T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
Sayı:B.30.2.ODM.0.16.302.10.05/
Konu : İlitam (İlahiyat Lisans Tamamlama Ders İçerikleri)
SAMSUN
10/04/2012
İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM) Dersler ve içerikleri aşağıda belirtilmiştir.
Yrd. Doç. Dr. Muhittin DÜZENLİ
İLİTAM Program Koordinatörü
DERSLER
BİRİNCİ YIL
İKİNCİ YIL
ÜÇÜNCÜ SINIF
DÖRDÜNCÜ SINIF
5. Yarıyıl
7. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
TUK
Kodu
Dersin Adı
TU K
İLT 301
Kur’an-ı Kerim I
20 2
İLT 401
Kur’an-ı Kerim III
2 0 2
İLT 303
Arapça I
40 4
İLT 403
Tefsir Metinleri I
4 0 4
İLT 305
Fıkıh Usulü
40 4
İLT 405
İslam Hukuku II
4 0 4
İLT 307
Sistematik Kelam
40 4
İLT 407
İslam Felsefesi
4 0 4
İLT 309
Mantık
20 2
İLT 409
Hadis Metinleri I
4 0 4
İLT 311
Osmanlı Türkçesi
20 2
İLT 411
İslam Tarihi II
2 0 2
18
Toplam Kredi
Toplam Kredi
6. Yarıyıl
20
8. Yarıyıl
Kodu
Dersin Adı
TUK
Kodu
Dersin Adı
TU K
İLT 302
Kur’an-ı Kerim II
20 2
İLT 402
Kur’an-ı Kerim IV
2 0 2
İLT 304
Arapça II
40 4
İLT 404
Hadis Metinleri II
4 0 4
İLT 306
İslam Hukuku I
40 4
İLT 406
Tefsir Metinleri II
4 0 4
İLT 308
İslam Ahlak Felsefesi
20 2
İLT 408
Din Felsefesi
2 0 2
İLT 310
Felsefe Tarihi
20 2
İLT 410
Tasavvuf
4 0 4
İLT 312
İslam Tarihi I
40 4
İLT 412
Dinler Tarihi
4 0 4
18
Toplam Kredi
Toplam Kredi
20
DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YIL (ÜÇÜNCÜ SINIF) 5. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
İLT 301 KURANI KERİM I
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Kur’an-ı Kerim’i Okuyuş Şekilleri ve Temsili Okuma Esasları
Dudak Ta‘limi
Tecvid İlmi ve Maharic-i Huruf
Sıfat-ı Huruf
Med Hükümleri
Tenvîn ve Sâkin Nûn’un Hükümleri
Sâkin Mîm ve Râ’ya Ait Hükümler
Kalkale
İdğam ve Hükümleri
Lâm-ı Ta‘rif’e Ait Hükümler
Vakf ve İbtıdâ Kelımelerının Tarifleri
Vasıl ve Kuralları
İstiâze ve Besmele
ARAPÇA I
Arapça derslerinde, verilen metinler üzerinden konular anlatılmaktadır.
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
İLT 305 FIKIH USULÜ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Fıkıh Usûlüne Giriş, Şer'î Deliller, Kitap
Sünnet
İcma
Kıyas
Fer’î Deliller
Örf Sedd-i Zerai’, Şer’u Men Kablena, Sahabî Kavli
Hükümler
Hâkim
el-Mahkûm Aleyh
Kaynaklardan Hüküm Çıkarma (İstinbât) Metodları
Kullanıldığı Mana ve Manaya Delaletinin Açıklığı ve Kapalılığı Bakımından Lafızlar
Manaya Delâletinin Şekli Bakımından Lafızlar
Fıkıh Usûlü ile İlgili Diğer Bazı Konular
İLT 307 SİSTEMATİK KELAM
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
İslam Kelamının Ortaya Çıkışı
İslam Kelamının İlk Problemleri ve İnançsal Meshepler
İslam Kelamının Gelişim Süreci ve Kaynakları
Allah’ın Varlığı ve Delilleri
İslam Kelamında Yaratılış ve Alem
İslam Kelamında Bilgi Teorisi
İslam Kelamında İman-Amel İlişkisi
İslâm Kelâmında Nübüvvet Meselesi
İslam Kelamında İnsan Fiilleri ve İrade Hürriyeti
İslam Kelamında Ahlak Teorisi
İslam Kelamında Sebeplilik
İslâm Kelamında İmamet Meselesi
İslâm Kelâmında Âhiret İnancı
İLT 309 MANTIK
