2. SINIF 1. DERS KURULU (DOLAŞIM SİSTEMİ) 15 EYLÜL – 24 EKİM 2014 Sınıf Koordinatörü :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ
Sınıf Koordinatör Yardımcısı :Yrd.Doç.Dr. Gülşah AŞIK
Ders Kurulu Sorumlusu :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:Yrd.Doç.Dr. Gülşah AŞIK
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:Yrd.Doç.Dr. Yücel GÖNÜL
:Öğr.Grv.Dr. Betül DEMİRCİLER YAVAŞ TIP DERSLERİ DERS SAATLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM ANATOMİ 13
FİZYOLOJİ 28 18 9(X2) 27 4 ‐ 4 28 2(X2) 30 10 ‐ 10 101
10
31
132 HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ TIBBİ BİYOKİMYA TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MESLEKİ İNGİLİZCE II TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
8(X2)
10(X2) + 2(X4) ‐ * Seçmeli Dersler 22 Öğretim üyesi tarafından Pratik ders olarak verilmektedir. 21 40 10 Yrd.Doç.Dr. Ozan TURAMANLAR
Doç.Dr. Nuray ÖZTAŞAN, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ Doç.Dr. Murat TOSUN, Öğr.Gör.Dr.Yasemin YÜKSEL Prof.Dr. Ahmet KAHRAMAN Doç.Dr. Recep KEŞLİ, Yrd.Doç.Dr. Gülşah AŞIK DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ Doç.Dr. Mehmet Ali SÖZEN Prof.Dr. Kağan ÜÇOK, Doç.Dr. M. Ali SÖZEN, Doç.Dr. A.Afşin KUNDAK, Doç.Dr. Yüksel ELA, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ 157 158 SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 PAZARTESİ ANATOMİ Kalp ve perikardium‐1 O. TURAMANLAR Ders Kurulu Tanıtımı 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kalbin histolojisi ve embriyolojisi M. TOSUN 6. 14:00‐ 14:50 SALI
2. SINIF 1. KURUL
1. HAFTA (15 EYLÜL – 19 EYLÜL 2014) ÇARŞAMBA MİKROBİYOLOJİ Enfeksiyon epidemiyolojisi R. KEŞLİ ANATOMİ Kalp ve perikardium‐2 O. TURAMANLAR PRATİK A ANATOMİ Kalp ve perikardium O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kan Damarlarının Histolojisi ve Embriyolojisi M. TOSUN FİZYOLOJİ Kalp kasında yapı ve fonksiyon ilişkileri A.GENÇ FİZYOLOJİ Kalbin ileti sistemi A.GENÇ PRATİK B HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kan Damarlarının Histolojisi M. TOSUN PERŞEMBE
FİZYOLOJİ Hemodinami A.GENÇ FİZYOLOJİ Arteriyel ve venöz sistemin işlevleri A.GENÇ MİKROBİYOLOJİ Moleküler tabanlı tanı metodları ve klinik mikrobiyolojide kullanım alanları R. KEŞLİ CUMA
FİZYOLOJİ Kanın kompozisyonu ve fonksiyonları N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Eritrosit sentezi, yapısı ve fonk. N. ÖZTAŞAN MİKROBİYOLOJİ Mikrobiyolojide örnek alımı ve transportu G. AŞIK MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 BİYOKİMYA Hemoglobinin yapı ve fonk. A. KAHRAMAN PRATİK B ANATOMİ Kalp ve perikardium O. TURAMANLAR PRATİK A HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kan Damarlarının Histolojisi M. TOSUN SEÇMELİ DERSLER SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 159 2. SINIF 1. KURUL
2. HAFTA (22 EYLÜL – 26 EYLÜL 2014) SALI
