GENEL FİZİK
2013-2014 GÜZ DÖNEMİ
Ders İÇERİK
Oda: B-206
Yrd. Doç. Dr. Fikret KORUR
e-mail: [email protected]
Tlf: 213 40 20
Konu İçeriği

Birim Sistemleri / Hata Hesapları

Vektörler-Kuvvet

Mekanik: Hareket, hız ve ivme.

Kuvvet-Denge-Moment / Basit makineler

Dinamik

İş-Güç-Enerji / Enerji korunumu

Momentum / Momentumun Korunumu

Isı ve Sıcaklık: ısının kaynakları, yayılması, yalıtımı, genleşme; hal değişimi ve çevreye etkisi.

Ses: meydana gelişi, yayılması, özellikleri, yalıtımı, kaydı.

Basınç ve sıvılar.

Kütle çekimi / Yer küre ve uzay sistemleri / Yer kürenin hareketleri; gezegenler ve evren.

Elektrik: elektriksel kuvvetler, elektriksel alan, elektrik potansiyeli; elektrik akımı, direnç ve değişken direnç, ohm
kanunu, elektrik santralleri, elektrik enerjisinin nakli ve kullanımı.

Dalgalar ve Yayılması / Işık kaynakları, maddelerden geçişi ve yayılması, yansıma, aynalar, kırılma, mercekler, göz
ve görme, göz kusurları, optik araçlar.
Temel Ders Kaynakları
 Genel Fizik ve Teknolojinin Bilimsel İlkeleri – Hakan Şevki Ayvacı, Yüksel Çekbaş, Salih Değirmenci,
(2.Baskı)
Mustafa Erdemir, Mehmet Kara, Şenol Toprak
 Genel Fizik 1-2 – Kamil Temizyürek
 Fiziğin Temelleri – David Halliday, Robert Resnick
Yardımcı Ders Kaynakları
 Physics for Scientists & Engineers by Raymond A. Serway *
 Fundamentals of Physics, Extended by David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker *
 Conceptual Physics by Paul G. Hewitt
 Physics for Scientists and Engineers (3rd Edition) by Douglas C. Giancoli
 College Physics by Brian Jones, Randall D. Knight, Stuart Field (2007)
 Physics: Principles with Application by Douglas C. Giancoli
* Bu kitapların Türkçe çevirileri mevcuttur.
Ders Gereklilikleri
1. Derse düzenli devam etmek; verilen ödev problemleri çözmek.
2. Sınıf içi bilimsel tartışmalara ve konu anlatımlarına katılmak.
3. Bir ara sınav (vize) ve bir final sınavına katılmak.
4. Konu sonu tarama sınavları – Bu sınavlarda; bir önceki işlenen konuda, temel ders kaynakları
dışındaki kaynaklardan seçilecek kısa çözümlü / cevaplı sorular kullanılacaktır. Bu sınavların
zamanı önceden bildirilmeyecektir. Dersi alan tüm öğrenciler bu sınavlara girmek zorundadır.
Önerilen Web Sayfaları
www.guncelfizik.com
www.onlinefizik.com
www.lisefizik.com
www.e-egitimci.com
www.glenbrook.k12.il.us/gbssci/Phys/Class/BBoard.html
www.physicsclassroom.com
www.scientainment.com
Download

www.guncelfizik.com www.onlinefizik.com www.glenbrook.k12.il.us