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Mantığın Tanımı, Temel Özellikleri ve Tarihçesi
Kavram, Kavram Çeşıtlerı ve Kavramlar Arası Ilışkıler
Önerme, Önerme Çeşitleri ve Önermeler Arası İlişkiler
Kanıt, Kanıt Çeşıtlerı ve Kanıtlamanın Genel Kuralları
İnformel Kanıtın Kısımları (Toulmin Modeli): İddia, Destek, Garanti
Tümdengelimsel Kanıtlar: Kıyasın Yapısı, Çeşitleri ve Kuralları
Yüklemli Kıyasın Şekilleri, Kuralları ve Modları
Şartlı Kıyasların Çeşitleri, Kuralları ve Öteki Bazı Kıyaslar
Tümevarımsal Kanıtlar: İndüktif, Kondüktif, Abdüktif ve Örnekli Kanıtlar
Analojik, Otoriteye Dayalı, Nedenli ve İstatistiki Kanıtlar
Mantık Yanıltmacaları: Perspektif, Prosedür, İfade ve Reaksiyon Hataları
Diyalektik, Diyalog Çeşitleri ve Tartışma Adabı
Retorik, Retoriğin Bileşenleri ve İkna Yöntemleri/Etik,Argümantasyon Ahlakı ve İyilikseverlik İlkesi
İLT 311 OSMANLI TÜRKÇESİ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Osmanlı Türkçesine Giriş
Türkçe Kelimelerin İmlası
Türkçe Eklerin İmlası
Arapça ve Farsça Kelimelerin Yapısı
Arapça Masdarlar
Arapça Masdarlar ve Mezid Fiil Kalıpları
Arapça İsimler ve Sıfatlar
Arapça Yapılı Tamlamalar
Farsça Tamlamalar
Metin Okuma ve Uygulama
Metin Okuma ve Uygulama(Edebi Metinler)
Metin Okuma ve Uygulama
Metin Okuma ve Uygulama
BİRİNCİ YIL 6. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
ILT 302 KURANI KERİM II
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Fatiha Suresi ve Tecvidi
Yapılışına Göre İdğam Çeşitleri Bakara Suresi 1-5 Ayetler
Bakara Suresi
Bakara Suresi 285-286. Ayetlerin Tilaveti ve Tecvid Tahlilleri
Yasin Suresi
Yâsîn Sûresi 13-27. Âyetlerin Tilâveti ve Tecvîd Tahlilleri
Yasîn Sûresi 3. Sahifesi
Yâsîn Sûresi 41-54. Âyetlerin Tilâveti ve Tecvîd Tahlilleri
Yasîn Sûresi 5. Sahifesi
Kur’an’ın Tilavet Uslubu
Yâsîn Sûresi 71-83. Âyetlerin Tilâveti ve Tecvîd Tahlilleri
Mülk Suresi 17. Ayetler
Mülk Sûresi 13-30. Âyetlerin Tilâveti ve Tecvîd Tahlilleri
Nebe Suresi
İLT 304 ARAPÇA II
Arapça derslerinde verilen metinler üzerinden konular anlatılmaktadır.
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
Arapça Metinler
İLT 306 İSLAM HUKUKU 1
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Toplum ve Hukuk
İslam Hukukuna Genel Bakış
İslam Hukukunun Tarihi Süreci
Meşhur İslam Hukuk Mezhepleri
Aile Hukuku
Evlilik (Nikah)
Evlilikten Doğan Malî Hak ve Sorumluluklar
Nikâh Aşamasıyla İlgili Fıkhî Sorunlar
Boşanma Sistemleri ve Boşanma İle İlgili
İslam Hukukunda Boşanma Yolları
Kişiler Hukuku
Uluslararası Hukuk (İslam Devletler Hukuku)
Ceza Hukuku
Cezalar, Çeşitleri
İLT 308 İSLAM AHLAK FELSEFESİ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Temel Kaynaklar
Belli Başlı Ekoller
Klasik Temel Erdemler
Erdem Etiğinin Yeniden Yapılandırılması
Genel İlkeler
Bireysel Ahlak
Aile Ahlakı
İş Ahlakı
Çevre Ahlakı
Toplumsal Ahlak
Manevi Ahlak
Öteki Dini Ahlaklarla Karşılaştırma
Batı Ahlak Felsefesiyle Karşılaştırma
Çözüm Bekleyen Ahlaki Bunalımlar
İLT 310 FELSEFE TARİHİ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Felsefe Nedir?