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ ANATOMİ Toraks duvarı anatomisi ve diyafragma O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kalbin ve kan damarlarının konjenital malformasyonları M. TOSUN MİKROBİYOLOJİ Bakterilerin üretilmesi ve besiyerleri R. KEŞLİ ANATOMİ Mediasten ve büyük damarlar O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kan Dokusu Histolojisi ve Embriyolojisi M. TOSUN FİZYOLOJİ Demir metabolizması N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Hemoglobin sentezi ve bozuklukları N. ÖZTAŞAN PRATİK B ANATOMİ Toraks duvarı anatomisi ve diyafragma O. TURAMANLAR PRATİK A FİZYOLOJİ Kalp sesleri A.GENÇ PRATİK B ANATOMİ Mediasten ve büyük damarlar O. TURAMANLAR PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Kan Dokusu Histolojisi M. TOSUN PRATİK B FİZYOLOJİ Kanama – pıhtılaşma zamanı ve Hb tayini N. ÖZTAŞAN PRATİK A ANATOMİ Toraks duvarı anatomisi ve diyafragma O. TURAMANLAR PRATİK B FİZYOLOJİ Kalp sesleri A.GENÇ PRATİK A ANATOMİ Mediasten ve büyük damarlar O. TURAMANLAR PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Kan Dokusu Histolojisi M. TOSUN PRATİK A FİZYOLOJİ Kanama – pıhtılaşma zamanı ve Hb tayini N. ÖZTAŞAN PERŞEMBE
FİZYOLOJİ Kalp aktivitesinin kontrolü A.GENÇ CUMA
FİZYOLOJİ Eritrositle ilgili hastalıklar N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Trombositler N. ÖZTAŞAN MİKROBİYOLOJİ
Bakteri fizyolojisi, metabolizması ve genetiği G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ Bakterilerde duvar yapısı, boyalar G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ Bakteri antijenleri , Virülans ve Patojenite G. AŞIK MESLEKİ İNGİLİZCE II PRATİK A MİKROBİYOLOJİ Aglütinasyon ve presipitasyon yöntemleri R. KEŞLİ SEÇMELİ DERSLER PRATİK B MİKROBİYOLOJİ Aglütinasyon ve presipitasyon yöntemleri R. KEŞLİ 160 SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 PAZARTESİ ANATOMİ Sistemik, pulmoner ve fetal dolaşım O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Hemopoez M. TOSUN HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kemik iliği Histolojisi M. TOSUN SALI
2. SINIF 1. KURUL
3. HAFTA (29 EYLÜL – 03 EKİM 2014) ÇARŞAMBA MİKROBİYOLOJİ İmmün Sisteme Giriş R. KEŞLİ ANATOMİ Lenfatik sistem O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ İmmun Sistem Histolojisi Y.YÜKSEL FİZYOLOJİ Trombositin hemostazdaki rolü N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Plazma proteinleri N. ÖZTAŞAN PERŞEMBE
CUMA
FİZYOLOJİ Elektrokardiyografi A.GENÇ MİKROBİYOLOJİ Doğal Bağışıklık R. KEŞLİ Kurban Bayramı Arifesi 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 PRATİK A HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kemik iliği Histolojisi ve Hemopoez M. TOSUN PRATİK B FİZYOLOJİ Kan grubları ve Htc tayini N. ÖZTAŞAN PRATİK A FİZYOLOJİ Lökosit formülü N. ÖZTAŞAN MESLEKİ İNGİLİZCE II PRATİK B HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Kemik iliği Histolojisi ve Hemopoez M. TOSUN PRATİK A FİZYOLOJİ Kan grubları ve Htc tayini N. ÖZTAŞAN PRATİK B FİZYOLOJİ Lökosit formülü N. ÖZTAŞAN SEÇMELİ DERSLER 2. SINIF 1. KURUL
4. HAFTA (06 EKİM – 10 EKİM 2014) SAAT PAZARTESİ SALI 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Timus Embriyolojisi Histolojisi Y.YÜKSEL HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ
