01.05.2014 itibariyle kullanılmayan puanlarınız geçerliliğini yitirecektir
Katalogda yer alan görseller temsili olarak kullanılmış olup gerçeğiyle farklılık gösterebilir.
Katalogda yer alan görseller temsili olarak kullanılmış olup gerçeğiyle farklılık gösterebilir.
Katalogda yer alan görseller temsili olarak kullanılmış olup gerçeğiyle farklılık gösterebilir.
SANKO PARK KART HEDİYE PUAN KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI
• 18 yaşın üzerinde Türkiye’ de yaşayan her gerçek kişi
Sanko Park Kart Puan Kampanyasına katılmaya hak kazanabilmektedir. Başvurular yalnızca Gaziantep Sanko
Park AVM’ye ait olan Sanko Park kampanya başvuru
masalarında yapılmaktadır.
• Üye, herhangi bir formu imzalamamış olsa dahi, kartı
teslim almakla birlikte burada belirtilen üyelik koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.
• Sanko Park AVM tarafından kartın kullanma koşulları,
hediye çeşitleri ve hediyelerin puan değerleri tek taraflı
olarak değiştirilebilir.
• Üye, Sanko Park AVM tarafından belirlenen günlük
puan limitinden fazla alışveriş yaparak puan kazansa
dahi limitten fazla puanı Sanko Park Kartına işletemez.
Kart limitinin bir günde kazanabileceği en yüksek puan
miktarı Sanko Park AVM tarafından belirlenebilecek ve/
veya daha önce belirlenmiş puan miktarları değiştirilebilecektir.
• Hediye türleri puan miktarı ve puan kazanma şartları
Sanko Park AVM tarafından en yakın nitelik ve evsafta
katalog dışından veya içinden olmak şartıyla, istenildiği
zaman değiştirilebilir. Üye, Sanko Park AVM’nin hediye
puan uygulamasını ön bildirim yapmaksızın, herhangi
biri ihtar veya ihbara gerek olmaksızın durdurmaya, kaldırmaya, puanları sıfırlamaya veya azaltmaya ve değiştirmeye yetkili olduğunu kabul eder.
• Üye, Programın suistimali, kartın gerçek kullanım
amacı dışında kullanımı, hileli davranış ile karttan gereğinden fazla yararlanılmaya çalışılması veya fazladan
puan kazanmaya yönelik kanun dışı yöntemlerin kullanılmasının tespiti halinde üyeliğe ilişkin hak ve kazanımlarının geri alınacağını, gerekli görüldüğü takdirde kartının iptal edilebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, bu
konuda doğabilecek ihtilaflardan Sanko Park AVM’nin
sorumlu olmadığını, Sanko Park Kartını Sanko Park
AVM’nin onayı olmaksızın başkasına vermemeyi, verdiği
takdirde sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve üzerindeki tüm hakları kaybedeceğini kabul eder. Üye, kartının çalınması durumunda derhal Sanko Park AVM’nin
bu madde içeriğine ilişkin olarak her türlü hukuki ve cezai yola başvurma hakkı saklı tutulmaktadır.
• Müşterinin tercih ettiği ürün, stoksuzluk nedeniyle
temin edilemediğinde, müşteriye muadil ürün önerilir. Müşteri muadil ürünü tercih etmezse, tercih ettiği
ürün temin edilinceye kadar bekler ya da puanlarının
iadesini talep eder.
• Teslimat sırasında ürün paketinin açılarak hediyelerinizin sağlamlığı kontrol edilmelidir. Aksine davranış
halinde üye, aldığı hediyenin hasarlı olduğunu iddia edemez.
• Hediye talepleri Sanko Park AVM’yi arayarak telefon
ile internet vb. yöntemler kullanılarak yapılamaz. Hediye talebinin yapılabilmesi için üye, Sanko Park danışma
noktasından “Hediye Teslim ve başvuru formu” doldurmalıdı. Alınan başvurunun ardından haftanın belirli bir
gününde hediye teslimatı gerçekleştirilecektir.
• Sanko Park AVM katalogda bulunan hediyelerin herhangi birisi yerine ona en yakın puanlı hediyeyi veya en
yakın nitelik ve evsafta katalog dışından veya içinden hediye verme hakkını saklı tutar.
• Hediyeler stoklarla sınırlıdır ve Sanko Park AVM hediye çeşitlerini her zaman değiştirme hakkına sahiptir.
Hediye ürünler, katalogdaki ürünlerden model, desen,
ebat, özellik ve renklerde değişiklik olabilir. Bu anlamda
üyenin değişim talebinde bulunma hakkı yoktur.
• Hediye teslim başvuru formu doldurulduktan sonra
ürün teslimi talebinin alınması, üyelik sözleşmesinde ve
işbu hediye katalogunda yer alan tüm şartların kabulü
anlamına gelir.
• 15 Ocak 2014 tarihine kadar Sanko Park Kartına puan
yüklemesi yaptıran üye müşteriler, en geç 30 Nisan
2014 tarihine kadar, Sanko Park Kartında bulunan puanlarıyla kampanyaya katılmayan üye müşterilerin Sanko Park kartta bulunan puanlarının tamamı geçerliliğini
yitirecektir.
• Sanko Park Kart puan yükleme uygulaması, 15 Ocak
2014 tarihinden sonra bir daha ki bildirime kadar uygulanmayacaktır.
• Sanko Park AVM çalışanları, Sanko Park AVM’de mağazası ve/veya kiosk yahut stadında bulunan gerçek
kişiler ile şirketlerin yetkilileri ve bunların çalışanları,
Sanko Park AVM’de görevli temizlik, teknik servis ve
güvenlik firmaları yetkilileri ve bu firmaların çalışanları
ile tüm sayılanların birinci dereceden akrabaları kampanyaya katılamazlar. Kampanyaya katıldıklarının tespiti
durumunda karttaki puanlar geçerliliğini yitirerek kart
iptal edilecek olup Sanko Park AVM tarafından her türlü
hukuki ve cezai yola başvurulabilecektir. Ayrıca bu şeklide üyenin bir kazanımı oldu ise Üye derhal Şirkete bu
bedeli nakden öder.
Download

01.05.2014 itibariyle kullanılmayan puanlarınız geçerliliğini yitirecektir