İlkçağ Felsefesi / Doğa Üzerine Felsefe (Sokrates Öncesi Dönem)
İlkçağ Felsefesi / İnsan Üzerine Felsefe
İlkçağ Felsefesi / Sistematik Felsefe
İlkçağ Felsefesi / Sistematik Felsefe (Aristoteles )
İlkçağ Felsefesi / Helenistik Felsefe
Ortaçağ Felsefesi / Patristik Felsefe
Ortaçağ Felsefesi / Skolastik Felsefe
Ortaçağ Felsefesi/İslam Felsefesi
Rönesans Felsefesi
17. Yüzyıl Felsefesi
18. Yüzyıl Felsefesi / Aydınlanma
19. Yüzyıl Felsefesi
20. Yüzyıl Felsefesi
İLT 312 İSLAM TARİHİ 1
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer Dönemi
Hz. Osman ve Hz. Ali Dönemi
Emevi Devletinin Kuruluş ve Yükseliş Dönemi
Emevi Devletinin Gerileme ve Çöküşü
Erken Dönem Abbasi Tarihi(745-847)
Geç Dönem Abbasi Tarihi
Endülüs Emevi Devleti
Emevi Kültür ve Medeniyeti
Abbasi Kültür ve Medeniyeti
Afrika’da Kurulan İslâm Devletleri
Abbasilere Tabi Hanedan Devletleri
Fatımiler ve Eyyübiler
Memlük Devletinin Siyasi Tarihi
Fatımiler, Eyyubiler, Memlûkler Kültür ve Medeniyeti
İKİNCİ YIL (DÖRDÜNCÜ SINIF) 7. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
İlt 401 KURAN-I KERİM III
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Fetıh 1-6
Fetih Suresi 7-14 Âyetlerin Tilâveti ve Tecvid Tahlillerifetıh 1-6
Fetih Suresi 15 - 20
Fetih Suresi 21-26 Âyetlerin Tilâveti ve Tecvid Tahlilleri
Fetih Suresi 27-29
Hûcürât Sûresi 1-7 Âyetlerin Tilâveti ve Tecvîd Tahlilleri
Hûcürât Sûresi 8-11
Hucurât Sûresi 12-14 Arası Âyetlerin Tilaveti ve Tahlîli
Hucurât Sûresi 15-18
Rahmân Sûresi 1-25
Rahmân Sûresi 26-40
Rahmân Sûresi 46-61
Rahmân Sûresi 62-78
İLT 403 TEFSİR METİNLERİ I
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Kur’ân Kavramı
Tefsir, Te’vil, Tercüme ve Meâl Kavramları
Kur’ân Kavramı
Müzzemmil Sûresi 10-14. Âyetler
Müzzemmil Sûresi 15-19. Âyetler
Müzemmıl Suresı 20. Ayet
Müddessir Sûresi 1-17. Âyetler
Müddessir Sûresi 18-31. Âyetler
Müddessir Sûresi 32-48. Âyetler
Müddessir Sûresi 49- 56. Âyetler
Müzzemmil Sûresi 20. Âyet
Kıyâmet Sûresi 13-30. Âyetler
Kıyâmet Sûresi 31-40. Âyetler
İLT 405 İSLAM HUKUKU II
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Borçlar Hukuku: Borcun Unsurları
Borcun Çeşitleri, Hükmü, İfayı Temin Yolları, Sona Ermesi, Nakli
Akit Çeşitleri
Faiz
Faizle İlgili Güncel Problemler Iı
Kredi Kartları
Eşya Hukukuna Giriş
Sınırsız Aynî Haklar (Mülkiyet)
Sınırlı Aynî Haklar (İrtifak Hakları)
İslam Miras Hukuku
Mirasçılar
Mirasçılar
Asabe (‫)عصبة‬
Zevi’l-Erhâm
İLT 407 İSLAM FELSEFESİ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
İslam Düşüncesının Temel Sorunları
İslam Felsefesinde Rasyonel Düşünme İmkanı:Kültürel Gelenekler
İslam Felsefesinde Rasyonel Düşünme İmkanı: Dini Metinler
İslam Felsefesinde Rasyonel Düşünme İmkanı: Dini Metinler
İslam Felsefesinde Rasyonel Düşünme İmkanı: Ontolojik Gelişim
İslam Felsefesinde Rasyonel Bilincin Gelişimi: Kurumsal Gelişim
İslam Felsefesinde Rasyonel Bilincin Gelişimi: Pratik Gelişim