Lenfatik Sistem Embriyolojisi Histolojisi Y.YÜKSEL FİZYOLOJİ Arteriyel basıncın düzenlenmesi A.GENÇ FİZYOLOJİ Lökosit tipleri ve fonk N. ÖZTAŞAN MİKROBİYOLOJİ Antijenin Yakalanması ve Lenfositlere Sunumu R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Edinsel İmmün Sistemde Antijen Tanıma R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Hücre Aracılı Ümmün Yanıtlar R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Hücresel İmmünitenin Efektör Mekanizması R. KEŞLİ MESLEKİ İNGİLİZCE II PRATİK A‐1 FİZYOLOJİ EKG A.GENÇ SEÇMELİ DERSLER PRATİK A‐2 FİZYOLOJİ EKG A.GENÇ FİZYOLOJİ Elektrokardiyografi A.GENÇ 4. 11:30‐ 12:20 KURBAN BAYRAMI 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 KURBAN BAYRAMI FİZYOLOJİ Kan akımının lokal kontrolü A.GENÇ PRATİK A HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Timus Histolojisi Y.YÜKSEL PRATİK B HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Timus Histolojisi Y.YÜKSEL 7. 15:00‐ 15:50 SERBEST ÇALIŞMA 8. 16:00‐ 16:50 161
162 2. SINIF 1. KURUL
5. HAFTA (13 EKİM – 17 EKİM 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 PAZARTESİ ANATOMİ Dolaşım sistemi klinik Anatomisi KARDİOLOJİ HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Dalak Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL PRATİK B HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Dalak Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL PRATİK A HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Dalak Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL BİYOKİMYA Hemoglobin metebolizması A. KAHRAMAN SALI MİKROBİYOLOJİ Hümoral İmmün Yanıtlar R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Hümoral İmmünitenin Efektör Mekanizması R. KEŞLİ PRATİK A
HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Lenfatik Sistem Embriyolojisi Histolojisi Y.YÜKSEL PRATİK B
HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Lenfatik Sistem Embriyolojisi Histolojisi Y.YÜKSEL PRATİK B ANATOMİ Genel pratik O. TURAMANLAR PERŞEMBE MİKROBİYOLOJİ İmmünolojik Tolerans ve Otoimmünite R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Tümörlere ve nakil Dokularına Karşı İmmün Yanıtlar R. KEŞLİ FİZYOLOJİ Mikrodolaşım ve lenfatik sistemin işlevleri A.GENÇ FİZYOLOJİ İmmün sistem N. ÖZTAŞAN PRATİK B‐1 FİZYOLOJİ EKG A.GENÇ FİZYOLOJİ Koroner dolaşım A.GENÇ MİKROBİYOLOJİ Aşırı Duyarlılık Hastalıkları R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ
Doğumsal ve Edinsel İmmün Yetersizlikler R. KEŞLİ CUMA FİZYOLOJİ Hemostaz N. ÖZTAŞAN MİKROBİYOLOJİ
Aşılar ve Antiserumlar R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ
Klinik mikrobiyolojide antijen‐antikor reaksiyonları R. KEŞLİ MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA PRATİK A ANATOMİ Genel pratik O. TURAMANLAR PRATİK A FİZYOLOJİ Eritrosit ve lökosit sayımı A.GENÇ ÇARŞAMBA PRATİK B FİZYOLOJİ Eritrosit ve lökosit sayımı A.GENÇ PRATİK B‐2 FİZYOLOJİ EKG A.GENÇ SEÇMELİ DERSLER SAAT 2. SINIF 1. KURUL
6. HAFTA (20 EKİM – 24 EKİM 2014) ÇARŞAMBA PAZARTESİ SALI
SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA PERŞEMBE
CUMA
SERBEST ÇALIŞMA TEORİK SINAV 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 163
PRATİK SINAVLAR 164 2. SINIF
2. DERS KURULU (SOLUNUM SİSTEMİ + PDÖ) 27 EKİM – 05 ARALIK 2014 Sınıf Koordinatörü :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ Sınıf Koordinatör Yardımcısı :Yrd. Doç.Dr. Gülşah AŞIK
