİNAL DEĞERİ
0,00
ORAN
0,00
0,00
ORAN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,97
0,84
3,81
0,00
0,00
0,00
3,81
0,00
0,00
0,00
KATILIM HESAPLARI TOPLAM
IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
A) FON PORTFOY DEĞERİ
B) HAZIR DEĞERLER
C) ALACAKLAR
1) Kıymet Satım Alacağı
2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı
3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı
4) Diğer Alacaklar
D) BORÇLAR
1) Yönetim Ücreti
2) Cari Yıl Vergi Karşılığı
3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı
4) Kıymet Alım Borcu
5) Denetim Ücretleri Karşılığı
6) Diğer Borçlar
7) SSDF Gideri
FON TOPLAM DEĞERİ
0,00
0,00
33.631.063,56
446.224,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62.649,96
56.868,50
0,00
0,00
0,00
4.680,22
1.101,24
0,00
34.014.638,34
100,00
1,33
0,00
0,00
0,19
100,00
VOB - VADELİ İŞLEMLER
Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi)
Menkul Tanım
Vade
Pozisyon Sayısı
Uzlaşma Fiyatı
Menkul Tanım
Vade
Pozisyon Sayısı
Uzlaşma Fiyatı
Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi)
V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
AÇIKLAMA
İhraç İzin Ücretleri
İlan Gideri
Sigorta Ücretleri
Aracılık Komisyonları
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
Fon Yönetim Ücreti
Denetim Ücretleri
Katılma Belgesi Basım Ücreti
Vergi Resim Harç vb Giderler
Diğer
Toplam
TUTAR
0,00
0,00
3.993,90
838,37
43,36
56.868,50
322,50
0,00
129,40
392,73
62.588,76
ORAN
0,00
0,00
0,06
0,01
0,00
0,91
0,01
0,00
0,00
0,01
Download

Mart Ayı İçin Tıklayınız. a) Fonun Adı b) Kurucunun Ünvanı c