İslam Felsefesinde Rasyonel Bilincin Gelişimi: Şehir ve Medeniyet
İslam Düşüncesinin Topografyası: Gerçeklik (Ontik ve Ontolojik)
İslam Düşüncesinin Topografyası: Değer (Hak) ve Hakikat
Osmanlı Düşüncesinin İslam Düşüncesi İçindeki Yeri: Metafiziksel Dönem
Osmanlı Düşüncesinin İslam Düşüncesi İçindeki Yeri: Felsefi Arayışlar Dönemi
Çağdaş İslam Düşüncesıne Panoramık Yaklaşım: Fazlur Rahman Örneğı
İLT 409 HADİS METİNLERİ 1
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Hz. Peygamber Döneminde Hadis
Hadis Edebiyatları
Buhari ve El-Cami’us-Sahih Adlı Eseri ve Kitâbu’l-İman Bölümünün Tanıtımı
Buhari ve El-Cami’us-Sahih Adlı Eseri ve Kitâbu’l-İman Bölümünün Tanıtımı
Buhârî, Kitâbu’l-Îmân (14-23. Bâblar)
Buhârî, Kitâbu’l-Îmân (24-35. Bâblar)
Buhârî, Kitâbu’l-Îmân (36-42. Bâblar)
Ebû Dâvud, Kitâbu’l-Edeb (1-21. Bâblar)
Ebû Dâvud, Kitâbu’l-Edeb (22-40. Bâblar)
Ebû Dâvud, Kitâbu’l-Edeb (41-55. Bâblar)
Ebû Dâvud, Kitâbu’l-Edeb (56-69. Bâblar)
Ebû Dâvud, İtâbu’l-Edeb (70-90. Bâblar)
Ebû Dâvud, Kitâbu’l-Edeb (91-103. Bâblar)
İLT 411 İSLAM TAİHİ II
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
Türklerın İslamiyeti Kabul Süreci Tolunoğulları, İhşidiler, Sacoğulları
Yarı Bağımsız Türk-İslam Devletleri
Bağımsız Müslüman Türk Devletleri
Yarı Bağımsız Türk-İslam Devletleri
Anadolu’da İlk Türk Beylikleri ve Türkiye Selçukluları
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti
Orta Asya'da Kurulan Türk İslam Devletleri
Hindistan ve İran’da Kurulan Türk-İslâm Devletleri
İdil (Volga) Bulgar Hanlığı ve Doğu Avrupa’da Kurulan Türk-İslam Devletleri
Anadolu Beylikleri Dönemi (İlhanlı Hâkimiyetinin Ardından Kurulan Türk Beylikleri)
Osmanlı Devleti’nin Kısa Tarihi
Osmanlı Devleti’nin Duraklama Dönemi
Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Medeniyet
İKİNCİ YIL (DÖRDÜNCÜ SINIF) 8. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ
İLT 402 KURANI KERİM IV
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
ÜNİTE 15
Leyl Suresi
Şems Suresi
Beled Suresi
Fecr Suresi 1-17
Fecr Suresi 17-30
Gaşiye Suresi
A’la Suresi
Tarık Suresi
Buruc Suresi
İnşikak Sûresi
Mutaffifin Suresi
Furkan (74-77) ve Rum (21) Âyetlerin Tilaveti ve Tecvid Tahlilleri
Bakara Suresi (153-157)
İnfitar Süresinin Tilaveti ve Tecvid Tahliller
Tekvir Suresi
İLT 404 HADİS METİNLERİ II
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Hadis Şerhçiliği
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, Kitâbu’l-İmân (31. Bâb Şerhi)
İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, Kitâbu’l-İmân (32. Bâb Şerhi)
İbn Hacer,Fethu'l-Bari,Kitabu'r-Rikak (3. Bab Şerhi)
Azimâbâdî, Avnu'l-Ma'bûd (11. Bâbın Şerhi)
Azimâbâdî, Avnu'l-Ma'bûd (12 ve 13. Bâbların Şerhi)
Azimâbâdî, Avnu'l-Ma'bûd (14 ve 23. Bâbların Şerhi)
Muhtelifu'l-Hadis İlmi ve İbn Kuteybe'nin Te'vilu Muhtelifu'l-Hadis Eserinden 29.Hadisin Okunm.