Ders Kurulu Sorumlusu : Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Gülşah AŞIK Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:Öğr.Grv.Dr. Münevver DERELİ :Öğr.Grv.Dr. Ayhan PEKTAŞ DERS SAATLERİ TIP DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM ANATOMİ 10 8(X2) 18 Yrd.Doç.Dr. Yücel GÖNÜL FİZYOLOJİ 11 2(X4) 13 Prof.Dr. Kağan ÜÇOK, Yrd.Doç.Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ 8 12 Öğr.Gör.Dr.Yasemin YÜKSEL TIBBİ MİKROBİYOLOJİ 35 4(X2) 8(X2) 43 Doç.Dr. Recep KEŞLİ, Yrd.Doç.Dr. Gülşah AŞIK PROBLEME DAYALI ÖĞRETİM 9 ‐ 9 Görevli Öğretim Elemanları MESLEKİ İNGİLİZCE II 10 83
10
‐ 22
10 105 Doç.Dr. Mehmet Ali SÖZEN ‐ 10 Prof.Dr. Kağan ÜÇOK, Doç.Dr. M. Ali SÖZEN, Doç.Dr. A.Afşin KUNDAK, Doç.Dr. Yüksel ELA, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
NOT : Probleme Dayalı Öğretim dersleri 10 grup olarak; 20 öğretim üyesi tarafından verilmektedir. DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ 2. SINIF 2. KURUL
1. HAFTA (27 EKİM – 31 EKİM 2014) SAAT PAZARTESİ 1. 08:30‐ 09:20 SALI Ders Kurulu Tanıtımı ÇARŞAMBA SERBEST ÇALIŞMA 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 PERŞEMBE CUMA SERBEST ÇALIŞMA MİKROBİYOLOJİ Gram (+) kokların sınıflandırılması G.AŞIK SERBEST ÇALIŞMA PDÖ PDÖ MİKROBİYOLOJİ Bakteriyolojik tanı yöntemleri ve identifikasyon testleri G.AŞIK 4. 11:30‐ 12:20 PDÖ Cumhuriyet Bayramı 5. 13:00‐ 13:50 MESLEKİ İNGİLİZCE II 6. 14:00‐ 14:50 SERBEST ÇALIŞMA Cumhuriyet Bayramı SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 SEÇMELİ DERSLER 8. 16:00‐ 16:50 165 166 2. SINIF 2. KURUL
2. HAFTA (03 KASIM – 07 KSIM 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 PAZARTESİ ANATOMİ Burun anatomisi ve paranazal sinüsler Y. GÖNÜL SALI MİKROBİYOLOJİ Stafilokoklar G.AŞIK MİKROBİYOLOJİ Streptokoklar G.AŞIK HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Baş ve boyun embriyolojisi Y.YÜKSEL ANATOMİ Larinks Y. GÖNÜL PRATİK B ANATOMİ Burun anatomisi ve paranazal sinüsler Y. GÖNÜL PRATİK B ANATOMİ Larink Y. GÖNÜL PRATİK A ANATOMİ Burun anatomisi ve paranazal sinüsler Y. GÖNÜL PRATİK A ANATOMİ Larinks Y. GÖNÜL ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Üst Solunum sistemi Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA MİKROBİYOLOJİ Pnömokok ve Enterokoklar G.AŞIK MİKROBİYOLOJİ Enterobacteriaceae genel özellikleri ve tanısı G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ Neisseriae, Morexella G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, G. AŞIK MESLEKİ İNGİLİZCE II PRATİK A MİKROBİYOLOJİ Gram pozitif bakteri identifikasyonu G.AŞIK SEÇMELİ DERSLER PRATİK B MİKROBİYOLOJİ Gram pozitif bakteri identifikasyonu G.AŞIK PRATİK A HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Üst Solunum sistemi Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL PRATİK B HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Üst Solunum sistemi Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL MİKROBİYOLOJİ Proteus, Citrobacter, Pantoea, Hafnia, Edwarsiella G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ Vibrio, Aeromonas, Plesiomonas G. AŞIK 2. SINIF 2. KURUL
