ÖNCÜ FİKİRLERDEN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİYE
Ta r i h ç e
Kuruluş:
2007: Danimarka ve İsveç’te yaşayan Türk iş ve bilim adamları.
Atılımlar:
2007: Türkiye’deki ilk ve tek stent ve balon üreticisi Nemed Tıbbi Ürünler San.ve
Dış Tic. Ltd. Şti.’nin satın alınması.
2009: Dünyaca ünlü firmalara kateter üretimi yapan In-Vivo’nun satın alınması.
Fabrikamız
2009 yılında 5.500 m2’lik üretim tesisi Çatalca Serbest Bölgesi
Avrupa’nın en büyük Class 10.000 temiz odalarından biri
Şirketimiz
Tamamen Türk sermayeli
Çalışan sayımız 187
Distribütör ağımız 9 ay içinde 30 ülkeye ulaştı
Amacımız, 2010 sonuna kadar ülke sayımızı 70 üzerine çıkarmak
Te k n o l o j i m i z
Yüksek teknolojik özelliklere sahip cihaz ve araçlar
GMP koşullarına uygun A’dan Z’ye bir üretim süreci
In Vivo’nun 30 yıllık anjiyo kateterleri deneyimi
Yüksek Vizyon, Lider Ruh
Türkiye’deki ilk ve tek stent ve balon üreticisi Alvimedica,
girişimsel kardiyoloji alanında müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap
verecek yüksek teknoloji ürünleri üretmektedir.
Amacımız, 5 yıl içinde dünyada girişimsel kardiyoloji alanındaki
ilk 5 firmadan biri olmaktır.
Müşteri İlişkilerimiz
Alvimedica, sahip olduğu tecrübeli saha ekibi ve uluslararası
distribütör ağı ile yurtiçi ve yurtdışındaki girişimsel kardiyologlara
hizmet vermektedir.
AR-GE
Sahip olduğumuz geniş ürün gamımızın yanısıra girişimsel kardiyoloji
alanında kullanılan tüm ürünleri üretmek amacıyla farklı AR-GE ve ÜR-GE
çalışmalarımız devam etmektedir.
Proje Ortaklarımız
ABD
Prof. Dr. Renu Virmani, CvPath International Registry of Pathology ABD
Prof. Dr. Banu Onaral, Drexel University, ABD
Prof. Dr. Peter I. Lelkes, Drexel University, ABD
ALMANYA
Prof. Dr. Nicolaus Reifart, Main Taunus Klinik, Almanya
AVUSTURYA
Prof. Dr. Marian Gyöngyösi, Medical University of Vienna, Avusturya
TÜRKİYE
Prof. Dr. Yıldız Özsoy, İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Aytül Erçil, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Alpay Taralp, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Engin Akkaya, Bilkent Üniversitesi
Ass. Prof. Dr. Cengizhan Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi
Ass. Prof. Dr. Sevil Dinçer, Yıldız Teknik Üniversitesi
Ass. Prof. Dr. Gamze Torun Köse, Yeditepe Üniversitesi
Proje Ortaklarımız
Hemoteq, Almanya
Hydromer, ABD
STI Laser Industries, İsrail
Zeus Inc., ABD
Hacettepe Üniversitesi, Türkiye
Ürünlerimiz
STENTLER
İLAÇ SALINIMLI STENTLER
CORAXEL
ÇIPLAK METAL STENTLER
EPHESOSTM II STS
CONSTANT STS
COMMANDER CoCr STS
K AT E T E R L E R
ALVISION DIYAGNOSTIK KATETER
ALVIGUIDE KILAVUZ KATETER
B A L O N K AT E T E R L E R
TURQUOISETM PTKA
INVADERTM PTKA
INVADERTM CTO
Stentler
İlaç Salınımlı Stentler
CORAXEL
%100 biyobozunur polimer
Atrombojenik katman
Düşük Paklitaksel dozu (0,25 µg/mm2)
Çıplak Metal Stentler
Paslanmaz Çelik
EPHESOS II
C O N S TA N T
Yüksek radyal dayanım
Optimum esneklik
Kalsifik lezyonlar için
80 mikron
2 – 4,5 mm / 6 – 32 mm
Yüksek esneklik
Optimum radyal dayanım
Bifurkasyon
80 mikron
2,5 – 4 mm / 9 – 32 mm
Çıplak Metal Stentler
Kobalt Krom
COMMANDER
İnce strat (70 mikron)
Optimum radyal dayanım ve esneklik
Nikel alerjisine karşı
2 – 4,5 mm / 9 – 32 mm
Kateterler
A LV I S I O N D İ A G N O S T İ K K AT E T E R
X-Large iç lümen
Kolay enjeksiyon
Daha iyi damar dolumu
Yüksek görüntüleme kalitesi
4F’in özel tasarımı ile Radyal girişim
İtilebilirlik
Şekil hafızası
Tüm anjiyo vakalarında başarı
Kateterler
ALVIGUIDE - KILAVUZ KATETER
Optimum itilebilirlik
Kink rezistansı
Tork kontrolü
Atravmatik uç
İzlenebilirlik
Geniş iç lümen sayesinde istenen performans elde edilir.
Back-up desteği ile kıvrımlı anatomilerde zor lezyonlara ulaşmayı sağlar.
Balon Kateterler
T U R Q U O I S E TM P T K A
Esnek ve dayanıklı balon malzemesi
Homojen balon açılımı
Hidrofilik kaplama ve Karbon kaplı iç lümen sayesinde kolay itilebilirlik
Üç yaprak katlama
Balon Kateterler
I N VA D E R TM P T K A
Sub total (%95) lezyonlar için
Düşük giriş profili: 0.0158”
Hidrofilik kaplama ve Karbon kaplı iç lümen sayesinde kolay itilebilirlik
Homojen balon açılımı
Balon Kateterler
I N VA D E R TM C T O
%100 tıkalı lezyonlar için
Düşük giriş profili: 0.0158”
Esnek ve dayanıklı balon malzemesi
Ekstra destek sağlayan şaft malzemesi ile mükemmel itilebilirlik
Gelecek Ürünlerimiz
DES: CORACTO
DİAGNOSTİK KILAVUZ TEL: ALWIRE
PTCA KILAVUZ TEL : NEVIGUIDE PTKA
CTO KILAVUZ TEL: NEVIGUIDE CTO
OTW BALON: INVADER OTW
NC BALON: INVADER NC
teşekkürler..
Download

ÖNCÜ FİKİRLERDEN YENİLİKÇİ TEKNOLOJİYE