İbn Kuteybe'nin Te'vilu Muhtelifu'l-Hadis Adlı Eserinden 35. Hadisin Okunması
Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ (‫ اختالف أمتي رحمة للمؤمنيه‬Hadisi ve Şerhi)
Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ (‫ ) حب الوطه مه اإليمان‬Hadisi ve Şerhi)
Garibu’l-Hadis Edebiyatı ve İbn Esir’in En-Nihaye Fi Garibi’l Hadis Adlı Eseri
Rical Edebiyatı
İbnu’l-Esîr- Usdu’l-Gâbe (Abdullah B. Mes’ûd Maddesı
İLT 406 TEFSİR METİNLERİ II
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Mülk Sûresinin Tanıtımı ve 1-6. Âyetleri
Mülk Sûresının Tanıtımı ve 7-22. Âyetlerı
Mülk Sûresının Tanıtımı ve 23-30. Âyetlerı
Kalem Sûresinin Tanıtımı ve 1-7. Âyetleri
Kalem Suresi 8-33. Ayet
Kalem Sûresinin 34-52. Âyetleri
Hâkka Sûresinin Tanıtımı ve 1-12. Âyetleri
Hâkka Sûresinin Tanıtımı ve 13-37. Âyetleri
Hâkka Sûresinin 38-52. Âyetleri
Me‘Âric Sûresinin Tanıtımı ve 1-10. Âyetleri
Me‘Âric Sûresinin Tanıtımı ve 11-35. Âyetleri
Me‘Âric Sûresinin Tanıtımı ve 36-41. Âyetleri
Nûh Sûresinin Tanıtımı ve 1-12. Âyetleri
Nûh Sûresinin 13-28. Âyetleri
İLT 408 DİN FELSEFESİ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Din Felsefesi
Din Felsefesinin Metodu, Amacı ve İçerdiği Konular
Din Dili ve Tanrı’yı Konuşmak
Aşk, Akıl, İman
Ontolojik Kanıt ve Ahlak Kanıtı
Kozmolojik Kanıt ve Teleolojik Kanıt
Güzellik Kanıtı ve Ölümsüzlük Kanıtı
Teizm, Deizm, Panteizm, Panenteizm
Ateizm I
Ateizm Iı
Kötülük Sorunu
Ölümsüzlük Sorunu
Din-Bilim-Ahlak İlişkileri, Çevre Sorunu ve Doğa Teolojisi Gereksinimi
Kadın ve Aile
İLT 410 TASAVVUF
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11
ÜNİTE 12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Tasavvufun Temel Kaynakları
MİSTİSİZM ve TASAVVUF
Tasavvuf Konusu, Gayesı ve Dığer Ilımlerle Münasebetı
Tasavvufun Kökeni Tartışmaları, Tasavvuf ve Tarikatların Ortaya Çıkış Nedenleri ve Tasavvuf Algısı
Tasavvuf Tarihinin Dönemleri Zühd Dönemi ve Genel Özellikleri
Tasavvuf Dönemi
5. /11. Asırda Tasavvuf ve Tasavvuf Düşüncesinin Dönüşümü
Tarikatlar Dönemi ve Özellikleri
Tarikatlarda Müşterek Unsurlar
Belli Başlı Tarikatlar
Belli Başlı Tarikatlar Iı
Tasavvuf Kavramları, Makam-Hal-Vakt
Tasavvuf Kavramları - Tasavvufî Meseleler
Tasavvuf ve Tenkit
İLT 412 DİNLER TARİHİ
ÜNİTE 1
ÜNİTE 2
ÜNİTE 3
ÜNİTE 4
ÜNİTE 5
ÜNİTE 6
ÜNİTE 7
ÜNİTE 8
ÜNİTE 9
ÜNİTE 10
ÜNİTE 11-12
ÜNİTE 13
ÜNİTE 14
Dinler Tarihine Giriş
Gnostik Dinler
Hinduizm
Budizm
Caynizm (JAINISM)
Çin Dinleri Konfüçyanizm & Taoizm / Daoizm
Shintoism
Yahudilik
Yahudilik Iı
Hırıstıyanlığa Gırış İsa-Mesıh ve Öğretısı Pavlus ve Öğretısı
Hıristiyanlığın Tarihsel Gelişimi
Hıristiyanlık İnanç Esasları ve Doktrinleri
Hıristiyan İbadet ve Ritüelleri
Download

Sayı:B.30.2.ODM.0.16.302.10.05/ SAMSUN Konu : İlitam (İlahiyat