3. HAFTA (10 KASIM – 14 KASIM 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 PAZARTESİ ANATOMİ Trakea ve akciğerler Y. GÖNÜL HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Alt Solunum sistemi Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL PRATİK A ANATOMİ Trakea ve akciğerler Y. GÖNÜL PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Alt Solunum sistemi Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL SALI ÇARŞAMBA MİKROBİYOLOJİ Salmonella ve Shigella G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ Campylobacter, Helicobacter K. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Zor üreyen bakteriler (HACEK vb.) G. AŞIK SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA PRATİK B MİKROBİYOLOJİ Enterik bakterilerin identifikasyonu G. AŞIK PERŞEMBE FİZYOLOJİ Solunum yolları işlevleri K. ÜÇOK FİZYOLOJİ Akciğer hacim ve kapasiteleri K. ÜÇOK MİKROBİYOLOJİ Yersinia, Pasteurella, Francisella G. AŞIK 8. 16:00‐ 16:50 PRATİK B ANATOMİ Trakea ve akciğerler Y. GÖNÜL PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Alt Solunum sistemi Histolojisi Embriyolojisi Y.YÜKSEL PRATİK A MİKROBİYOLOJİ Enterik bakterilerin identifikasyonu G. AŞIK CUMA FİZYOLOJİ Solunumun mekanik özellikleri ve kompliyans K. ÜÇOK MİKROBİYOLOJİ Corynebacterium ve Bacillus türleri G.AŞIK MİKROBİYOLOJİ Actinomyces ve Nocardia R. KEŞLİ MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 167 SERBEST ÇALIŞMA SEÇMELİ DERSLER 168 2. SINIF 2. KURUL
4. HAFTA (17 KASIM – 21 KASIM 2014) SAAT PAZARTESİ 1. 08:30‐ 09:20 ANATOMİ Plevra ve solunum hareketleri Y. GÖNÜL 2. 09:30‐ 10:20 ANATOMİ Boyun kökü Y. GÖNÜL 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA MİKROBİYOLOJİ Brucella, Bordetella, Heamophilus, Legionella G. AŞIK MİKROBİYOLOJİ Pseudomonas ve diğer Nonfermantatif bakteriler G. AŞIK FİZYOLOJİ Pulmoner dolaşım ve pulmoner ödem K. ÜÇOK FİZYOLOJİ Gazların parsiyel basınçları ve akciğerlerde gaz alışverişi K. ÜÇOK SERBEST ÇALIŞMA Listeria ve sporsuz Gr (+) basiller (Erysipelothrix, Tropheryma, Mobilincus, Ehrlichia, Arcanobacterium, Rhodococ, Chryzeobacterium) MİKROBİYOLOJİ HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Solunum Sistemi Embriyolojik Anomalileri Y.YÜKSEL SERBEST ÇALIŞMA G.AŞIK 5. 13:00‐ 13:50 PRATİK A MİKROBİYOLOJİ Diğer Gram negatif bakteriler
G. AŞIK 6. 14:00‐ 14:50 PRATİK B‐2 FİZYOLOJİ Solunum fonksiyon testleri K. ÜÇOK MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 SERBEST ÇALIŞMA PRATİK B MİKROBİYOLOJİ Diğer Gram negatif bakteriler
G. AŞIK 8. 16:00‐ 16:50 MİKROBİYOLOJİ Anaerop Bakteriyolojiye Giriş, Anaerop bekterilerin özellikleri ve sınıflandırılması R. KEŞLİ PRATİK B‐1 FİZYOLOJİ Solunum fonksiyon testleri K. ÜÇOK SEÇMELİ DERSLER 2. SINIF 2. KURUL
5. HAFTA (24 KASIM – 28 KASIM 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 PAZARTESİ SALI ANATOMİ Solunum sistemi klinik anatomisi GÖĞÜS CERRAHİSİ MİKROBİYOLOJİ
Gram negatif anaerop bakteriler (çomaklar ve koklar) R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ
Gram pozitif anaerop bakteriler (Sporlu, sporsuz çomaklar ve koklar). R. KEŞLİ ÇARŞAMBA MİKROBİYOLOJİ Mycobacterium tuberculosis ve diğer mikobakteriler R. KEŞLİ 3. 10:30‐ 11:20 SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 PRATİK B ANATOMİ Genel pratik Y. GÖNÜL PRATİK A‐2 FİZYOLOJİ Solunum fonksiyon testleri K. ÜÇOK PERŞEMBE CUMA SERBEST ÇALIŞMA FİZYOLOJİ Solunumun düzenlenmesi K. ÜÇOK FİZYOLOJİ SFT nin klinikte uygulanması S. SARINÇ ULAŞLI FİZYOLOJİ Özel durumlarda solunum K. ÜÇOK MİKROBİYOLOJİ Spiroketlerin genel özellikleri ve Leptospira G.AŞIK MİKROBİYOLOJİ Ricketsia, Coxiella, Bartonella G.AŞIK MİKROBİYOLOJİ Treponema, Borrelia G.AŞIK MİKROBİYOLOJİ Chlamydia, Mycoplasma, Üreoplasma, Gardnerella, Calymmatobacterium G.AŞIK SERBEST ÇALIŞMA 4. 11:30‐ 12:20 PRATİK A MİKROBİYOLOJİ Mikobakterilerin tanısı (ARB) R.KEŞLİ MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 169 PRATİK A ANATOMİ Genel pratik Y. GÖNÜL PRATİK A‐1 FİZYOLOJİ Solunum fonksiyon testleri K. ÜÇOK PRATİK B MİKROBİYOLOJİ Mikobakterilerin tanısı (ARB) R.KEŞLİ SEÇMELİ DERSLER 170 2. SINIF 2. KURUL
6. HAFTA (01 ARALIK – 05 ARALIK 2014) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA PRATİK SINAVLAR SERBEST ÇALIŞMA TEORİK SINAV 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 2. SINIF 3. DERS KURULU (SİNDİRİM VE METABOLİZMA) 08 ARALIK 2014 – 23 OCAK 2015 Sınıf Koordinatörü :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ Sınıf Koordinatör Yardımcısı :Yrd. Doç.Dr. Gülşah AŞIK Ders Kurulu Sorumlusu :Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ
Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:Yrd. Doç.Dr. Gülşah AŞIK Ders Kurulu Sorumlu Yardımcısı:Yrd.Doç.Dr. S. Handan YILDIZ
:Öğr.Grv.Dr. Esra ASLAN DERSLER TIP DERSLERİ ANATOMİ TEORİK PRATİK TOPLAM 26 16(X2) 42 Yrd.Doç.Dr. Ozan TURAMANLAR Doç.Dr. Nuray ÖZTAŞAN, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ DERS KURULU ÖĞRETİM ÜYELERİ FİZYOLOJİ 16 2(X2) 18 11 10(X2) 21 Doç.Dr.Murat TOSUN Prof.Dr. Ahmet KAHRAMAN HİSTOLOJİ – EMBRİYOLOJİ TIBBİ BİYOKİMYA 7 ‐ 7 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ MESLEKİ İNGİLİZCE II
22 2(X2) 24 TOPLAM
SEÇMELİ DERSLER
10 92
10
Doç.Dr. Recep KEŞLİ ‐ 30
10 122 ‐ 10 Doç.Dr. Mehmet Ali SÖZEN Prof.Dr. Kağan ÜÇOK, Doç.Dr. M. Ali SÖZEN, Doç.Dr. A.Afşin KUNDAK, Doç.Dr. Yüksel ELA, Yrd.Doç.Dr. Abdurrahman GENÇ 171 172 2. SINIF 3. KURUL
1. HAFTA (08 ARALIK – 12 ARALIK 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 PAZARTESİ ANATOMİ Ağız anatomisi ve çiğneme kasları O. TURAMANLAR SALI ÇARŞAMBA HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Oral Kavite, Parotis, Submandibular ve Sublingual Bezlerin Histolojisi M. TOSUN PERŞEMBE CUMA MİKROBİYOLOJİ Virusların genel özellikleri ve sınıflandırılması R. KEŞLİ SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA 3. 10:30‐ 11:20 Ders Kurulu Tanıtımı 4. 11:30‐ 12:20 SERBEST ÇALIŞMA 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 ANATOMİ Farinks O. TURAMANLAR ANATOMİ Abdomen topografisi, karın ön duvarı anatomisi O. TURAMANLAR SERBEST ÇALIŞMA HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Gastrointestinal Sistem Embriyolojisi M. TOSUN PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Oral Kavite, Parotis, Submandibular ve Sublingual Bezlerin Histolojisi M. TOSUN PRATİK A ANATOMİ Ağız anatomisi, çiğneme kasları ve farinks O. TURAMANLAR MİKROBİYOLOJİ Viral patogenez ve immunite; viruslarda kontrol R. KEŞLİ MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Oral Kavite, Parotis, Submandibular ve Sublingual Bezlerin Histolojisi M. TOSUN PRATİK B ANATOMİ Ağız anatomisi, çiğneme kasları ve farinks O. TURAMANLAR SERBEST ÇALIŞMA SEÇMELİ DERSLER 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 2. SINIF 3. KURUL
2. HAFTA (15 ARALIK – 19 ARALIK 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 PAZARTESİ ANATOMİ İnguinal kanal ve inguinal herniler O. TURAMANLAR SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA BİYOKİMYA Karbohidratların sindirimi A. KAHRAMAN SERBEST ÇALIŞMA BİYOKİMYA Lipidlerin sindirimi A. KAHRAMAN SERBEST ÇALIŞMA 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 MİKROBİYOLOJİ Viral tanı yöntemleri R. KEŞLİ 5. 13:00‐ 13:50 MİKROBİYOLOJİ Adenoviruslar R. KEŞLİ 6. 14:00‐ 14:50 MİKROBİYOLOJİ Herpesviruslar R. KEŞLİ ANATOMİ Periton O. TURAMANLAR SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA PRATİK B ANATOMİ Karın ön duvarı anatomisi ve periton O. TURAMANLAR MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 SERBEST ÇALIŞMA 8. 16:00‐ 16:50 173 PRATİK A ANATOMİ Karın ön duvarı anatomisi ve periton O. TURAMANLAR SEÇMELİ DERSLER 174 2. SINIF 3. KURUL
3. HAFTA (22 ARALIK – 26 ARALIK 2014) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 PAZARTESİ ANATOMİ Özefagus ve mide O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Özofagus ve Mide Histolojisi M. TOSUN PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Özofagus ve Mide Histolojisi M. TOSUN PRATİK B ANATOMİ Özefagus ve mide O. TURAMANLAR PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Özofagus ve Mide Histolojisi M. TOSUN PRATİK A ANATOMİ Özefagus ve mide O. TURAMANLAR SALI MİKROBİYOLOJİ Papovaviruslar/ Parvoviruslar/Poxvirus R. KEŞLİ ANATOMİ İnce barsak O. TURAMANLAR PRATİK A MİKROBİYOLOJİ ÇARŞAMBA PERŞEMBE MİKROBİYOLOJİ Picorna viruslar (Enterovirus‐Rhinovirus) R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ
Reoviruslar (Rotavirus), Astrovirus, Caliciviruslar (Norovirus) R. KEŞLİ FİZYOLOJİ Sindirim sistemi organları ve fonk. N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Sindirim sisteminin salgı fonksiyonu N. ÖZTAŞAN SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA BİYOKİMYA Proteinlerin sindirimi A. KAHRAMAN MESLEKİ İNGİLİZCE II Viral tanı testleri ve moleküler yöntemler R.KEŞLİ PRATİK B MİKROBİYOLOJİ Viral tanı testleri ve moleküler yöntemler R.KEŞLİ CUMA SERBEST ÇALIŞMA SEÇMELİ DERSLER 2. SINIF 3. KURUL
4. HAFTA (29 ARALIK 2014 – 02 OCAK 2015) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 PAZARTESİ ANATOMİ Kalın barsak O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ İnce ve Kalın barsak Histolojisi M. TOSUN SALI MİKROBİYOLOJİ Orthomyxoviruslar R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Paramyxoviruslar&Rubella R. KEŞLİ ANATOMİ Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları O. TURAMANLAR ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA FİZYOLOJİ Karbonhidrat ve proteinlerin sindirimi N. ÖZTAŞAN BİYOKİMYA Suda çözünen vitaminler A. KAHRAMAN FİZYOLOJİ Besinlerin sindirim kanalında taşınması N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ İnce barsaklarda sindirim N. ÖZTAŞAN RESMİ TATİL 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ İnce ve Kalın barsak Histolojisi M. TOSUN PRATİK A ANATOMİ İnce ve kalın barsaklar SERBEST ÇALIŞMA O. TURAMANLAR SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 175 PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ İnce ve Kalın barsak Histolojisi M. TOSUN PRATİK B ANATOMİ İnce ve kalın barsaklar O. TURAMANLAR SERBEST ÇALIŞMA 176 2. SINIF 3. KURUL
5. HAFTA (05 OCAK – 09 OCAK 2015) SAAT 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 PAZARTESİ ANATOMİ Pankreas ve dalak O. TURAMANLAR HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Karaciğer ve Safra kesesi Histolojisi M. TOSUN PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Karaciğer ve Safra kesesi Histolojisi M. TOSUN SALI MİKROBİYOLOJİ Arboviruslar (Vektörlerle bulaşan etkenler) R. KEŞLİ ANATOMİ Sindirim kanalı damar ve sinirleri O. TURAMANLAR 8. 16:00‐ 16:50 PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Karaciğer ve Safra kesesi Histolojisi M. TOSUN BİYOKİMYA Yağda çözünen vitaminler A. KAHRAMAN FİZYOLOJİ Pankreas ve karaciğerin sindirim salgıları N. ÖZTAŞAN PRATİK A ANATOMİ Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak O. TURAMANLAR PRATİK B ANATOMİ Karaciğer, safra kesesi, pankreas ve dalak O. TURAMANLAR PERŞEMBE CUMA FİZYOLOJİ Yağların ve vitaminlerin sindirimi N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Kalın barsak fonksiyonları N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Besinlerin emilimi N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Sindirim sistemi fizyopatolojisi N. ÖZTAŞAN MİKROBİYOLOJİ Coronaviruslar R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Retoviruslar&HIV R. KEŞLİ MESLEKİ İNGİLİZCE II SERBEST ÇALIŞMA 7. 15:00‐ 15:50 ÇARŞAMBA SERBEST ÇALIŞMA SEÇMELİ DERSLER SERBEST ÇALIŞMA 2. SINIF 3. KURUL
6. HAFTA (12 OCAK – 16 OCAK 2015) SAAT PAZARTESİ 1. 08:30‐ 09:20 ANATOMİ Portal sistem ve portokaval anastomozlar O. TURAMANLAR 2. 09:30‐ 10:20 ANATOMİ Karın arka duvarı O. TURAMANLAR 3. 10:30‐ 11:20 HİSTOLOJİ‐EMBRİYOLOJİ Ekzokrin Pankreas Histolojisi M. TOSUN 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 177 SERBEST ÇALIŞMA PRATİK B HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Ekzokrin Pankreas Histolojisi M. TOSUN PRATİK A ANATOMİ Sindirim kanalı damar ve sinirleri ve karın arka duvarı O. TURAMANLAR PRATİK A HİSTOLOJİ‐
EMBRİYOLOJİ Ekzokrin Pankreas Histolojisi M. TOSUN PRATİK A ANATOMİ Sindirim kanalı damar ve sinirleri ve karın arka duvarı O. TURAMANLAR SALI ÇARŞAMBA MİKROBİYOLOJİ Onkojen viruslar, neden olduğu kanserler ve onkojenite mekanizimaları R. KEŞLİ MİKROBİYOLOJİ Rodentlerle bulaşan etkenler (Bunya, Arena, Filoviruslar) R. KEŞLİ ANATOMİ Sindirim sistemi klinik anatomisi GASTROENTEROLOJİ PRATİK B ANATOMİ Genel pratik O. TURAMANLAR PERŞEMBE CUMA FİZYOLOJİ Yağ metabolizması N. ÖZTAŞAN SERBEST ÇALIŞMA FİZYOLOJİ Termoregülasyon N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Karbonhidrat metabolizması N. ÖZTAŞAN FİZYOLOJİ Protein metabolizması N. ÖZTAŞAN MİKROBİYOLOJİ Kuduz ve yavaş virus enfeksiyonları, Prionlar R. KEŞLİ SERBEST ÇALIŞMA MESLEKİ İNGİLİZCE II PRATİK B FİZYOLOJİ Bazal metabolizma ölçümü A.GENÇ SEÇMELİ DERSLER PRATİK A FİZYOLOJİ Bazal metabolizma ölçümü A.GENÇ PRATİK A ANATOMİ Genel pratik O. TURAMANLAR 178 2. SINIF 3. KURUL
7. HAFTA (19 OCAK – 23 OCAK 2015) SAAT PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA SERBEST ÇALIŞMA SERBEST ÇALIŞMA PRATİK SINAVLAR SERBEST ÇALIŞMA TEORİK SINAV 1. 08:30‐ 09:20 2. 09:30‐ 10:20 3. 10:30‐ 11:20 4. 11:30‐ 12:20 5. 13:00‐ 13:50 6. 14:00‐ 14:50 7. 15:00‐ 15:50 8. 16:00‐ 16:50 
Download

I Yarıyıl